Facebook Analytics: Filtreler / Segmentler

Farklı kullanıcı gruplarının Sayfalar, Mobil Uygulamalar, Facebook Pixel kurulu web sayfaları, Gameroom, Messenger Bot gibi platformlar üzerinden gerçekleştirdikleri etkileşimleri detaylı bir şekilde görmek ve analiz etmek amacıyla daha alt gruplara bölebiliriz1.

AA

Etiket Yönetimi ile ilgili destek talebinde bulunabilirsin.

Bu süreçte kullanıcılara ait ortak demografik bilgiler, kanallar, davranışlar ve trafik kaynağı gibi verileri filtreleyerek ilerleriz. Segmente ettiğimiz kullanıcıları anlamamız ve buna uygun stratejiler üretmemiz daha kolay olacaktır. Facebook Analytics segment sürecini filtreler oluşturarak sağlamaktadır.

Facebook Otomatik İstatistikler

Facebook Analytics Filtreleri Oluşturmak

Facebook tarafından sunulan demo hesabı görüntülediğinizde burada ön tanımlı temel filtreler olduğunu görebilirsiniz2. Kendi filtrelerimizi oluşturmak için ise Filtre Ekle bağlantısını tıklamamız gerekir.

Facebook Filtreler

Filtre Ekle bağlantısının tıklanmasının ardından Baştan Başla, Kaydedilen Bir Filtre Uygula seçeneklerini görebilirsiniz. Baştan Başla seçeneği yeni bir filtre oluşturmamızı sağlar3. Yeni bir filtre oluştururken Olay, Demografik, Uygulama ve Cihaz, Olay Kaynağı, Kullanıcı Varlığı, Reklam ve İnternet Parametreleri seçilerek tüm veriler alt gruplara bölünebilir. İlgili seçimlerin ardından segmente koşullar ve/veya bir yüzdelik dilim ekleyerek daralttılığımız segmenti kayıt altına alabiliriz.

Koşullar

Koşullar, bir segment oluşturmak için kullandığınız filtrelerdir. Yukarıda da detaylarını aktardığım şekilde, verileri daraltmak için kullanabileceğimiz pek çok kırılım (olay, cihaz, demografik bilgiler vb.) mevcuttur. Bazı koşullar (ör. (Olay) parametreler yardımıyla daha ayrıntılı şekilde düzenlenebilirler. Bu koşulları detaylandıracak olursak;

Olay

Kullanıcıların / müşterilerin web sitesi, mobil uygulama, gameroom ve benzeri ortamlarda gerçekleştirdikleri Facebook Pixel ve/veya ilgili Facebook SDK’yi kullanarak tanımlayıp kaydettiğiniz eylemler (ör. uygulama başlatma, alışveriş yapma) olay olarak nitelendirilmektedir.

Demografik Bilgiler

Kullanıcıların / müşterilerin yaş, cinsiyet, ülke veya dil gibi verileridir. Bu veriler kişilerin sosyal medya hesaplarında tanımladıkları bilgilerdir.

Cihaz Bilgileri

Kişinin kullandığı cihaz bilgilerini (sürüm, tür, vb.) kapsar.

Kullanıcı Özellikleri

Özelleştirilmiş kullanıcı verilerinden oluşur. Örneğin, bir havayolu şirketi, “özel yolcu durumu” gibi bir kullanıcı özelliği (user property) oluşturabilir ve bunu kırılım olarak kullanabilir.

Uygulama Yükleme Kaynağı

Kişilerin uygulamayı bulma yolunu (Facebook Reklamı, Facebook Organik, Instagram Reklamı, Audience Network, Diğer) ve yükleme şeklini barındırır.

İnternet Parametreleri

Yönlendiren alandı (referral) gibi, internet olaylarıyla ilişkili verilerdir. Örneğin, bir şirket bunu kullanarak internet sitesine belirli bir URL’den (örn. ,www.ornekwebsitesi.com) gelen kişileri görebilir.

Yüzdelik Dilim

Filtreleme sürecinde yüzdelikler aracılığıyla oluşturduğumuz segmentler kullanıcıların hareketlerine ve değer dağılımlarına dayalı olarak (ör. aktiflik sıralamasında ilk %5’teki kişiler) daha fazla daraltılabilir. Yüzdelik tanımlama işlemi Hareketler > Yüzdelikler alt kısmından da gerçekleştirilebilir. Ancak bunları belirli bir segmentin parçası olacak şekilde kaydedemeyiz.

Segmente Edilen Verileri Görüntüleme ve Kayıt Etme

Teknoloji alt kısmında, segmenti kaydetmeden segmentinizin verilerini görebiliriz. Segment verilerini ilgili kısmın grafiklerinde görmek için Uygula butonuna tıklamak yeterli olacaktır. Bu işlemin ilgili segmenti kayıt etmeyeceğini unutmamalısınız. Demografik Bilgiler alt kısmında ise segment verilerini görmeden önce segmenti kaydetmek gerekmektedir. Kayıt işlemi ilgili filtre uygulandıktan sonra Kaydet ve/veya Farklı Kaydet bağlantıları üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Evet, Facebook Analytics verilerini filtreler aracılığıyla belirli stratejiler doğrultusunda küçük alt gruplara bölebilir ve analiz dışında hedef kitleler olarak da değerlendirebiliriz. Bu sayede kampanyalarımızı daha efektif hale getirebilir ve/veya analizlerle müşteri beklentilerini ve taleplerini yeni stratejiler için kaynak olarak değerlendirebiliriz.