GA4 - E-ticaret İşlemlerinde Currency Parametresi

Raporlarda Para Birimleri ve Döviz Kurları

E-ticaret siteleri özelinde verilerin analiz ve görselleştirme süreçlerinde pek çok farklı bağlamı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Örneğin, eğer mağaza çoklu para birimine sahipse para birimi ve döviz kuru öncelikli kontrol edilecek alanlar haline gelebiliyor. Bu yazıda bu sürece dair gözlemlerimi çerçevesinde bazı bilgiler paylaşacağım.

AA

Müşteriler genelde raporlarda (GDS ya da GA4 raporları) gelen işlem tutarları ile kullanılan e-ticaret platformu (WooCommerce, Shopify, vb.) raporlarındaki farklılıkların verilerin yanlış iletildiği varsayımıyla hareket edebiliyorlar. Ancak, geçmiş işlemler Google Tag Manager aracılığı ile görüntülendiğinde iletilen işlem tutarının olması gereken değer olduğu görülebiliyor. Peki, bu durumda hangi soruların sorulması ve hangi kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekiyor?

Aşağıda bahsedeceğim örneklendirme için Shopify mağazasını temel aldım ve farklı konuları bu örneklendirme çerçevesinde bir arada anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla, farklı e-ticaret platformları için bazı konular farklılık gösterecek olsa da çözüm üretme sürecinin benzerlik taşıyabileceğini varsayıyorum.

GA4 - Currency

Özellikle Shopify mağazalarında sıklıkla karşılaştığım durumlardan biri çoklu para birimi kullanımı1 ve bunun GA4 e-ticaret raporlarına yansıması üzerine. Diğer yandan, GA4 özelinde ise mülk için belirtilen para birimi ile e-ticaret mağazası için tanımlanan para biriminin farklı olması da benzer sonuçlar doğurabiliyor. Bu durumu problem olarak ifade etmek güç, neticede sürecin parçası olan servisler aslında kendilerinden beklenen davranışları gerçekleştirmiş oluyor. Ancak, elbette servisler arasındaki bu tutarsızlık verilerin bozulmasına ve dolayısıyla hatalı analizler yürütülmesine neden oluyor.

GA4 Para Birimi ve Döviz Kuru

Kullanıcı ve e-ticaret etkinliklerinin izlenmesi sürecinde Universal Analytics (UA) ve/veya Google Analytics 4 (GA4) gibi araçlar kullanıyorsanız bu araçların mülk veya hesap düzeyinde zaman dilimi ve para birimi gibi bilgiler istediğini görmüşsünüzdür. Örneğin, aşağıdaki görsel GA4 mülkleri için sunulan ve ilgili mülk raporlarında kullanılacak zaman dilimi ve para birimi alanlarını göstermekte.

GA4 Time Zone and Currency

Varsayılan olarak, bir mülk veya raporlama görünümünün global para birimi türü USD'dir2.

Seçilen para birimi şu anlama geliyor. Eğer bir e-ticaret işlemi gerçeklemiş ise işleme ait para birimine bak, eğer currency değeri eşleşiyorsa bu değeri raporlara aktar. Ancak, eğer farklı bir para birimi varsa bu değeri o gün için belirlenen döviz kuru üzerinden mülk için belirlenen para birimine dönüştür ve raporlara ekle.

Global para birimi türünde yapılan değişiklikler, gelecekteki ve geçmiş verileri etkiler. Önceki veriler ise yeni yapılandırılan para birimine dönüştürülür2.

Mülk için belirtilen para birimi ayarı iletilen para birimi ile aynı olsa bile Analytics, USD dışındaki para birimleri için etkinlik verisi işlenirken bir dönüşüm gerçekleştirir. Bu dönüşüm her rapor oluşturulduğunda yine tekrarlanır. Günlük döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle raporlarda yerel para biriminizde çok küçük farklara neden olabilir2.

Bu işlemin gerçekleştirildiği alanları bir liste halinde özetlemek gerekirse;

 • Satın Alma Geliri
 • Vergi
 • Gönderim
 • Öğe Geliri
 • İşlem Başına Gelir
 • Toplam Değer

Aşağıda hem GTAG hem de GTM için purchase etkinliğine ait Enhanced Ecommerce kod parçacığına yer verdim. Her iki biçimde de para birimi ile ilgili parametreleri (currency ve currencyCode) görebilirsiniz3.

