Google Analytics 4 - Etkinlik Yönetimi

Önerilen Etkinlikler, Özelleştirilmiş Etkinlikler ve Parametreler

Daha önce Google Analytics Universal Analytics üzerine pek çok yazı yayınladım. Ancak, GA4 ile ilgili konuları pek detaylandırma fırsatım olmadı. Yakın zamanda dahil olduğum çalışmalardan edindiğim notları bu yazı başta olmak üzere birkaç bölümde aktarmaya çalışacağım.

AA

Temmuz 2023 itibariyle Universal Analytics (UA) yerini Google Analytics 4 (GA4) mülk biçimine bırakıyor. Bu tarihten sonra UA mülkleri yeni verileri işleyemeyecekler. Tahminen yıl sonu gibi de artık erişilmez hale gelecekler. Mülk biçimleri arasındaki farklılıklar ve diğer işlemler için Universal Analytics (UA) Yerine Google Analytics 4 (GA4) başlıklı yazımı okuyabilir ve teknik destek talebinde bulunabilirsiniz.

Google Analytics İzleme (Tracking) Yöntemleri başlıklı yazıda 2005 yılından bu yana Google Analytics'in zaman içerisindeki değişimine değinmeye çalışmış ve yine bu yazı bağlamında Google Analytics ölçüm (measurement) yöntemlerini de özetlemiştim. Güncel durumda GA4 (eski adı ile App + Web)1 mülkünün sunulan yeni özellikleri ile birlikte UA kadar etkin bir kullanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bu yazıda GA4 kullanımında önemli bir yeri olan etkinliklere (events) değinmeye vve daha önce farklı bağlamlarda yayınladığım yazıları da bir arada sunmaya çalışacağım 2 3 4.

Etkinlikler

GA4 raporlarında yer alan veriler web sitesi veya uygulamaları (web & mobil) görüntüleyen kullanıcıların gerçekleştirdikleri eylemleri temel alan etkinliklerden oluşmaktadır5 6. Örneğin, görüntülenen sayfa (page) veya uygulama ekranı (screen) page_view etkinliği olarak raporlarda sunulur.

GA4 kurulum sürecinde bazı etkinliklerin herhangi bir kod ekleme veya güncelleme gereksinimi olmaksızın, öntanımlı olarak izlenebilmesini mümkün kılar. Bu etkinlikler otomatik toplanan etkinlikler (automatically collected events) olarak ifade edilirler.

GA4 - Otomatik Toplanan Etkinlikler
GA4 - Otomatik Toplanan Etkinlikler

Oluşturulan bir etkinlikler ayrıca Data Streams > Web > More tagging settings üzerinden de düzenlenebilmektedir7.

GA4 - Etkinlik Yönetimi
GA4 - Etkinlik Yönetimi
GA4 - Geliştirilmiş Ölçüm ve Otomatik Olarak Toplanan Etkinlikler
GA4 - Geliştirilmiş Ölçüm ve Otomatik Olarak Toplanan Etkinlikler

Otomatik Olarak Toplanan Etkinlikler

Otomatik olarak toplanan etkinlikler uygulama (web & mobil) ve/veya web sitesinde gerçekleştirilen temel kullanıcı etkileşimleriyle tetiklenirler. Mobil uygulamalarda SDK8 9 veya web sitesinde gtag.js10 11 kullanıldığı sürece otomatik olarak toplanan etkinlikler için ayrıca bir kod düzenlemesine gerek olmayacaktır.

Otomatik olarak toplanan etkinlikler mobil uygulama ve web sitesi özelinde farklılık gösterir.

Reklam istekleri ve görüntülemelerde Mobile Ads SDK12 tarafından işlemler gerçekleştirilir ve ilgili etkinlikler (ad_click, ad_exposure, ad_reward, vb.) için bu SDK kurulumu zorunludur.

Ek olarak, uygulama verileri ve Android cihaz ile ilgili uygulama işlemleri yalnızca Android cihazlarda işleme alınan etkinliklerdir.

