Google Ads - Gelişmiş Dönüşümler Kullanım Önerileri

Google Ads Enhanced Conversions (Gelişmiş Dönüşümler) kullanımında kullanıcı bilgilerinin (e-posta, telefon veya adres) iletiminde ilgili verilerin Google Ads tarafında eşleşmesi ve dönüşüm sürecinin daha etkin hale getirilmesi1 için alışveriş etkinliği veya kullanılıyorsa form alanlarında bazı konulara dikkat edilmesi gerekiyor2.

AA

Google Ads (Adwords) Dönüşüm Kodu Kurulumu takibinde, Google Ads'in de dönüşüm etiketleri bağlamında sıklıkla öne çıkardığı üzere son dönemde Google Ads - Gelişmiş Dönüşümler ile ilgili yoğun kod güncelleme süreci izlendiğine denk gelmekteyim. Ancak, bu sürecin plansız bir şekilde yürütülmesi esasında sarf edilen eforun da karşılık bul(a)maması anlamına gelebilmekte. Aşağıda, gelişmiş dönüşümlerin daha başarılı sonuçlar sağlayabilmesi1 için bazı öneriler ileteceğim.

Google Ads - Gelişmiş Dönüşümler

Veri Formatı

Google Ads tarafında kullanıcı bilgileri hash'lenmiş olarak (e-posta, telefon ve adres olarak iletilen bilgilerin toplamı) tutulmakta1 3. Dolaysıyla, her kullanıcı verisi benzersiz olarak işleme alınmakta. İlgili verilerin eşleşmesi bu aşamada önemli bir kriter. Bu nedenle, verilerin belirli bir format ile sınırlandırılması gerekmekte4. Bu verileri tekrar hatırlatmak gerekirse;

  • E-posta adresi (önerilen)
  • Ad ve ev adresi (açık adres, şehir, eyalet/bölge ve posta kodu)
  • Telefon numarası (yukarıdaki diğer iki alana ek olarak kullanılabilir)

Telefon numarası kullanımında (hem alışveriş işlemi hem de form alanı olarak) alan adı kullanımı, formlarda telefon numarası alanında farklı maske biçimlerinin kullanımı gibi durumlarda her telefon numarası farklı bir değer olarak karşılık bulacaktır.

Aşağıda örnek bazı telefon numarası tanımlarına yer verdim.

Telefon Numarası Hash (SHA256) Karşılığı
+905554443322 93d891ecb6e82af6a73fced2463b292ffa5c9b2004299ff2e912904a012fb3e7
05554443322 da934756bfef14f0f75afea2028e7d0b2408634e2efa4ef0bad49002dc2e90b7
5554443322 fd10f40cc24f4b160584182a59b174c870330b4a8d1516c1a71dfcddb4b55509
555 444 33 22 8b01cf10c64884ab6106cbe1aa2ae06552671a3f45343b26a04a164056146531

Telefon numarası için E.164 formatı önerilmektedir5.

E-posta kullanımı telefona kıyasla çok daha az sorun yaşayan bir girdi alanı olsa da yine benzer şekilde harf girişlerinin belirli bir formatta olduğundan emin olmak gerekiyor.

E-posta Adresi Hash (SHA256) Karşılığı
hello@google.com 8045c2e6fb47ce67ee758a504062cb809796be36aaf8abb868ad8156a2306061
Hello@google.com 54a38abc0aef5c44fcef760d90f2513760290d2ca244150d6a21a02f1da3dda6
HELLO@GOOGLE.COM af59669972cbb90d01aa6330545288f2aeaa5a1d839f62526ea6b1f0269cde39

Adres alanları genelde açılır listeler aracılığı ile yönetildiği için nadiren sorun yaşanmakta. Ancak, region tanımları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebildiği için özellikle bu alanların kullanımında müşteri verilerini genel olarak göz önünde bulundurmakta fayda olacaktır. Alanların alacakları değerlerle ilgili genelde benzer biçimler ve tipler kullanılmakta. Bu nedenle, konu ile ilgili olarak Google Ads UserData ve ilgili diğer içerikler de fikir edinmek için incelenebilir6.

Verilerin Eşleştirilmesi

Eğer makro ve mikro dönüşümler tanımlı ise;

  • lead formu aracılığı ile gelen ziyaretçi daha sonra müşteri haline gelmişse ya da
  • ön sipariş veren bir müşteri daha sonra işlem tamamlamışsa
  • kiralama talebi ileten kullanıcı daha sonra işlemi tamamlamışa, vb.

Yukarıda bahsi geçen veya benzer durumlarda birden fazla aşamada dönüşüm etiketinin tetiklenmesi gerekebilir. Dolayısıyla, dönüşüm etiketlerinde e-posta veya telefon numarası alanlarından en az birinin (e-posta öncelikli olarak) yer alması ve ilgili verinin tutarlı olması kullanıcı etkinliklerinin ve dönüşümlerin, dolayısıyla kampanyaların başarısı için daha da önemli hale gelmektedir1 7. Şayet daha önce telefon numarası edinilmiş ise bir sonraki aşamada ve mümkünse kullanıcıya ait diğer bilgilerin de makro dönüşüm içerisinde iletilmesi gelişmiş dönüşüm etkinliğini daha da artıracaktır.

Google, müşterilerinizin e-posta adreslerini temel alarak eşleştirme yapmak için Google hesabı e-posta adreslerini ve bu e-posta adreslerine karşılık gelen karma oluşturma işlemi uygulanmış dizeleri elinde tutar. Karma oluşturma işlemi uygulanmış e-posta adreslerini içeren verileriniz yüklendikten sonra Google Ads, verilerinizdeki karma oluşturma işlemi uygulanmış her dizeyi, Google hesaplarının karma oluşturma işlemi uygulanmış dizesiyle veya e-posta adresiyle karşılaştırır. Eşleşme varsa söz konusu işlem kayıtları eşleşmiş olarak işaretlenir8.

Ek olarak, satılan ürün ve GDPR süreçlerinde veri yoğunlukları da değişkenlik gösterebilmektedir, ilgili alanlar değer almayabilir. Bu tür durumlarda dönüşüm sayısı ile iletilen ve dolayısıyla eşleşen kullanıcı verileri sayısında farklılık oluşacak ve Google Ads uyarı bildirimi göstermeye başlayacaktır.

Konu ile ilgili olarak daha önce yayınladığım Gelişmiş Dönüşümler (Enhanced Conversions) Teşhis Raporu başlıklı yazıya inceleyebilirsiniz.

Uyarıların çözümü ve verilerin tutarlılığı için aynı aşamaya & hedefe yönelik olarak birden fazla dönüşüm etiketi oluşturulabilir ve duruma uygun olan dönüşüm etiketinin dönüşüm sinyalini alması sağlanabilir. Buna ek olarak, potansiyel müşteri formlarından elde edilen çevrimdışı dönüşüm verileri de Google Ads'e yüklenebilir veya API aracılığı ile aktarılabilir. Bu durumda da yine e-posta öncelikli olmak şartıyla alanların benzer biçime sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Gelişmiş dönüşümler özelliği, potansiyel müşteri formlarının veya CRM sisteminin Google Tıklama Kimliği (GCLID) verilerini alacak şekilde değiştirilmesini gerektirmez4.