Google Analytics 4 (GA4) Mülk Yapısı

Google tarafından yapılan duyuru ile 2023 yılı sonrasında Universal Analytics (UA) mülklerinin artık kullanılamayacağını öğrenmiştik. Bu zaten beklenen bir durumdu. Peki, yeni süreç nasıl olacak? GA4 kurulum ve kullanımında nelere dikkat etmemiz gerekecek?

AA

Universal Analytics (UA) Yerine Google Analytics 4 (GA4) başlıklı bir önceki yazıda UA mülklerinden GA4 mülklerine geçiş aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalara değinmiştim. Bu temel noktaların devamı olarak, bu yazıda UA-GA4 farklılıklarından doğan ve göz önünde bulundurulması gereken diğer hususlara değinmeye çalışacağım1 2 3.

GA4 Kurulumunda Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar

Tek bir web sitesi veya uygulamaya sahip işletmelerde mülk altında oluşturulacak tek bir veri akışı (data streams) için yeterli olacaktır. Ancak, farklı işletim sistemleri (ios veya android) üzerinde çalışan uygulamalar için (örneğin ios ve android) ayrı ayrı veri akışları oluşturulması gerekir. Elbette, bu uygulamaya ait bir yardımcı web sitesi (reklam kampanyaları, haberler, indirme bağlantıları, iletişim, yasal bilgilendirmeler, vb. içeren) mevcut ise bu durumda bu web sitesi için de bir web veri akışı oluşturulması uygun olacaktır.

Ancak, Shopify ve WooCommerce gibi sıklıkla dahil olduğum çalışmaları göz önünde bulundurduğumda durumun bu kadar basit ol(a)mayacağını söyleyebilirim. Çoklu dil, çoklu para birimi, ülkelere göre ürün farklılıkları gibi ihtiyaçlar UA üzerinden mülkler (property) ve filtreler içeren görünümler (view) aracılığı ile ele alınabiliyordu. GA4 mülk yapısı ve veri akışı için ise benzeri durumlar hesap ve mülkler üzerinden ele alınmak durumunda.

Hesap, Mülk ve Veri Akışı Seviyeleri

Şayet veriler bölgesel olarak farklılık gösterecekse her bölge için ayrı bir hesap oluşturulması ve hesabın buna göre düzenlenmesi (saat farklılığı, para birimi, web sitesi, hesap ilişkileri, vb.) uygun olacaktır. Ancak, bu her zaman mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda, para birimi ve saat dilimi farklılıklarını göz önünde bulundurmakta fayda olacaktır.

Mülk düzeyindeki işlemlerde ise bir mülkün ios, android ve/veya web için merkezi bir yapı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu yapı kullanıcı verilerini toplar, işler ve diğer bağlantılar aracılığı ile dağıtır Dolaysıyla, toplanan bu kullanıcı verilerinin nihai amacınıza uygunluğunu göz önünde bulundurmalısınız. Mülke iletilen verilerin tamamını ya da büyük bir kısmını ilgili mülk içerisinde (raporlar, vb. işlemler için) ve/veya bağlantılar aracılığı ile kullanmıyorsanız bağlantılar ve raporlar için farklı bir mülk oluşturmanız daha doğru olacaktır4.

GA4 Property (Mülk)

Dil, saat dilimleri, bölgesel içerik ve ürün farklılıkları vb. işlemler için de yaklaşımımız bu şekilde olmalı. Çoğu durumda, tek bir veri akışı ölçüm ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Plansız bir şekilde oluşturulan benzer mülk biçimleri birbirleri kullanıcı yolculuğunda (sayfa ve web site/uygulama performansında) tutarsız sonuçlara yol açabilir.

Veri akışı ise bir uygulama ve web sitesi düzeyinde işleve sahiptir. Bu işlev Firebase SDK veya Global Site Tag (GTAG) aracılığıyla edilen verilerle sağlanır.