Son olarak, first_visit gibi bazı etkinlikler hem mobil hem de web sitelerinde kullanılabilmektedir. İstisnai olan etkinlikler dışındaki (app_store_subscription_convert gibi genellikle uygulama marketi ile ilişkili olan) tüm etkinlikler BigQuery entegrasyonu mevcut ise (BigQuery Linking) belirtilen frekanslarla (daily veya streaming) BigQuery'e aktarılır.

language, page_location, page_referrer, page_title ve screen_resolution parametreleri tüm etkinlikler (özelleştirilmiş olanlar da dahil) ile otomatik olarak işlenir.

Aşağıdaki tabloda cihazlara ve işletim sistemlerine göre farklılıklar tablo halinde sunulmuştur.

Mobil Uygulama Etkinlikleri (SDK İlişkili)

Uygulama verileri hem reklam hem de uygulama işlemlerine dair etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler işletim sistemine göre farklılık gösterebilmektedir. Aşağıda sıklıkla kullanılan bazı etkinliklere dair açıklamalar yer almaktadır.

Etkinlik adı Otomatik olarak tetiklenme koşulu İlişkili parametreler
app_remove Android cihazdan uygulama paketi (yükleme) kaldırıldığında
app_exception İlgili uygulama çöktüğünde veya istisnai bir durum oluştuğunda fatal, timestamp, engagement_time_msec
app_update İlgili uygulama yeni bir sürüme yükseltilerek yeniden başlatıldığında (bu durumda bir önceki versiyon değeri parametre olarak iletilir) previous_app_version
dynamic_link_first_open Kullanıcı uygulamayı bir dinamik bağlantı aracılığıyla ilk kez açtığında source, medium, campaign, link_id, accept_time
dynamic_link_app_open Kullanıcı uygulamayı bir dinamik bağlantı üzerinden yeniden açtığında source, medium, campaign, link_id, accept_time
error Geçersiz bir işlem yürütüldüğünde firebase_error, firebase_error_value
firebase_campaign Uygulama bir kampanya parametresi aracılığıyla kullanıma sunulduğunda source, medium, campaign, term, content, gclid, aclid, cp1, anid, click_timestamp, campaign_info_source
firebase_in_app_message_impression Kullanıcı bir Firebase Uygulama İçi Mesajı13 görüntülediğinde message_name, message_device_time, message_id
firebase_in_app_message_action Kullanıcı bir Firebase Uygulama İçi Mesajı ile ilgili bir işlem gerçekleştirdiğinde message_name, message_device_time, message_id
first_visit Kullanıcı uygulamayı ilk kez başlattığında14
first_open Kullanıcı bir uygulamayı ilk kez veya yeniden yükledikten sonra ilk kez başlattığında15 previous_gmp_app_id, updated_with_analytics, previous_first_open_count, system_app, system_app_update, deferred_analytics_collection, reset_analytics_cause, engagement_time_msec
notification_receive Uygulama arka plandayken cihaz FCM tarafından gönderilen bir bildirim aldığında message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel, message_type
notification_open Kullanıcı FCM tarafından gönderilen bildirimi açtığında message_name, message_time, message_device_time, message_id, topic, label, message_channel
in_app_purchase Kullanıcı iTunes App Store veya Google Play tarafından işlenen bir uygulama içi satın alma (ilk abonelik dahil) işlemi gerçekleştirdiğinde product_id, price, value, currency, quantity, subscription, free_trial, introductory_price
os_update Cihazın işletim sistemi yeni sürüme güncellendiğinde (bu durumda bir önceki versiyon değeri parametre olarak iletilir) previous_os_version
screen_view Kullanıcı tarafından uygulama içi ekranlar görüntülendiğinde firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec
session_start Kullanıcı uygulama ile etkileşime geçtiğinde14
user_engagement Uygulama ön plandayken ve belirli zaman aralıklarında14 engagement_time_msec

Etkinliklerin tamamını ve diğer bilgiler için Analytics Yardım16 ve FirebaseAnalytics.Event17 sayfaları incelenebilir.

Web Etkinlikleri (GTAG İlişkili)

Aşağıdaki etkinlikler Global Site Etiketi kurulumu aracılığı ile aktifleşir ve otomatik olarak veri toplar.

