Spreadsheet: INDEX ve MATCH Fonksiyonları

Çalışma sürecimize fayda sağlayacak Excel & Google Sheets fonksiyonlarına, VLOOKUP'ın adından INDEX ve MATCH ile devam edelim. Öncelikle ayrı ayrı bu fonksiyonların ne tür işlemler gerçekleştirebildiğine bakalım.

AA
Excel INDEX Fonksiyonu

INDEX Fonksiyonu

=INDEX() fonksiyonu sütun ve satır numarasına göre tablodaki bir hücrenin değerini döndürür. Yukarıdaki görselde yer alan formül =INDEX(A2:E11;2;3) ile seçili alanın (A2:E11) 2. satır ve 3. sütunundaki değeri edinebiliriz. Formülün uygulanmasının ardından alacağımız dönüş /about/vision olacaktır. Seçili alanın ilk satırı ve/veya sütunu 1 olarak değerlendirilir1.

Excel INDEX Fonksiyonu

MATCH Fonksiyonu

=MATCH() fonksiyonu satır veya sütundaki bir hücrenin konumunu döndürür. Yukarıdaki görselde yer alan formül =MATCH("Blog";B2:B11;0) ile doğrudan belirtilen ifade (Blog) veya hücre içeriği (Örn. A13) seçili alanda aranır ve bulunduğu ilk hücrenin satır değerini döndürür. Formülün uygulanmasının ardından alacağımız dönüş 9 olacaktır. Seçili alanın ilk satırı ve/veya sütunu 1 olarak değerlendirilir2.

Excel INDEX Fonksiyonu

Bir diğer örnekte ise MATCH fonksiyonunu NOT ve ISERROR ile birlikte kullandım; =NOT(ISERROR(MATCH(C2;F2:F11;0))). MATCH fonksiyonu belirtilen değeri bulamadığında hata döndürecektir. Bu durumda, ISERROR ile hatayı da değerlendirebilirsiniz. NOT ile de dönen değeri TRUE veya FALSE olarak görüntüleyebilirsiniz.

INDEX MATCH Kullanımı

INDEX MATCH esasında yukarıda bahsi geçmiş olan INDEX ve MATCH birleşleşiminden oluşan bir dizi fonksiyondur. Bu iki fonksiyon bir arada kullanıldığında dikey ve yatay olarak bir hücrenin pozisyonunu arayabilir ve döndürebiliriz. Bu işlem INDEX MATCH (dizin eşleme) olarak adlandırılır.

Excel INDEX Fonksiyonu

Yukarıdaki örnekte kullanılan formül =INDEX(A2:G11;MATCH(A17;A2:A11;0);MATCH(A18;A1:G1;0)) ile 2 farklı MATCH işlemi gerçekleştirilir. Formüldeki A17 içeriğindeki değer A2:A11 sütunlarında aranır ve pozisyonu belirlenir. Ardından, bir diğer MATCH içerisinde A18 içeriği A1:G1 satırında aranır. Her iki MATCH fonksiyondan dönen değerler INDEX ile bu defa satır ve sütun olarak kesiştirilir ve burada bulunan değer döndürülür. Dönen değer 110 ID’li değerin Match sütununa denk düşen değeri olacaktır. Ayrıca mantıksal işlemler için de formulü şu şekilde genişletebiliriz.

=IF(NOT(ISERROR(MATCH(C3;G1:G11;0)));"VALID";"NOT VALID")

İleri Okumalar