Alanlar Arası Ölçüm

Birden fazla alan adı veya alt alan adı kullanımında GA4 için Data Streams > Web > Additional Settings > More Tagging Settings > Configure your domains adımlarını izlemeli ve alan adı tanımını alan adlarına uygun şekilde tanımlayabilirsiniz5.

GA4 - Configure Your Domain
GA4 - Tag More Settings
GA4 - Domains

Şayet panel üzerinden işlem yapmak mümkün değilse, GTAG (gtag.js) API get yöntemi aracılığı ile de alan adları arasında Client-ID paylaşılabilir6.

Bu işlemler sonrasında alan adları geçişlerinde URL'de _gl bağlayıcı parametresinin görülmesi gerekir. Örneğin, https://www.alanadi.com/?_gl=1*abcde5*.

Filtreler

GA4 şu an için sınırlandırma / filtreleme işlemlerini mülk düzeyinde Internal Traffic ve Developer Traffic tiplerinde, etkinlik parametreleri aracılığı ile ele almakta. Oluşturulan bir filtre mülk düzeyinde olduğu için tanımlandığı an itibariyle edinilen tüm verileri kapsamakta. Daha kapsamlı ve geriye yönelik işlemler için BigQuery üzerinden paylaşılacak bir tablo ve/veya Looker Studio aracılığı ile hazırlanacak bir rapor daha uygun bir çözüm olacaktır.

Google Signals

Google Signals, Google Analytics'a aktarılan veriler temel alınarak Reklam Kişiselleştirme özelliği etkin olan Google kullanıcılarına birleştirilmiş verilere dayanarak Google Ads ve diğer Google Marketing Platform aracılığı ile Cihazlar Arası yayına uygun yeniden pazarlama kampanyalarının iletilebilmesini sağlar. Bu veriler oturum (session) tabanlı değil, kullanıcı (user) tabanlıdır. Bu davranış modeli için User-ID gerekli değildir7.

Google Signals'i aktifleştirmek için Data Settings > Data Collection sayfasını inceleyebilir, ülkeler özelinde işlemler gerçekleştirebilirsiniz7.

Google Ads Bağlantısı

GA4 mülkünü Google Ads ile ilişkilendirmek şunları sağlar;

 • Ads kampanyaları edinme (acquisition) raporları aracılığı ile takip edilebilir
 • Analytics kitle verileri Ads yeniden pazarlama işlemlerinde kullanılabilir
 • Reklamcılık (advertising) altında, kullanıcı etkinlikleri - ilişkilendirme (attribution) raporları aracılığı ile kampanya performansları izlenebilir.
GA4 - Google Ads Bağlantı
GA4 - Google Ads Hesap İlişkilendirme
GA4 - Google Ads Hesap İlişkilendirme

Elbette bu bağlantı süreçlerinde bazı sınırlandırmalar da mevcut. Örneğin, bir mülk özelinde 400 adede kadar bağlantı oluşturulabilir. Limitin dolması durumunda yeni bir Ads hesabı (her Ads yönetici hesabı 1 bağlantı olarak sayılır) oluşturulması ve bu hesap mülk ile ilişkilendirilmelidir8. İlişkilendirme işleminde de maksimum 20 hesap seçilebilir ve ilgili bağlantının sağlanabilmesi için en az Düzenleme (edit) yetkisine sahip olmak gerekir9.

Bir bağlantı kaldırıldığında, kaldırılma işleminden itibaren GA mülkünden Ads'e veri akışı da durur, Google Ads verileri (ör. tıklamalar, gösterimler, TBM vb.) Analytics raporlarında görünmez10. Ancak, bağlantının kaldırılmasından önce toplanmış olan Kampanya adı, Reklam grubu kimliği gibi Google Ads boyutları raporlarda yer almaya devam eder. Analytics yeniden pazarlama kitleleri (audience) için de bağlantısı kaldırılan Ads hesaplarına yeni kullanıcı (new user) verileri iletilmez. Aynı şekilde, bağlantısı kaldırılan Ads hesapları GA dönüşümlerini (conversion) içe aktaramaz8.