Etkinlik adı Otomatik olarak tetiklenme koşulu İlişkili parametreler
click Kullanıcı farklı bir alan adına sahip bir bağlantıyı tıkladığında (giden tıklamalar)18
file_download Kullanıcı yaygın şekilde kullanılan uzantıya (pdf, txt, zip, mp4, vb.) sahip bir dosya bağlantısını tıkladığında18 file_extension, file_name link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url
first_visit Kullanıcı websitesini ilk kez ziyaret ettiğinde14
page_view Kullanıcı tarafından görüntülenen her sayfada page_location, page_referrer
scroll Kullanıcı sayfaların dikey derinliğini en az %90 oranında görüntülediğinde18 engagement_time_msec
session_start Kullanıcı websitesi ile etkileşime geçtiğinde14
user_engagement Web sayfası görüntüleniyorken, belirli zaman aralıklarında14 engagement_time_msec
video_start Kullanıcı bir videoyu başlattığında19 video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (boole)
video_progress Kullanıcı bir video süresinin %10, %25, %50 ve %75'ini geçtiğinde19 video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (boole)
video_complete Kullanıcı bir videonun tamamını izlendiğinde19 video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (boole)
view_search_results Kullanıcı her site araması gerçekleştirdiğinde18 searchterm ve isteğe bağlı olarak 'q' ile belirtilen ek sorgu parametreleri ile

Bu etkinlikler GA4 mülküne ait Data Streams (Veri Akışları) bölümü altında yer alan Web üzerinden görüntülenebilir. Geliştirilmiş ölçüm etkinlikleri de yine bu alandan kontrol edilebilmektedir. Ancak, page_view kapatılamaz.

GA4 - Geliştirilmiş Ölçüm (Enhanced Measurement)
GA4 - Geliştirilmiş Ölçüm ve Aktif Etkinlikler

Geliştirilmiş Ölçüm Etkinlikleri

Yukarıdaki yer alan Web Etkinlikleri başlığı altındaki tablodaki etkinliklerin büyük bir çoğunluğu geliştirilmiş ölçüm etkinlikleri olarak ifade edilmekte. İlgili etkinlikleri kısaca yinelemek gerekirse; page_view, scroll, click, view_search_results, video_start, video_progress, video_complete ve file_download etkinliklerinin her biri geliştirilmiş ölçüm etkinliği olarak ifade edilmekteler20.

Esasında page_view (sayfa görüntüleme) etkinliği de bu seçenekler arasında yer alsa da mülk düzeyinde bu etkinlik pasif hale getirilememektedir. page_view için yapılabilecek tek düzenleme tarayıcı geçmişi durumunun izlenmesinin önlenmesi21 olacaktır.

Önerilen Etkinlikler

Google belirli durumlar özelinde (e-ticaret, eğitim, seyahat, vb.) bir standart çerçeve içerisinde (iş sektörleri temel alınarak) oluşturulmuş bazı etkinlikleri ve paremetreleri önerilen etkinlikler adı altında sunmaktadır. Önerilen etkinlikler, sonradan oluşturulan özel etkinliklerle birlikte kullanılamayan (isimler dahilinde) etkinliklerdir. Google gelecekteki raporlama özelliklerine erişilebilmesi için belirtilen etkinlik çerçevelerine uyulmasını önermektedir22.

Etkinliklerin tamamı ve ilgili parametreler için Google Analytics 4 Events23 sayfası incelenebilir.

Tüm Mülkler

Her iş sektörüne uygun eylemleri barındıran etkinlik ve parametrelerden oluşur23. Bu etkinlikler web ve uygulamalar için farklılık gösterebilir. Aksi belirtilmediği sürece etkinlikler web ve uygulama için ortaklık gösterir.

Etkinlik Tetiklendiği durum
ad_impression Kullanıcı reklam gösterimiyle karşılaştığında (yalnızca uygulama için)
earn_virtual_currency Kullanıcı sanal para birimi (ör. sanal para, jeton, kullanım hakkı, vb.) kazandığında
join_group Kullanıcı bir gruba katıldığında (her bir grubun popülerliğini ölçmek amacıyla)
login Kullanıcı uygulama veya web sayfasına kullanıcı girişi yaptığında
purchase Kullanıcı bir satın alma işlemini tamamladığında
refund Kullanıcı ücret iadesi gerçekleştirdiğinde
search Kullanıcı içerik araması yaptığında
select_content Kullanıcı içerik seçtiğinde
share Kullanıcı içerik paylaştığında
sign_up Kullanıcı websitesi veya uygulamaya kayıt olduğunda
spend_virtual_currency Kullanıcı sanal para birimiyle (ör. sanal para, jeton, vb.) harcama yaptığında
tutorial_begin Kullanıcı eğitici bir içeriğe erişim sağladığında
tutorial_complete Kullanıcı eğitici bir içeriği tamamladığında

Online Satış / E-Ticaret

Websitesi ve uygulama üzerinden gerçekleştirilecek satış işlemlerinin ölçümünde kullanılmak üzere sunulan etkinliklerdir. Perakende, e-ticaret, eğitim, emlak ve seyahat davranışları temel alınarak oluşturulmuş etkinlik ve parametrelerden oluşur.