// GTAG
gtag('event', 'purchase', {
  transaction_id: 'T_12345',
  value: 25.42,
  tax: 4.90,
  shipping: 5.99,
  currency: 'EUR',
  items: [{...}]
});

// GTM
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'currencyCode': 'EUR',
  'purchase': {
   'actionField': {
    'id': 'T12345',
    'revenue': '35.43',
    'tax':'4.90',
    'shipping': '5.99',
   },
   'products': [{...}]
  }
 }
});

Veriler GTM aracılığı ile aktarılıyorsa para birimi bilgisi elbette etkinlik parametresi olarak da iletilebilir.

Google Tag Manager - GA4 Purchase Event

Şimdi, bir örneklendirme yapalım. GA4 mülkümüzde EUR, e-ticaret platformumuzda ise çoklu para birimi ya da GA4 mülkünden farklı bir para birimi kullanılıyor olsun.

Google Tag Manager - GA4 Purchase Event

Bu durumda, iletilen tutar Google tarafından belirlenen belirlenen kur üzerinden işleme alınarak raporlarda sunulacaktır. Şimdi bu örneği biraz daha detaylandıralım. E-ticaret platformumuzda sunduğumuz para birimleri aşağıdaki görseldeki gibi olsun.

Google Tag Manager - GA4 Purchase Event

Bu durumda, gerçekleşen işlem hem e-ticaret platformunda hem de GA4 raporlarında döviz kurlarına uygun olarak işleme alınır. E-ticaret platformu olarak Shopify kullanılıyorsa ilgili bilgiler gerçekleşen işlem detayları olarak sunulur. GA4 tarafında ise ilgili kur bilgisine doğrudan ulaşmak mümkün değil ve genelde çok küçük de olsa e-ticaret platformu ile arasında farklılıklar görülebilir.

Shopify Order Details

Peki, bu durumda ne yapılabilir?

Shopify, GA4 raporlarına yansıyan değer ve GTM Preview Mode üzerinden GA4'e iletilen işlem tutarları bir tablo haline getirildiğinde aradaki değer farklılıklarının bir örüntüye oturup oturmadığı kontrol edilebilir.

Shopify Order Details

Örneğin, CAD ile USD arasındaki farkın 0.77 olduğunu varsayalım. Bu durumda tablodaki tutar farklılık oranı ~0.7 civarında seyredecektir. Şimdi bunu bir tablo haline getirelim.

Order ID GA4 İşlem Tutarı Shopify İşlem Tutarı Fark Fark Oranı
1 33.13 42.63 9.5 0.777
2 23.34 30.03 6.69 0.777
3 58.28 74.98 16.7 0.777
4 36.4 46.83 10.43 0.777
5 25.16 32.54 7.38 0.773
6 10.55 13.65 3.1 0.773
7 32.08 41.46 9.38 0.774
8 33.26 42.79 9.53 0.777
9 10.85 13.96 3.11 0.777
10 20.51 26.51 6 0.774

Peki, bu tür durumları önceden değerlendirme imkanı var mı?

Elbette.

Ancak, öncesinde para birimleri ile ilgili farklılıkların tablolaştırılma sürecinde kullanılabilecek pratik bir bilgiden daha bahsetmek istiyorum.

Google Sheets bize GoogleFinance ile borsa ve kur gibi bilgileri tablolar içerisinde görüntüleme ve işlemler yapabilme imkanı sunar4. Aşağıdaki görselde de görüldüğü üzere belirtilen gün değeri kapsamında günlük kur değişimlerini otomatik olarak listeleyebilmekteyiz5.

GoogleFinance - Currencies

Görselde yer alan formülün metin hali; =GoogleFinance("CURRENCY:"&$A$2&$B$2, "price", TODAY()-$C$2, TODAY()).

Bu kur bilgilerini satırlara dahil edip hızlı bir şekilde Shopify ile olan kur farklılığını da karşılaştırmak mümkün.