Google Search Console Bağlantısı

Organik arama trafiği ile ilgili verileri raporlara dahil etmek ve analiz süreçlerinde kullanabilmek amacıyla Google Search Console'u da GA4 mülküne dahil etmek mümkün11.

GA4 - Google Search Console

Bu işlem Ads bağlantı işlemine benzer olarak mülk düzeyinde gerçekleştirilmektedir. Mülk ayarları altına bulunan Product Links > Search Console Links seçeneği ile ilgili bağlantı işlemi gerçekleştirilebilir.

GA4 - Google Search Console
GA4 - Google Search Console

Web sitesine ait Search Console mülkünün GA4 ile ilişkilendirilmesinin ardından, ilgili metrik ve boyutların da GA4'e aktarılması gerekmektedir. Bunun için Reports > Library > Collections > Create new collection > Search Console adımlarının izlenmesi ve ilgili koleksiyonun kaydedilerek (save) GA4 rapor ekranına aktarılması gerekir.

Ardından, Collections alanında Search Console özelinde bir card oluşacaktır. Search Console'a ait action menu altında bulunan Publish bağlantısı ile aktarım işlemi tamamlanabilir.

GA4 - Google Search Console Collection

Aktarım işleminin tamamlanmasının ardından GA4 raporları arasında, Life cycle > Search Console aracılığı ile ilgili metrik ve boyutlar görüntülenebilir. Bağlantı ile birlikte Sorgular (queries) ve Google organik arama trafiği: Açılış sayfası (Google organic search traffic: Landing page) koleksiyon için tanımlı raporlar olarak listelenecektir. İlgili rapor düzenlerini Konular ve Raporlar (Topics and Reports) alanına sürükleyebilirsiniz.

GA4 - Google Search Console Collection

Bu işlemin de tamamlanmasının ardından artık veriler erişilebilir hale gelecektir.

Kütüphane (Library)

Tüm koleksiyonlar (collection) ve raporlar (reports) daha kolay bir şekilde özelleştirilebilecekleri şekilde kütüphane (library) altında sunulur. Bu sayede mülk yönetme yetkisine sahip kullanıcılar sol gezinme bölmesindeki raporların sunumunu istedikleri şekilde özelleştirebilirler.

Etkinlikler (Events)

UA ve GA4 mülkleri farklı etkinlik toplama modellerine sahiptir. GA4 veri modelinin merkezinde etkinlikler ve etkinlik parametreleri bulunur. Bu mülk biçimi için veri toplama, birçok açıdan etkinliğe dayalı şekilde yapılır ve genellikle parametreleri de kapsar12 13 14.

Universal Analytics (UA)

Universal Analytics (UA)'te, toplanan verilerin temel birimi isabet (hit) olarak ifade edilir. İsabet, temel olarak kullanıcı etkileşimlerini kaydetmek için Analytics sunucularına gönderilen açıklayıcılardan oluşan bir veri paketidir.

UA için kullanılan hit türleri;

 • Sayfa görüntüleme (pageview)
 • Etkinlik (event)

Varsayılan izleme snippet'i (gtag.js veya analytics.js) otomatik olarak bir sayfa görüntüleme isabeti gönderir.

GTM - Universal Analytics

GTM aracılığı ile yapılan kurulumlarda ise UA ve GA4 farklı şekillerde ele alınır. Google Analytics: Universal Analytics etiketi ile gerçekleştirilen UA kurulumunda varsayılan izleme türü olarak Sayfa Görüntüleme işleme alınır.

Universal Analytics için diğer kullanıcı etkileşimlerinin takibinde (ör. video görüntüleme, dosya indirme, bağlantı tıklama, vb.) özel etkinliklerin tanımlanması gerekir. Bu etkinlik oluşturma işleminde üç tanımlayıcıdan faydalanırız:

 • Etkinlik kategorisi; event_category (ör. video),
 • Etkinlik işlemi; action (ör. ilerleme)
 • Etkinlik etiketi; event_label (ör. %75).

