GA4 Dönüşüm Tanımlama ve Ads'e Aktarma

Dönüşüm İşlemlerinin Planlanması ve Paylaşımı

Yayınladığım son birkaç yazıda Google Analytics 4 etkinliklerinin yanı sıra Google Ads dönüşümlerine dair birkaç konuyu detaylandırmaya çalıştım. Daha önce yayınladığım pek çok yazıda Universal Analytics (UA) temelinde etkinlikleri ele almıştım. Bu yazıda ise diğer yazıları da kapsayan bir genel çerçeve oluşturmaya çalışacağım.

AA

Google Analytics mülk yapılarından Universal Analytics (UA) veya sürüm olarak ifade etmek gerekirse Google Analytics v3 ile ilişkili olarak daha önce formlar ve satın almalar temelinde dönüşüm işlemlerinin nasıl izlenebileceğinden bahsetmiştim. Örnek olması açısından Typeform GTM / GA Kurulum ve Dönüşüm Takibi İşlemleri ve Teachable - Kurs Satın Alma İşlemi Takibi başlıklı yazılara göz atabilirsiniz. Bu yazıda ilgili işlemlerin Google Analytics 4 (GA4) etkinlik yapısı ile nasıl ele alabileceğinin yanı sıra, "dönüşüm" işleminin de genel özelliklerinden bahsedeceğim.

GA4 etkinlikleri ile ilgili teknik bilgiler için Google Analytics 4 - Etkinlik Yönetimi başlıklı yazımı incelemenizi öneririm.

Dönüşüm (Conversion)

Dönüşüm (conversion), bir kullanıcının değer atfedilmiş bir eylemi gerçekleştirmesi / tamamlaması1 olarak ifade edilebilir. Dönüşüm kelime olarak durum değişikliğini de kapsar.

Gerçekleştirilen eylem kullanıcının durumunu ziyaretçiden müşteriye dönüştürmüştür. İlgili işlem bir web sitesi veya uygulama temelinde tanımlanmış olabilir. Atfedilmiş değer ve kullanıcının durum değişimleri çeşitli sınıflara bölünebilir. Örneğin, bir e-ticaret sitesi için ürün satın alma işlemi öncelikli (primary) bir dönüşümdür. Ancak, dilek listesi, ürünün sepete atılması, stok bulunmayan bir ürün için bildirim isteğinde bulunulması gibi ikincil (secondary) dönüşümler de söz konusu olabilir. Çoğu zaman ardıl dönüşümlerin başarı olarak nitelendirilen birincil performans ölçütü dönüşümleri desteklemesi beklenir. Bir form aracılığı ile gerçekleştirilen işlemlerde ise form gönderimi bir dönüşüm olarak nitelendirilebilir. Elbette, form gönderimi sonrasındaki temasların da bir CRM sistemi aracılığı ile sürecin bir parçası haline getirilmesi performans ölçümünü daha tutarlı hale getirecektir.

Görüldüğü üzere, dönüşüm ifadesi bir kullanıcılar bütünü değil bütünün bir bölümünü ifade eder. Kullanıcı bütün içerisinde marka ile temas ettiği noktalar ve gerçekleştirdiği etkinliklerle diğerlerinden ayrışır.

Google Analytics 4 ve Dönüşüm Tanımlama

Universal Analytics (UA) bize e-ticaret etkinlikleri temelinde işlemleri (transaction) ve ödeme etkinliğini (purchase) takip etme imkanı sunmaktaydı. Bunun yanı sıra, hedefler (goals) ile bir sayfa görüntüleme ya da etkinlik akışını tamamlama gibi durumları da dönüşüm olarak tanımlayabilmekteydik. Elbette bu yapılar biçim olarak birbirinden farklı şekillerde planlanmak durumundaydı. Ancak, Google Analytics 4 tüm olayları etkinlik ve tanımları (genel veya etkinlik özelinde) parametre olarak ele almakta. Bu sayede, farklı olay ve değer tanımlarını kullanarak kapsamlı akışlar oluşturabilmek ve bu akışları bir dönüşüm olarak işaretlemek mümkün hale gelmekte.

Temel bir bilgi için Global Site Tag (gtag.js) Etkinlik İşlemleri başlıklı yazıyı inceleyebilirsiniz.

Dönüşüm Etkinlikleri

Google Analytics 4 raporları kullanıcıların web sitesi ve/veya uygulama ile etkileşimde bulunurken tetikledikleri etkinlikler ve aktarılarak (API veya çevrimdışı toplanan) Google Analytics sunucularına iletilen verileri temel alır. Google Analytics 4 bu etkinlikleri Engagement > Events 2 raporunda ve Configure > Events sayfasında listeler.

Ön tanımlı olarak purchase3 (web ve uygulama), first_open (yalnızca uygulama), in_app_purchase (yalnızca uygulama), app_store_subscription_convert (yalnızca uygulama) ve app_store_subscription_renew (yalnızca uygulama) gibi etkinlikler dönüşüm olarak işaretlenmiştir4. Bu etkinliklerin yanı sıra sunucuya ulaşan ve listelenen diğer özel etkinlikler de dönüşüm olarak işaretlenebilir.

