Google Analytics ve Google Search Console Sayfa Verileri

R programlama dilini kullanarak gerçekleştirdiğimiz site tarama, Google Analytics ve Search Console verilerinin derlenmesi işlemini sadece çevrimiçi araçlar kullanarak nasıl gerçekleştirebiliriz?

AA

Google Analytics ve Google Search Console servislerini doğru bir şekilde (SSL ve www/non-www konularını göz önünde bulundurarak) entegre ettiğinizde, Universal Analytics (UA) üzerinden, Edinme > Search Console aracılığı ile Açılış Sayfaları, Ülkeler, Cihazlar ve Sorgular ile ilgili raporları kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak, çoğu zaman bu raporlardaki bilgiler ile Google Search Console verilerinin birebir örtüşmediğini ve pek çok sorgunun (query) (not set) olarak belirtildiğini göreceksiniz. Dolayısıyla, İkincil Boyut bu bağlamda kullanılmak durumunda.

Arama ve Sayfa Verileri

Google Analytics UA için Search Console bağlantısı sunulmasına karşın bu işlem Google Analytics 4 için henüz bir mevcut değil. Dolayısıyla, Search Console ve Google Analytics 4 verilerini ayrı ayrı değerlendirmek ya da farklı servisler aracılığı ile verileri birleşirmek gerekmekte.

Google Search Console - Filtreler
Google Search Console - Filtreler

Bu işlem için elbette API kullanımı çok daha pratik olacaktır. Fikir edinmek için R İle Sayfa Verilerinin Derlenmesi başlıklı yazıma göz atabilirsiniz.

Search Console sayfa ve sorguları 2 farklı rapor aracılığı (Sorgular ve Sayfa Sayısı) ile sunmakta.

Google Search Console - Filtreler
Google Search Console - Filtreler

Sayfa-sorgu ilişkisi için sayfa veya sorguyu tıklayarak diğer boyutu rapora filtre olarak yansıtabilirsiniz.

Google Search Console - Filtreler
Google Search Console - Filtreler

Elbette bu işlemin sayfa ve sorgu özelinde sürekli tekrarlanması gerekmekte ya da ilgili verileri Google E-Tablolar, Excel veya CSV formatında indirip bu dosyaları kendiniz birleştirerek genel bir görüntü oluşturabilirsiniz.

İndirme işlemi sonucunda, belirlediğiniz filtreler bağlamında Arama Görünümü, Cihazlar, Filtreler, Sayfa sayısı, Sorgular, Tarihler ve Ülkeler içeriklerini edinirsiniz.

.
├── Arama gorunumu.csv
├── Cihazlar.csv
├── Filtreler.csv
├── Sayfa sayısı.csv
├── Sorgular.csv
├── Tarihler.csv
└── Ulkeler.csv

Peki, Search Console ve Google Analytics 4 & UA verilerini bir arada ve en doğru şekilde nasıl görüntüleyebiliriz?

Looker Studio ve Arama - Sayfa Verileri

Search Console verilerini Looker Studio içeriğini Site Gösterimi ve URL Gösterimi olmak üzere 2 farklı kırılımla dahil edebilmekteyiz.

Looker Studio
Looker Studio

Bu 2 kırılımda web, image, video ve news ortak mülk parametreleri bağlamında verileri sunar.

Site Gösterimi şu metrik (metric) ve boyutlardan (dimension) oluşur;

Başlık Tür
Ülke (Country) Boyut
Tarih (Date) Boyut
Cihaz Türü (Device Category) Boyut
Google Mülkü (Google Property) Boyut
Sorgu (Query) Boyut
Ortalama Konum (Average Position) Metrik
Tıklama (Clicks) Metrik
Gösterim (Impressions) Metrik
Site Tıklama Ortalaması (Site CTR ) Metrik

URL Gösterimi ise;

Başlık Tür
Ülke (Country) Boyut
Tarih (Date) Boyut
Cihaz Türü (Device Category) Boyut
Google Mülkü (Google Property) Boyut
Varış Sayfası (Landing Page) Boyut
Sorgu (Query) Boyut
Gösterim (Impressions) Metrik
URL Tıklama (URL Clicks) Metrik
URL Tıklama Oranı (URL CTR) Metrik
Looker Studio - Veri Kaynağı Birleşirme İşlemi
Looker Studio - Veri Kaynağı Birleşirme İşlemi

Görüldüğü üzere her iki kırılımda da ortak bazı boyutlar mevcut. Özellikle Sorgu (Query) bağlamında her iki veri kaynağını birleştirerek Karışık Veriler (Blended Data Sources) özelliği aracılığı ile istediğimiz sayfa-sorgu ilişkisini oluşturabiliriz1.

BigQuery

Google Analytics 4 mülk düzeyinde BigQuery bağlantısı imkanı sunmakta. Bu işlem için GA4 mülk özellikleri altında yer alan BigQuery Linking bağlantısını tıklamanız ve bir proje tanımı yapmanız yeterli.

Google Analytics 4 ve BigQuery
Google Analytics 4 ve BigQuery

Sürekli bir veri akışına ihtiyacınız yok ise frekans olarak günlük (daily) seçimini yapabilirsiniz.

Google Analytics 4 ve BigQuery
BigQuery - Google Analytics Verileri

Bağlantı tanımının yapılmasının ardından bir süre sonra (eğer veri akışı tanımını günlük yaptıysanız; gün aşırı) Google Analytics verilerini BigQuery arayüzü üzerinden görüntülemeye başlayabilirsiniz.

İş Zekası Uygulamaları ve 3. Parti Entegrasyonlar

Tableau, Microsoft BI ve benzeri iş zekası uygulamaları araçları ile de yine Data Studio örneğinde olduğu gibi metrik ve boyutları edinmek ve birleştirerek bir tablo haline getirmek mümkün.

Diğer yandan SuperMerics ve PowerMyAnalytics gibi araçlardan da faydalanmak mümkün. Elbette bu araçların da BI uygulamaları ve programlama dillerinde olduğu gibi API aracılığı ile verileri edindiğini unutmamak gerekiyor.