Bonfire: Return Largest Numbers in Arrays

function largestOfFour(arr) {
 /*
 largestOfFour içeriğindeki değer sayısına göre;
 */
 
 // Kaç tane değerimiz var bakalım. Büyük sayıları buna atayacağız.
 var cA = arr.length;
 var fA = [];
 for (var i = 0; i < cA; i++) { fA.push(0); }
 
 // Değer sayımızı function içeriği ile ilişkilendirelim ve büyük sayıları atayalım.
 for(var i = 0; i < cA; i++){ // 4
  for(var ii = 0; ii < arr[i].length; ii++){ // her alt değerin kendi içeriğini alalım
   if(fA[i] < arr[i][ii]){ // 0 olarak verdiğimiz değerlere sıra ile atama yapalım
    fA[i] = arr[i][ii]; // büyük olanı seçelim
   } 
  }
 }
 return fA;
}
largestOfFour([[4, 5, 1, 3], [13, 27, 18, 26], [32, 35, 37, 39], [1000, 1001, 857, 1]], "");

Leave a Reply