GA4 - Events

Bir dönüşüm etkinliği tanımlandıktan sonra diğer etkinliklerden farklı şekilde değerlendirilir. Bir dönüşümün gerçekleşmesi durumunda ilgili işlem tetiklenmesinin ardından gerçek zamanlı5 olarak görüntülenebilir ancak standart raporlarda yer alması 24 saati bulabilir4. Keşif raporlarında ise bu işlem mülkün ilişkili olduğu zaman dilimine de bağlı olarak daha uzun sürebilir ve son bir haftalık veriler zamana bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Google Analytics 4 (GA4) Mülk Yapısı başlıklı yazıma (özellikle Dönüşümler ve Modellenmiş Dönüşümler6 başlıklarına) göz atabilirsiniz.

GA4 - Conversions

Bir etkinliğin dönüşüm olarak işaretlenmesinin ardından, ilgili dönüşüm bilgileri Engagement > Conversions raporunda ve Configure > Conversions raporları aracılığı ile izlenebilir. Engagement altındaki standart raporlar bize ilgili etkinlik ve dönüşüm ile ilişkili kullanıcı ve gelir gibi metrikleri de sunarken Configure kullanıcı ve tetiklenme ve önceki döneme göre değişim gibi bilgileri sunar.

Bir etkinlik veya etkinlik verileri kullanılarak oluşturulmuş yeni bir etkinlik dönüşüm olarak işaretlenmeden önce keşif raporları aracılığı ile doğrulanabilir. Bu sayede ilgili parametre veya etkinlik isimlerindeki değişiklikler ve dönüşümlerin etkinliği de göz önünde bulundurulmuş olur 7 8.

GA4 - New conversion event
GA4 - Modify event

Dönüşüm etkinlikleri doğrudan etkinliğin sunucuya iletilmesi ve dönüşüm olarak işaretlenmesinin yanı sıra Configure > Conversions > New conversion event adımları izlenerek veya Configure > Events > Create event ile koşullar kullanılarak oluşturulabilir. Var olan bir etkinlik veya dönüşüm silinemez ancak düzenlenebilir / değiştirilebilir. Elbette bu durumda etkinliğin ilişkili olduğu veriler raporlarda yer almaya devam eder4.

Data Deletion Requests

Ancak, Google Analytics 4 bize Admin > Property > Data Deletion Requests adımlarını izleyerek etkinlik ve parametre düzeyinde belirtilen tarihler arasındaki verileri silme imkanı sunar.

GA4 - Create event

Diğer etkinlikler ve etkinlik parametreleri toplanarak koşullar ile birlikte yeni bir etkinlik olarak işleme alınabilir ve bu etkinlik dönüşüm olarak işaretlenebilir. Temelde UA hedef yapısını andırsa da GA4 bize çok daha kapsamlı etkinlikler oluşturma, parametrelere müdahale etme ve bunları farklı ilişkiler çerçevesinde keşif raporlarına dahil edebilme esnekliğini de sağlar9.

Data Deletion Requests

Dönüşümlerin Aktarılması

Google Analytics 4 dönüşümleri Google Ads dahil 50+ üzerinde ağ ile paylaşma imkanı sunar. İlişkilendirilmiş tüm ağlar Configure > Conversions > Network Settings sekmesi altında görüntülenebilir4.

Data Deletion Requests

Analytics dönüşümlerinin Google Ads'e aktarılması10 dönüşüm verilerinin platform özelinde sunulan raporlar aracılığı farklı metrik ve boyutlarla ilişkilendirilebilmesi ve akıllı teklif11 ile değerlendirilebilmesi gibi faydalar sağlar12.

Ağ ilişkilendirme işlemi temelinde ağ raporu ile Google Analytics arasında farklılıklar olabilir. Google Ads temelinde örneklendirmek gerekirse; Google Ads, dönüşümleri tıklama tarihinde (kullanıcının dönüşümle sonuçlanan reklam tıklamasını gerçekleştirdiği tarih) kaydeder. Ancak, Google Analytics dönüşümleri dönüşüm tarihi (kullanıcının dönüşümü asıl gerçekleştirdiği tarih) ile işleme alacaktır. Bu nedenle, tıklama ve dönüşümden biri ilgili dönem içinde gerçekleşmediyse iki raporlama ortamındaki dönüşüm sayısı farklı olabilir. Bunun yanı sıra, Analytics ve Google Ads'deki saat dilimi ayarlarındaki farklılık da dönüşüm sayılarında farklılığa neden olabilir13 12.

Google Ads'e aktarılan dönüşümler Conversion source sütununda kaynak olarak belirtilir. İlgili dönüşüm tıklanarak detaylara (platform, GA4 etkinliği, mülk adı, vb.) ulaşılabilir. Ancak, bu bilgiler değiştirilemez.

Hali hazırda, Google Ads'de Universal Analytics dönüşümleri için teklif veriliyor ise var olan dönüşümlerin durdurularak Google Analytics 4 mülkünde yeniden oluşturulması ve ardından Google Ads'e aktarılması gerekir. Her iki mülk içerisinde tanımlı olan bir dönüşüm ilgili işlemin iki veya daha fazla defa sayılmasına neden olabilir. Aktarma işleminin tamamlanmasının ardından Google Analytics 4 kitleleri ve dönüşüm etkinliği verilerini (uygulama ve web) teklifler için kullanabilir hale gelecektir14.