Etkinlik Tetiklendiği durum
add_payment_info Kullanıcı ödeme bilgilerini tanımladığında
add_shipping_info Kullanıcı gönderim bilgilerini tanımladığında
add_to_cart Kullanıcı alışveriş sepetine ürün eklediğinde
add_to_wishlist Kullanıcı istek listesine ürün eklediğinde
begin_checkout Kullanıcı ödeme işlemine başladığında
generate_lead Kullanıcı bir form gönderdiğinde veya bilgi talebinde bulunduğunda
purchase Kullanıcı bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde
refund Kullanıcı geri ödeme işlemi yaptığında
remove_from_cart Kullanıcı bir alışveriş sepetindeki bir veya daha fazla ürünü kaldırdığında
select_item Kullanıcı listeden bir ürün seçtiğinde
select_promotion Kullanıcı bir tanıtımı seçtiğinde
view_cart Kullanıcı alışveriş sepetini görüntülediğinde
view_item Kullanıcı bir ürünün detaylarını görüntülediğinde
view_item_list Kullanıcı bir ürün veya teklif listesi görüntülediğinde
view_promotion Kullanıcıya bir tanıtım gösterildiğinde

Çevrimiçi Oyunlar

Oyunlar için Property settings > Industry category bölümünün Games olarak ayarlanmış olması gerekir. Bu işlemden sonra Oyun raporları etkin hale gelir, oyunlara özel özet kartları içeren yeni bir ana sayfa açılır ve ilgili etkinliklere dair detaylar görüntülenebilir24.

Etkinlik Tetiklendiği durum
earn_virtual_currency Kullanıcı sanal para birimi (ör. sanal para, jeton, vb.) kazandığında
join_group Kullanıcı bir gruba katıldığında (her bir grubun popülerliğini ölçmek amacıyla)
level_start Kullanıcı oyunda yeni bir seviyeye başladığında
level_end Kullanıcı oyundaki bir seviyeyi tamamladığında
level_up Kullanıcı oyunda yeni bir seviye atladığında
post_score Kullanıcı puanını yayınladığında
select_content Kullanıcı içerik seçtiğinde
spend_virtual_currency Kullanıcı sanal para birimiyle (ör. sanal para, jeton, vb.) harcama yaptığında
tutorial_begin Kullanıcı eğitici bir içeriğe başladığında
tutorial_complete Kullanıcı eğitici bir içeriği tamamladığında
unlock_achievement Kullanıcı bir başarının kilidini açtığında
GA4 - Etkinlik Yönetimi
GA4 - Etkinlik Yönetimi (Oluşturma ve Düzenleme)

Özelleştirilmiş Etkinlikler

Özelleştirilmiş etkinlikler özel gereksinimler doğrultusunda oluşturulan etkinlik ve bu etkinliklerle ilişkili parametreleri ifade eder25 8 26.

gtag('event', 'funnel', {
  step_name: 'Form Submit',
  debug_mode: true
});

Yukarıdaki örnek funnel özel etkinliğine aittir.

GA4 - Etkinlik Yönetimi - Parametre Düzenleme
GA4 - Etkinlik Yönetimi - Parametre Düzenleme

Configure > Events adımları izlenerek yeni bir etkinlik oluşturulabilir ve/veya var olan bir etkinlik ile düzenleme yapılabilir.

GA4 - DebugView
GA4 - DebugView

Debug Mode

Oluşturulan etkinlikler silinemez bu nedenle bir özel etkinliği uygulamadan önce uygun bir otomatik, geliştirilmiş ölçüm veya önerilen etkinlik olup olmadığının kontrol edilmesi ve etkinlikerin test sürecinde debug_mode parametresinin kullanılması önerilir 27. Ancak, etkinlikler içerisinde tanımlı parametreler ve parametre değerleri tarihsel olarak silinebilir. Bu işlem için Data Deletion Requests özelliği kullanılır28.

