Facebook Analytics Dashboard Kullanımı

Facebook Analytics başlıklı yazımda temel bir giriş yapmıştım. Veri edinimi ve analizi sürecinin kapsamında Google Analytics‘e paralel olarak Facebook Analytics uygulamasını da detaylandırarak devam edeceğim.

AA

Arayüz dışında her iki uygulama da pek çok ortak özellik barındırmakta, dolayısıyla arayüz dışında bir öğrenme eşiği pek söz konusu olmayacaktır.

Facebook Analytics: Dashboard

Facebook Analytics‘i kullanmak için Facebook Girişi‘ne (uygulama veya internet siteni için) ihtiyaç yoktur. Önemli olan olay kayıtlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor olması. Analytics bize olaylar üzerinden elde edilen uygulama veya internet sitesine ait verileri iletmektedir. Facebook Analytics altında uygulamalar (Android, iOS, Gameroom vb.), internet siteleri ve Messenger botları dahil olmak üzere birden fazla kanaldaki hareketleri ölçmek için tüm kanalları kapsayan analizleri görebiliriz. Bir kullanıcı mobil uygulama üzerinden pek çok işlem gerçekleştirebilir ancak satın alma işlemini masaüstü bilgisayarında gerçekleştirebilir. Bu gibi durumlarda, işlemler farklı kanallarda gerçekleştirilse dahi Facebook Analytics ile olaylar olay kaynağı grubu oluşturularak takip edilebilir.

Facebook Analytics

Facebook Analytics’i kullanmak için bir kanal oluşturmak ve olayları kaydetmek gerekir. Facebook Analytics karşılama ekranında da uygulama ve internet sitesine ait Olay Kaynağı Grupları, Pikseller, Sayfalar ve Uygulamalar ile ilgili özet aylık kullanıcı durumları yer alır. Rapor görünümlerine geçmeden önce olay kaynakları ve kanalları tekrar özetleyelim;

  • Olaylar, kullanıcıların / ziyaretçilerin uygulama ve/veya web sayfası üzerinde gerçekleştirdikleri eylemlerlerdir. Örneğin, alışveriş yapma veya oyun içerisinde seviye atlama gibi.
  • Olay Kaynağı, olay bilgilerinin alındığı yerdir. Örneğin, bir uygulama içerisindeki olayları ediniyorsak olay kaynağı uygulamadır. Eğer web sayfası üzerinden olayları ediniyorsak olay kaynağı pikseldir.
  • Kanallar, kullanıcıların / ziyaretçilerin web sayfası ve/veya uygulama ile etkileşimde bulunabileceği, olayları kaydetmek için kullanılan farklı yollardır / ortamlardır.

Yukarıdaki açıklamaları bir tablo ile ifade etmek gerekirse;

Olay Kaynağı Kanal Açıklama
Uygulamalar Android Android için Facebook SDK entegrasyonu gerektirir.
Uygulamalar iOS iOS için Facebook SDK entegrasyonu gerektirir.
Uygulamalar Websitesi JavaScript için Facebook SDK entegrasyonu gerektirir.
Uygulamalar Messenger Botu Kurulum gerektirmez. Bir messenger botu onayladığında Facebook Analytics otomatik olarak tanımlanmış olur.
Uygulamalar Gameroom Kurulum gerektirmez. Gameroom için bir oyun geliştirildiğinde Facebook Analytics otomatik olarak tanımlanmış olur.
Pikseller Websitesi Facebook Piksel’in web sitesine entegre edilmesi gerekir.
Facebook Sayfaları Facebook Sayfaları Kurulum gerektirmez. Bir Facebook sayfası oluşturulduğunda Facebook Analytics doğrudan tanımlanmış olur.
Çevrimdışı Olaylar Çevrimdışı Olaylar Kurulum gerekmemekte. Çevrimdışı Olay Yöneticisi veya Çevrimdışı Dönüşümler API’si kullanıldığında Facebook Analytics otomatik olarak tanımlanmış olur.
Olay Kaynağı Grupları Herhangi bir kombinasyon. Kurulum gerektirmez. Ancak, veri akışı için bir olay kaynağı grubu oluşturulmalıdır.

