Golang İle İşletim Sistemlerine Göre Build İşlemi

Güncelleme 26/09/2020 Yayın 30/12/2018

Go uygulamalarında genel olarak yazdığımız kodu konsol üzerinden run etmek go run dosya-adi.go yeterli olmakta. Bu nedenle kodu yazdığınız platforma göre build etme ihtiyacı duymamış olmanız muhtemel. Halihazırda bir çok yerde aslında ilgili komutu da görmüş olduğunuzu tahmin ediyorum.

package main
import(
    "fmt"
)
func main(){
    fmt.Println("Hello World!")
}

Yukarıdaki örnek kodu çalıştırmak için kullandığımız run parametresi yerine bu defa build parametresini kullanmamız yeterli.

go run test.go
go build test.go

Ardından tanımladığınız dizin içerisinde geliştirme yaptığınız platforma göre go kodunuzun yer aldığı dosya adı ile binary dosyanız oluşturulmuş olacaktır. Windows *.exe, Linux, macOS işletim sistemlerinde build edilecek dosya bu işletim sistemleri için tek seferde oluşturulabilir. Aşağıda farklı kullanım örneklerini görebilirsiniz.

GOOS=windows GOARCH=386 go build -o test.exe test.go
GOOS=plan9 go build test.go
env GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=5 go build test.go

İşletim sistemi ve mimari için go tool dist list komutunu kullanarak listeleme yapabilirsiniz.