DebugView - Etkinlik Parametreleri
DebugView - Etkinlik Parametreleri

Etkinlik Parametreleri

GA4 üç tür etkinlik parametresine sahiptir; otomatik olarak toplanan parametreler, özel parametreler ve kullanıcı özellikleri.

Otomatik Olarak Toplanan Parametreler

Yaş (age), tarayıcı (browser), şehir (city), cihaz kategorisi (device category) gibi bilgileri otomatik olarak toplanır29 30. Bu parametreler için herhangi bir düzenleme yapmaya gerek duyulmaz.

DebugView - Kullanıcı Özellikleri
DebugView - Kullanıcı Özellikleri

Kullanıcı Özellikleri

Kullanıcı özellikleri user_properties ile birlikte tanımlanır ve iletilir.

gtag('set', 'user_properties', {
  favorite_composer: 'Mahler',
  favorite_instrument: 'double bass',
  season_ticketholder: 'true', 
});

Özel Parametreler

Özel parametreler önerilen veya özelleştirilmiş etkinlikler kapsamında kullanılabilen, özel olarak oluşturulan parametrelerdir. Aşağıdaki funnel özel etkinliğine ait step_name ifadesi bir özel parametredir31.

gtag('event', 'funnel', {
  step_name: 'Form Submit',
  debug_mode: true
});
GA4 - Özel Boyut Tanımlama
GA4 - Özel Boyut Tanımlama
GA4 Özel Metrik ve Boyutlar
GA4 Özel Metrik ve Boyutlar

Etkinlik kapsamındaki özel boyut ve metriklerde parametreler, mülk genelindeki boyut ve metrikler için tanımlanır.

GA4 - Etkinlikler ve Dönüşümler
GA4 - Etkinlikler ve Dönüşümler

Dönüşümler

Raporlar dahilinde log'lanan tüm etkinlikler dönüşüm (conversion) olarak işaretlenebilir. Etkinlikler dönüşüm olarak tanımlı olup olmadıklarına göre sınıflandırılabilirler. GDS aracılığı ile görüntülenmek istenen parametrelerin özel boyut ve/veya özel metrik olarak tanımlanması gerekir.

Diğer yöntem ise raporların BigQuery verileri aracılığı ile oluşturulmasıdır. Ancak, etkinlikler bölümünde de bahsi geçtiği üzere bazı etkinlikler BigQuery'e aktarılmamaktadır. Bazı etkinlikler (web için purchase, uygulama için first_open, in_app_purchase, app_store_subscription_convert, app_store_subscription_renew gibi) ön tanımlı olarak dönüşüm niteliği taşırlar.

Otomatik olarak toplanan dönüşüm etkinliklerine ek olarak, mülk başına 30 etkinlik dönüşüm olarak işaretlenebilir. Dönüşüm olarak işaretlenen etkinlikler, Conversion Events (Dönüşüm Etkinlikleri) tablosunda görünür. Yeni dönüşümlerin raporlarınızda görünmesi 24 saati bulabilir32.

GA4 - Sayfa Görüntüleme Dönüşümü
GA4 - Sayfa Görüntüleme Dönüşümü

Bir sayfanın dönüşüm olarak tanımlanabilmesi için ise yeni bir etkinlik oluşturularak event_name için page_view, page_location parametresi için ise ilgili sayfa yolunun (ör. /thank-you/) belirtilmesi yeterli olacaktır.

E-ticaret Etkinlikleri

E-ticaret etkinkliklerine dair daha önce Google Analytics Ecommerce Etkinlikleri ve Google Tag Manager dataLayer ve E-Ticaret Etkinlikleri başlıklı yazıları yayınlamıştım. İlgili yazıların yanı sıra, yine bu içerik kapsamındaki Online Satış / E-Ticaret başlığı altında da görüldüğü üzere E-ticaret etkinlikleri Google Analytics tarafından sunulan Önerilen etkinlikler kapsamında yer almaktadır. Bu sayede, e-ticaret özelinde oluşturulmuş raporlar aracılığı ile kullanıcıların alışveriş davranışları hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilmektedir.

