GA4 Kitle Tanımlama ve Ads'e Aktarma

Kullanıcılar Temelinde Kitleler, Segmentler, Karşılaştırmalar

Google Analytics kullanıcı ve kullanıcı etkinlikleri bağlamında bize oldukça esnek bir yapı sunar. Bu yazının ilerleyen bölümünde de bahsi geçtiği üzere kitlelerle ilişkili etkinlik tetikleyiciler, segmentler ve rapor düzeyinde karşılaştırmalar, kitlelerin yeniden pazarlama kampanyaları için kullanılmak üzere Google Ads'e aktarılması kullanılabilecek özelliklerden sadece bir kaçı.

AA

GA4 Dönüşüm Tanımlama ve Ads’e Aktarma başlıklı yazıda dönüşüm için bir kullanıcının değer atfedilmiş bir eylemi gerçekleştirmesi / tamamlaması ifadesine yer vermiştim. Bu yazıda, kitle ifadesi için de benzer şekilde "değer" tanımını temel alacağım.

Kitle

Kitle için kullanıcıların değer atfedilmiş eylemlere göre segmentlere ayrılması gibi bir açıklama düşebiliriz. Bu eylemler birincil ve ikincil dönüşümler ve bu dönüşümlere yönelik oluşturulmuş ilgili diğer etkinlikler (zaman tanımı, adımlar, vb.) olarak ele alınabilir. Örneğin, bir e-ticaret sitesi için; alışveriş işleminin tamamlanması sepete ürün atma, ödeme ve teslimat bilgilerinin tanımlanması, ödeme işleminin başarılı veya başarısız şekilde gerçekleştirilmesi gibi etkinlikler göz önünde bulundurulabilir. Bu gibi durumlar için tüm kullanıcıları dönüşüm hedef(ler)i bağlamında boyutlar, metrikler ve etkinlikler aracılığı ile statik ya da dinamik olarak değerlendirebiliriz.

GA4 Kitleler (Audience)

Unutmadan ekleyeyim. Keşif raporlarında kullanıcı yolculuğunu analiz etmek için oluşturulan huniler aracılığı ile de kullanıcıları segmente etmek mümkün1.

GA4 Kitle Oluşturma ve Karşılaştırma

Google Analytics bir kullanıcıya ait veri güncellendiğinde veya yeni bir kullanıcı edinildiğinde kullanıcının kitle ölçütlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eder. Son verilere bağlı olarak kullanıcıyı bir kitleye dahil eder ya da kitleden kaldırır.

GA4 Kitleler (Audience)

Google Ads bağlantısının sağlandığı mülklerde, kişiselleştirilmiş reklamcılık etkin ise kitlelere reklam kampanyalarında kullanılmak üzere Google Ads aracılığı ile erişilebilir. Bu sayede etkin bir şekilde yeniden pazarlama yapılabilir ve yeni kullanıcılar bulmak için benzer kitleler oluşturulabilir2.

GA4 Kitleler (Audience)

Google Analytics 4 (GA4), Universal Analytics (UA) mülklerinden de aşina olduğumuz gibi web sitesi ve uygulama ile etkileşime geçmiş tüm kullanıcıları Tüm Kullanıcılar (All Users) grubu altında sunar. Buna ek olarak, eğer bir kullanıcı uygulama içi veya e-ticaret yoluyla bir satın alma işlemi gerçekleştirmişse Alıcı (Purchasers) kitlesine dahil edilir3.

GA4 Segment

Kitlelerin oluşturuldukları zaman itibariyle karşılaştırmalar (comparisons) için de kullanılabilir hale gelmektedir. Diğer yandan, segmentler de kitle olarak tanımlanabilmektedir.

Kitle Oluşturma

Bir kitleyi sıfırdan oluşturabilir, şablonlardan faydalanabilir veya önerilen kitlelerden birini seçerek kullanmaya başlayabiliriz. Önerilen kitleler altında yer alan tahmini kitlelerin kullanımında bazı şartların (bağlı oldukları tahmini metriklerin tüm ön koşulları karşılaması gibi) sağlanması gerekir4 5.