Özel Boyut - Currency

Her işlemde para birimi iletildiği için raporlar üzerinden aktifleştirilmesi durumunda ilgili para birimini görüntülemek mümkün. Bu sayede işlemin hangi para birimi ile gerçekleştirildiğini görmek ve işlem tarihindeki kur bilgisi ile kıyaslamak daha kolay olacaktır. Müşteriler de aradaki farklılığın nedenlerini sorgularken bu bilgi çerçevesinde yorumda bulunabilirler.

GA4 Currency Dimension

İlgili boyutu (dimension) aktifleştirmek için Configure > Custom definitions > Create custom dimension adımlarının izlenmesi ve ilgili alanlara currency yazılması yeterli.

virtual_currency_name sanal para birimleri ile ilgili işlemlerde kullanılan farklı bir metriktir6.

Özel Metrikler

Bu öneri için yine Shopify üzerinden ilerleyelim. Shopify bize liquid dosyalarında {{ shop.currency }}, {{ cart.currency }}, {{ checkout.currency }}, JavaScript kodları içerisinde Shopify.currency.active, sipariş sonuç sayfasında (order status page) Shopify.checkout.currency ile mağaza tarafından kullanılan ve o an aktif olan para birimi bilgisini vermekte. Dolayısıyla işlemlerdeki para birimi bilgisi GA4'e iletilebilmekte. currency boyutunun raporlara dahil edilmesi ile gelen işlem tutarına ait kur bilgisi görüntülenebilir. Ancak, Shopify bu bilginin yanı sıra bize window.Shopify.currency.rate ile ilgili para biriminin kur oranını da iletir.

İşlemin gerçekleştirildiği para birimi ile seçili para birimi aynı ya da farklı bir para birimi kullanımı söz konusu değilse window.Shopify.currency.rate değer olarak 1.0 alır.

Shopify Currency Rate

Bu bilgiyi de yine bir özel metrik olarak raporlara iletebilir ve bu sayede sipariş detaylarını kontrol etmek yerine raporlar üzerinden para birimi ve kur farklılıkları ile ilgili değerleri görüntüleyebiliriz.

Diğer yandan, işlem tutarını yine ayrı bir metrik ile de iletmek mümkün. GA4 Para Birimi ve Döviz Kuru başlığında da belirtilen alanlar otomatik olarak kur bilgisine göre işlemden geçirilirken, özel metrik olarak tutulan sayısal değerler bu işlem dışında kalır. Bu sayede, iletilen ile raporlara yansıtılan değerler arasındaki farklılık da net bir şekilde görüntülenebilir.

Şimdi tüm bu bilgileri yazının başında paylaştığım kod parçacıkları üzerinden ele alalım.

// GTAG
gtag("event", "purchase", {
  transaction_id: "T_12345",
  currency_rate: window.Shopify.currency.rate,
  value: 25.42,
  tax: 4.90,
  shipping: 5.99,
  currency: "EUR",
  items: [{...}]
});

// GTM
dataLayer.push({ ecommerce: null });
dataLayer.push({
 'ecommerce': {
  'currencyCode': 'EUR',
  'purchase': {
   'actionField': {
    'id': 'T12345',
    'revenue': '35.43',
    'value': '35.43',
    'currency_rate': window.Shopify.currency.rate,
    'tax':'4.90',
    'shipping': '5.99',
   },
   'products': [{...}]
  }
 }
});

Görüldüğü üzere veri katmanı formatına bağlı olarak value ve currency_rate olmak üzere yeni parametreler eklenmiş durumda. currency_rate parametresi özel boyut olarak tanımladıktan sonra ilgili raporlarda işlem tutarları ile birlikte görüntülemeye başlayabiliriz. Revenue sütunun yanı sıra Event Value da eklenerek varsa para değeri farklılığı net şekilde görüntülenebilir.

GA4 Currency Rate

Gerçekleştirilen bu işlemlerle birlikte kur farklılıklar ve para birimleri ile ilgili işlemleri çok daha pratik bir şekilde ele alabilir, ilgili bilgileri farklı kitle ve segmentler bağlamında da kullanmaya başlayabilirsiniz.