Facebook Analytics Kullanımı

Facebook reklamlarından faydalanıyor olun ya da olmayın, Google Analytics dışında web sayfanıza ve uygulamalarınıza Facebook Analytics1 entegre etmeniz avantaj sağlayacaktır. Elbette bu öneriyi yaparken cookie tercihlerine de dikkat ettiğinizi varsayıyorum. Bu avantajın başlıca nedeni elbette web sayfanızı ve/veya uygulamanızı ziyaret eden kullanıcılar potansiyel müşteriler hakkında daha detaylı bilgi edinebilmek. Bilinçli bir şekilde kullandığınız sürece edindiğiniz her veri avantajdır. Google Analytics’e nazaran Facebook Analytics kullanıcıların sosyal davranışları, etkileşimleri ve ilgi alanları konusunda daha detaylı bir veri kaynağıdır. Facebook Analytics karşılama ekranında karşımıza çıkan Olay Kaynağı Grupları, Pikseller, Sayfalar ve Uygulamalar seçeneklerinden uygun olanı seçtiğimizde karşımıza ilgili kaynağa dair özet bilgilerin yer aldığı Genel Bakış sayfası çıkar. Bu sayfa Hareketler, Yolculuklar, Kişiler ve benzeri pek çok kırılımda özet verilerin yer aldığı genel değerlendirme sayfadır. O halde adım adım bu bölümlerin içeriklerine bakalım.

Facebook Analytics

Genel Bakış

Bu bölümde pek çok başlık altında farklı değerler paylaşılmaktadır. Öne Çıkan alanında kullanıcı (yeni kullanıcılar, tekil kullanıcılar vb.) ve kullanıcıların alışveriş davranışlarına dair (alışveriş dönüşüm oranı vb.) özet bilgiler yer almaktadır. Büyüme Ölçümleri altında son 24 saat içerisindeki aktif kullanıcılar ve kullanıcı hareketleri, kullanıcıların en çok görüntüledikleri sayfalar ve bu sayfaları ziyaretçi sağlayan trafik kaynakları görüntülenmektedir. Ayrıca, Etkileşim, Para Kazanma ve Kişi Ölçümleri son 28 günlük veriler doğrultusunda yine bu alan altından özet bir şekilde sunulmaktadır. Beta durumunda olan grafikler ve tablolar dışındaki pek çok grafiği Pin simgesini tıklayarak herhangi bir panoya iliştirebilir, ilgili grafikte yer alan verileri CSV formatında indirebilir, filtre bölümünde yer alan seçeneklerle verileri filtreleyebilirsiniz. Olay Kaynağı Grupları‘na ait Genel Bakış sayfası diğer olay görüntüsünden farklıdır.

Facebook Analytics Panolar

Panolar

Filtreler, Olay Analizleri ve Davranışları kırılım kriterleri (Olaylar) Olay Bilgileri, Özel Parametreler, Kullanıcı ve Oturum Özellikleri ile grafiklere dökebilir ve ilgili panolarda istediğimiz şekilde kullanabiliriz2. Bu sayede ihtiyacımız olan verileri belirlediğimiz parametreler üzerinden panolar halinde özelleştirerek takip edebiliriz3. Unutmadan, bir grafiği kaydetmeden panoya tutturabilirsiniz. Başa tutturulan ancak kaydedilmeyen grafikler, sadece kendi panosunda bulunur ve bu panodan kaydedilemez.

Hareketler

Kullanıcı ve Olaylar’a dair detaylar Hareketler başlığı altında yer alan sekmelerden takip edilmektedir. Facebook Analytics kullanımında sıklıkla göz atmak istediğiniz veriler bu alanda yer alır. Bu alanlarda yer alan raporlar standart raporlardır ancak Panolar altında oluşturduğunuz özelleştirilmiş alanlara bu grafikleri taşıyarak (kohort vb. beta durumunda olan özellikler hariç) kendinize özel rapor görünümleri oluşturabilirsiniz. Bu sekmelere biraz daha yakından bakalım!

