Golang İle İşletim Sistemlerine Göre Build İşlemi

Go programlama dili ile geliştirdiğimiz uygulamalarda genel olarak yazdığımız kodu konsol (console) üzerinden run etmek için go run dosya-adi.go komutu yeterli olmakta.

AA

Kodu yazdığınız platforma göre build ihtiyacı duymamış olmanız muhtemel. Halihazırda, bir çok yerde aslında ilgili komutu da görmüş olduğunuzu tahmin ediyorum.

package main
import(
    "fmt"
)
func main(){
    fmt.Println("Hello World!")
}

Yukarıdaki örnek kodu çalıştırmak için kullandığımız run parametresi yerine bu defa build parametresini kullanmamız yeterli.

go run test.go
go build test.go

Ardından tanımladığınız dizin içerisinde geliştirme yaptığınız platforma göre go kodunuzun yer aldığı dosya adı ile binary dosyanız oluşturulmuş olacaktır. Windows *.exe, Linux, macOS işletim sistemlerinde build edilecek dosya bu işletim sistemleri1 için tek seferde() oluşturulabilir. Aşağıda farklı kullanım örneklerini görebilirsiniz2.

GOOS=windows GOARCH=386 go build -o test.exe test.go
GOOS=plan9 go build test.go
env GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=5 go build test.go

İşletim sistemi ve mimari için go tool dist list komutunu kullanarak listeleme yapabilirsiniz.