Komut Satırı & Bash

“cp” Komutu ve Kullanımı

Güncelleme:
Dosya ve klasör kopyalama işlemleri gerçekleştiriyor. cp [kaynak-dosya-klasor] [hedef-dosya-klasor] şeklinde kullanılan komut temelde dosya işlemlerini ön tanımlı olarak gerçekleştirmekte.
GÖRSEL
Komut satırı dosya işlemlerinde kullanılan, aynı zamanda uzak sunucular arasında işlemler yürütmek için scp (secure copy) komutunun da temel aldığı cp (copy) komutuna kısaca bir göz atalım. Konular içerisinde yer alan kodlarla sıklıkla kullandığım cp temelde en basit ifadeyle kopyalama işlemi gerçekleştiriyor. Parametrelerle özelleştirilerek dosya ve klasör kopyalama (rsync komutuna ayrıca değineceğim), kopyalama aşamasında yeni dosya ve/ya klasör oluşturma gibi kullanımlarla birlikte oldukça fonksiyonel işlemler gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor.

cp Komutu Nedir? Nasıl Kullanılır?

Dosya ve klasör kopyalama işlemleri gerçekleştiriyor. cp [kaynak-dosya-klasor] [hedef-dosya-klasor] şeklinde kullanılan komut temelde dosya işlemlerini ön tanımlı olarak gerçekleştirmekte. Örneğin, veritabani.sql isimli dosyamızın aynı dizinde farklı isimli bir kopyasını oluşturmak istersek kullanacağımız komut şu şekilde olacaktır. Dosya işlemleri sırasında isim benzerliğiyle karşılaşılması durumunda onaylayarak dosya üzerine yazma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
cp /Users/ceaksan/Desktop/veritabani.sql backup.sql
Peki, bulunduğumuz dizindeki tüm *.sql uzantılı dosyaların oluşturulmuş /db_yedek isimli bir başka klasöre kopyalanmasını istersek?
cp *.sql db_yedek/
/public adında, içeriğinde dosyalar ve alt klasörler barındıran bir klasörümüzü sahip olduğu yapıyla birlikte başka bir dizine kopyalamak istersek?
cp -avR public ../../public_backup
  • -a: Dosyaya ait file mode, ownership, timestamps ve eğer mümkünse attributes: context, links, xattr verilerini aktarır.
  • -v: işlemle ilgili süreci döker
  • -R: klasör yapısını olduğu gibi kopyalar
Biraz daha komplike bir örneğe geçelim. Aşağıdaki komut /album isimli klasörü ve alt klasörlerini tarayıp bulduğu *.png uzantılı dosyaları bir üst dizinde bulunan /upload_backup klasörüne kopyalayacaktır.
find album/ -iname '*.png' -type f -exec cp '{}' ../upload_backup/ \;
cp ile ilgili daha detaylı bilgi için man cp komutunu kullanabilirsiniz.
Ceyhun Enki Aksan

Kullanıcı Davranışları Analizi (User Behavior Analysis) ve Kullanıcı Deneyim Tasarımı (UX Design) üzerine çalışmalar yürütmekte, bu süreçte edindiğim teknik ve pratik bilgileri fayda sağlamak motivasyonuyla (afaik / as far as i know) paylaşmaktayım.

HABERDAR OL

Yeni eklenen projeler, eğitimler, içerikler ve yayınlanan videolar e-posta adresine gelsin.