gtag('event', 'add_to_cart', {
 currency: 'USD',
 value: 7.77,
 items: [
  {
   item_id: 'SKU_12345',
   item_name: 'Stan and Friends Tee',
   affiliation: 'Google Store',
   coupon: 'SUMMER_FUN',
   currency: 'USD',
   discount: 2.22,
   index: 5,
   item_brand: 'Google',
   item_category: 'Apparel',
   item_category2: 'Adult',
   item_category3: 'Shirts',
   item_category4: 'Crew',
   item_category5: 'Short sleeve',
   item_list_id: 'related_products',
   item_list_name: 'Related Products',
   item_variant: 'green',
   location_id: 'L_12345',
   price: 9.99,
   quantity: 1
  }
 ]
});

Etkinliklerin Takibi

Etkinlikler Reports > Engagement raporları aracılığı ile izlenebilirler. E-ticaret ve uygulama içi satın alma gibi etkinlikleri ise Reports > Monitization raporları altında sunulur.

Etkinliklerle ilgili oluşturma - düzenleme işlemleri ve log bilgileri Configure altında yer alan Events ve Conversions, test süreçleri ise DebugView aracılığı ile yönetilebilir.

Etkinliklerle ilgili paylaşabileceğim notlarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki yazıda etkinlik bilgilerini kullanarak GA4 ve GDS raporları ile ilgili örneklere yer vermeye çalışacağım.


 1. Google Analytics App + Web Property 
 2. Google Analytics 4 Event Tracking: Your Complete Guide 
 3. Implementation Guide for Events in Google Analytics 4 
 4. Audience Triggers & Conversions in GA4 
 5. Toplama ve yapılandırma sınırları. Analytics Yardım 
 6. Etkinlik oluşturma ve kitle tetikleyiciler. Analytics Yardım 
 7. Modify and create events via the user interface. Analytics Yardım 
 8. Uygulamalar için veri toplama ayarlarını belirleme. Analytics Yardım 
 9. Log events. Firebase Documentation 
 10. Global Site Tag (gtag.js) Etkinlikleri 
 11. Events. Google Analytics Documentation 
 12. Google Mobile Ads SDK 
 13. Firebase Uygulama İçi Mesajlaşma 
 14. Web ve mobil için ortak olan bir etkinliktir. 
 15. first_open ile ilgili bir not düşmekte fayda var. Bu etkinlik bir uygulamanın cihaza indirilmesini değil, indirildikten sonra ilk defa açıldığı zamanı temel alır. Bu nedenle indirme sayısı ile ilk kez açıldığında tetiklenen etkinlik sayısı farklı olacaktır. İndirme sayıları için Google Play Console ve iTunesConnect verileri temel alınmalıdır. Ek olarak, dönüşüm izleme için iOS 14 işletim sistemini kullanan kullanıcıların uygulama izleme sistemini kabul etmesi gerekir. 
 16. Otomatik olarak toplanan etkinlikler. Analytics Yardım 
 17. FirebaseAnalytics.Even. Firebase Documentation 
 18. Geliştirilmiş ölçüm (enhanced measurement) ile toplanır. 
 19. JS API desteğinin etkinleştirildiği YouTube videoları için 
 20. Geliştirilmiş ölçüm. Analytics Yardım 
 21. Enhanced measurement seçimi aktifleştirildiğinde görüntülenecek olan Settings simgesi tıklanarak ilgili etkinlik detaylarına ulaşılabilir. Ardından, Show advanced settings seçeneği seçilerek Page changes based on browser history events seçimi pasif hale getirilebilir. 
 22. Etkinlikler hakkında. Analytics Yardım 
 23. Google Analytics 4 Events 
 24. Oyun raporları. Analytics Yardım 
 25. Google Analytics 4 properties tag and instrumentation guide. Google Analytics Documentation 
 26. Measure Google Analytics Events 
 27. Gerçek zamanlı rapor ve DebugView raporu. Analytics Yardım 
 28. Data-deletion requests. Analytics Yardım 
 29. Predefined user dimensions. Analytics Yardım 
 30. User properties. Analytics Documentation 
 31. Özel boyutlar ve metrikler. Analytics Yardım 
 32. Dönüşüm etkinliklerini oluşturma ve yönetme. Analytics Yardım