GA4 Kitleler (Audience)

Hangi seçenek ile ilerlersek ilerleyelim, bir kullanıcının bir kitle altında değerlendirilmesi için belirlenen koşullarla ilişkilendirilmesi gerekir. Bu koşullar tüm oturumlar, tek bir oturum veya tek bir etkinlik çerçevesinde statik veya dinamik olarak işleme alınabilir.

GA4 Kitleler (Audience)
GA4 Kitleler (Audience)

Statik bir değerlendirmede kullanıcının bir koşulu bir defa gerçekleştirmesi yeterli iken, dinamik değerlendirmede kullanıcı koşul üzeriden her bilgide yeniden değerlendirilir ve koşulu sağlıyorsa dahil edilir (minimum 1, maksimum 540 gün için), karşılamadığında kitleden çıkarılır. Statik değerlendirme için uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştiren kullanıcıları, dinamik değerlendirme için ise sepete ürün atan ancak işlem tamamlamamış kullanıcıları örnek gösterebiliriz.

GA4 Kitleler (Audience)

Koşullar içerisinde herhangi bir nokta ya da zaman aralığı kullanılabilir.

Birden fazla işlemi dolaylı (herhangi bir zamanda başka bir adım), dolaysız (ardışık) veya herhangi bir zaman aralığı içinde gerçekleştirilen adımlar halinde kitle şartı için kullanabiliriz.

GA4 Kitleler (Audience)
GA4 Kitleler (Audience)

İşlem Sınırlandırmaları

GA4 bize kolay bir şekilde kitle oluşturma, düzenleme ve arşivleme imkanı sunar. Ancak, baz sınırlandırmalar söz konusudur. Bir GA4 mülkü için maksimum 100 kitle oluşturabilir (Google Analytics 360 için bu sınır 400) ancak oluşturulan bir kitleyi sınırsız sayıda hedefe iletebiliriz3. Kitleler oluşturuldukları andan itibaren kitle tanımındaki metrik, boyut ve etkinliklerle ilişkilendirilen kullanıcıları toplarlar. Bu süreç 24-48 saate kadar sürebilir. İlgili değişim özet kartı aracılığı ile görüntülenebilir.

Kitleleri Ads’e Aktarma

Google Analytics 4 mülkünün Bir Google Ads hesabı ile ilişkilendirilmesinin ardından, kitleler otomatik olarak aktarılacaktır. Kitledeki kullanıcıların reklamları görebilir duruma gelmeden önce dahil oldukları kitlenin reklam gruplarından en az birine eklenmesi gerekir6 7. Aktarılan kitlelere Segments başlığı altından ulaşılabilir. Farklı kaynaklardan aktarılan kitleler de yine bu bölümde Source filtresi ile listelenebilir.

Temel bir bilgilendirme için Google Analytics 4 (GA4) Mülk Yapısı ve Google Analytics 4 - Etkinlik Yönetimi başlıklı yazılara göz atabilirsiniz.

Kitle İlişkili Dönüşüm Oluşturma

GA4 kitle tanımları ile ilişkili olarak, kitlenin tanımıyla eşleşen (belirli sayıda oturum, sayfa görüntüleme, sepete ürün atma, vb.) yeni bir kullanıcı olduğunda bir etkinlik tetiklenmesine imkan verir. Bu etkinlikler diğer etkinlikler gibi raporlarda kullanılabilir ve dönüşüm olarak işaretlenebilir.

GA4 Kitle - Etkinlik Tetikleme

Kitle koşullarının tek bir etkinlik tarafından tümüyle karşılandığı durumlarda, söz konusu etkinliğe ait meta veriler tetiklenen etkinliğe kopyalanır8. Mülk başına en fazla 20 kitle tetikleyici etkinlik oluşturabilirsiniz.