Facebook Analytics

Aktif Kullanıcılar

Tekil Kullanıcılar, Yeni ve Yinelenen Oturumlar, Ortalama Oturum Süresi, Cinsiyet ve benzeri kullanıcı aktiviteleri ve bilgileri Saatlik, Günlük (Ön tanımlı), Haftalık ve Aylık olarak Aktif Kullanıcılar sekmesi altından takip edilebilir.

Facebook Analytics

Gelir

Toplam Alışveriş, Tekil Alışveriş Yapanlar, Alışveriş Başına Ortalama Gelir, Kullanıcı Başına Ortalama Alışveriş gibi kullanıcıların alışveriş davranışlarına dair hareketleri ve önceki dönem karşılaştırmalarını (karşılaştırmaya dayalı değişim ile birlikte) Gelir sekmesi altından takip etmek mümkün. Elbette bu veriler için ilgili olayların web sayfası ve/veya uygulamada tanımlı olması gerekmektedir.

Huniler

Ön tanımlı olarak bu sekme altında bir veri paylaşılmamaktadır. Uygulama ve/veya internet sitesindeki herhangi belirli bir akışla ilgili dönüşüm oranı ve tamamlanma zamanı hakkında daha fazla bilgi almak için hunilerin oluşturulması gerekmektedir4. Huni Oluştur butonunu tıkladığınızda huni adımlarının ekleneceği şablon karşınıza çıkar. Ön Tanımlı Olaylar ve Özel Olaylar içerisinden uygun olayın seçilmesinin ardından kırılım kriteri içeriğinde Olay Bilgileri ve zaman aralığı seçilebilir hale gelecektir. Herhangi bir seçim yapılmazsa Olay Bilgileri toplam, zaman aralığı herhangi bir zaman aralığı değerlerini alır. Oluşturulan huni bir panoya iliştirilebilir, CSV olarak dışa aktarılabilir ve kayıt edilebilir.

Facebook Analytics

Tutma

Tutma sekmesi altında yer alan Kullanıcı Tutma grafiği sayesinde yeni kullanıcıların zaman içinde ürünü ne ölçüde kullanmaya devam ettikleri takip edilebilmekte. Grafikte ilk olaydan sonraki haftalar için ön tanımlı olarak aylık (olayın gerçekleştiği hafta 0 olacak şekilde 4 hafta) veriler karşılaştırılarak aktarılmakta.

Kohortlar

Müşteri tutma, toplam değer ve tekrarlanan alışveriş oranınızı anlamak için kohortlardan faydalanırız5. Kohort içeriği Tutma sekmesinde de olduğu gibi ön tanımlı olarak herhangi bir grafik barındırmamakta ve kullanıcı gruplarının zaman içerisindeki davranışlarını görmek amacıyla özel olarak tanımlanması gerekmektedir.

Facebook Analytics Kohort

Bir kullanıcı bir olayı birden fazla kez kaydederse, Facebook Analytics’te gösterilen tarih aralığına bağlı olarak farklı kohortlarda gösterilebilir. Örneğin, bir kişi 1 Ocak’ta sepetine bir ürün ekleyip (Sepete Ekleme) 1 Mart’ta tekrar eklerse, gösterilen tarih aralığının 1 Ocak’ı kapsaması halinde bu kişi 1 Ocak’la ilgili kohortta yer alır. Ancak gösterilen tarih aralığı 1 Ocak’ı kapsamayıp yalnızca 1 Mart’ı kapsıyorsa kişi 1 Mart’la ilgili kohortta yer alır.

Kırılımlar

Kırılımlar sekmesi altında olay kaynaklarından elde ettiğimiz verilerin özet tablosunu oluştururuz6. Web sayfası ve/veya uygulamanın kimler tarafından nasıl kullanıldığını anlamanın en iyi yolu kırılımlar oluşturmaktır. Kırılımlar sekmesi altındaki boş pano içeriğinde en fazla 3 parametreyle (ör. kanala göre, yaş veya cinsiyetle ilgili demografik bilgilere göre veya oturum trafiği kaynağına göre) tablolar oluşturabiliriz. İlgili sekme altında oluşturduğumuz tablolar kayıt altına alınabilir, panoya aktarılabilir ve tablo içeriği CSV olarak indirilebilir.)

