Son Yazı

Veri Ambarı (Data Warehouse) Nedir?

data

Veri yönetimi süreci oldukça kapsamlı pek çok ilişkili sistem ve katmanı barındırmakta. Ancak, her alana temas etme imkanı çalıştığınız markalar ve projelerle ilişkili olarak değişkenlik gösterebilmekte. Veri ambarı bu süreç içerisinde önemli bir başlık ve...

Yazının Devamını Göster

Tüm Yazılar

r, data

ExecuteScript İle Fonksiyon / Değişken Kontrolü

Woocommerce rest orders prepare object query kullanımı

XPath İle Temel İşlemler

r, data

XML ve curl Paketleri İle XML-URL İşlemleri

Pazarlamacılar için Video Barındırma ve Analiz

Akış çizelgeleri, sıra (sekans) diyagramları, sınıf diyagramları, gantt çizelgeleri ve git grafikleri