Facebook Analytics

Yolculuklar (Funnel)

Yolculuklar sekmesi altında verileri kullanıcıların farklı olay kaynakları üzerindeki davranışlarına göre grafiğe dökebiliriz. Bunun için Olay Kaynağı Grubu (ESG) oluşturmamız gerekmektedir. Bu işlem için solda yer alan Olaylar ve Olay Kaynağı Grupları alanını tıklamanız ve Grup Kur seçeneği ile olayları ilişkilendirmeniz yeterli olacaktır.

Yüzdelikler

Yüzdelik sekmesi altında ön tanımlı olarak Sayfa Görüntüleme ve Ödemeler grafikleri yer almaktadır. Burada yer alan grafikler beta sürecinde farklı panolara eklenememektedir. Bu sayfa kapsamında özel grafikler de (toplamda 2 ön tanımlı 1 özel grafik) oluşturulabilir. Bunun için Özel Oluşturun bölümünde yer alan seçenekler arasından bir olay seçimi yapmak yeterli olmaktadır.

Facebook Analytics

Olaylar

Bu sekme altında kullanıcıların gerçekleştirdikleri eylemler tanımlı olaylar (standart ve özel) üzerinden (uygulama başlatma, sayfa görüntülemesi ve alışveriş gibi) liste halinde görülebilir.

Olay Hatalarını Ayıklama

Olay Hatalarını Ayıklama sekmesi altında edinilen tüm olaylar kaydedildiği zaman, cihaz işletim sistemi, uygulama sürümü, olay, değer ve parametreler sütunları altında detaylarıyla birlikte listelenmektedir.Tüm Olaylar seçimi Sadece Benim Olaylarım ve Koddan Gelen Olaylar olarak kırılabilir. Aynı şekilde sütunlara göre de filtreleme yapılabilir. Listede en fazla 20 yeni olay yer almaktadır. Yeni olaylar için Yenile butonu üzerinden olay kayıtlarının güncellenmesi gerekir. Herhangi bir filtre seçiminde olaylar sıfırlanmaktadır. Filtreleme sonucunda elde edilen olay kayıtları 20’den az olabilir. Olaylar, sadece aralarında en az 1 saniye olması durumunda listede yer alır. Aynı saniye içerisinde tetiklenen olaylar kayıt edilse de listede yer almayacaktır.

Facebook Analytics

Çakışma

Kullanıcıların birden fazla kanal (cihaz modeli, işletim sistemi, kampanyalar, özel parametreler ve benzeri) veya parametre üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler çakışma sekmesi altından takip edilebilir. Örneğin, birden fazla cihazda alışveriş yapan müşteriler çakışma grafiği ile görüntülenebilir. Sonuçlar bir Venn diyagramında gösterilir ve her bir çakışma seti kare kök özelliği kullanılarak ölçülür.

Facebook Analytics

Toplam Değer

Kullanıcıların ilk etkileşimlerinden (ilk görüntüleme, uygulama yüklemesi ve benzeri) başlayarak elde edilen gelire göre bir değer alırlar. Toplam değer günlük, haftalık veya aylık aralıklarla görüntülenebilir. Ön tanımlı olarak Tüm Kullanıcılar üzerinden verilen ilk olaydan sonraki haftalar sadece Ödeme Yapan Kullanıcılar üzerinden de kırılabilir.

Kişiler

Kişiler altında Demografik Bilgiler (Cinsiyet ve Yaş, Ülke, Şehir, Dil), Teknoloji (Cihaz İşletim Sistemi, İşletim Sistemi Sürümü, Uygulama Sürümü, Cihaz Modeli, Facebook Girişi) ve Kullanıcı Özellikleri (Kullanıcı Varlıkları)’ne dair bilgiler yer almaktadır. İlgili veriler grafik üzerinden detaylı bir şekilde de görüntülenebilmektedir. Veriler elde edilen toplam üzerinden grafiğe dönüştürülür ve her grafik bir panoya iliştirilebilir.

Ayarlar

Ayarlar bölümü Varlık Ayarları ve Kullanıcı Ayarları alt sekmelerine sahiptir. Bu sekmeler altından rapor ayarları ve kullanıcılara çeşitli erişimlerin tanımlanması gibi işlemler yer alır.