Belirtilen bu alanlara ek olarak, corporate, educational veya promotional değerlerine sahip olacak şekilde video type özel boyutu gibi özel boyutlar ve değerler biçiminde ek tanımlayıcılar ekleyebilirsiniz.

gtag.js aracılığıyla uygulanan bir Universal Analytics mülkündeki etkinlik aşağıdaki gibidir:

gtag('event', '<action>', {
  'event_category': '<category>',
  'event_label': '<label>',
  'value': '<value>'
});

GTM üzerinden tanımlanacak özel etkinliklerde de yine alan isimleri benzerlik gösterir.

GTM - Universal Analytics Events

UA mülkündeki <action>, GA4 mülkünde <event_name> ile eşleştirilir. event_category, event_label ve value ise ilgili değerleriyle birlikte parametrelerle eşleştirilir. Bu durum e-ticaret etkinlikleri için de geçerlidir13.

Google Analytics 4 (GA4)

GA4 etkinlik yapısı UA'dan farklı olarak, Firebase Analytics veya diğer bir ifade ile Firebase için Google Analytics'in temel alındığı daha esnek bir yapıdadır15. Firebase Analytics event and event-parameter paradigmasını temel alır. UA ile karşılaştırdığımızda event_category, action ve event_label izlenen bir etkileşim, Firebase Analytics'te video_title ve video_percent gibi etkinlik parametreleri ile bir video_progress ile işleme alınır12 16 17.

gtag('event', 'video_progress', {
  'video_title': '<category>',
  'video_percent': '<label>'
});

GTM aracılığı ile izlenmek istenen kullanıcı etkileşimleri için GA4 Event etiket biçimi kullanılır.

GTM - Universal Analytics Events

Etkinlik ile birlikte iletilecek parametreler ilgili etiket yapısı içerisindeki Event Parameters alanlarına eklenir13. Parametreler stream veya global olarak işleyecek şekilde ele alınabilirler.

gtag('set', 'user_properties', {
 favorite_composer: 'Mahler',
 favorite_instrument: 'double bass',
 season_ticketholder: 'true'
});

Yukarıdaki kod parçacığı set ile ilgili parametrelerin her etkinlik ile birlikte iletilmesini sağlar.

GA4 özel etkinliklerin yanı sıra, ön tanımlı / önerilen etkinlik18 ve onlara ait parametrelere sahiptir. Bu konu ile ilgili daha önce yayınladığım Google Analytics 4 - Etkinlik Yönetimi ve Google Analytics 4 - Etkinlik Verilerinin Görselleştirilmesi başlıklı yazıları inceleyebilirsiniz.

gtag("event", "view_cart", {
 currency: "USD",
 value: 7.77,
 items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   currency: "USD",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "L_12345",
   price: 9.99,
   quantity: 1
  }
 ]
});

Web veri akışı dışında, Android veya iOS uygulamaları ile ilgili etkinlikler Firebase üzerinden izleniyorsa Firebase'deki bu proje kolay bir şekilde bir GA4 mülküyle senkronize edilebilir. Bu işlem için herhangi bir yeni yapılandırma gereksinimi yoktur.

[resimage src="event-eslestirme" alt=UA - "GA4 Events" uri="google-analytics-4-property"]

GA4 etkinlik ve kullanıcı temelindeki parametreler kendi işlevlerine göre adlandırılabilmektedirler. Ayrıca, her etkileşim event_name dahil 25 adet parametre alabilir12 19. Oluşturulan bu parametreler diğer metrik ve boyutlarla birlikte web, android ve ios veri akışlarında aynı sınıflandırmaları kullanabildikleri için anlamlı ve uyumlu raporlar oluşturulabilmesini mümkün kılarlar16.

Bu durum elbette e-ticaret etkinlikleri için de geçerlidir. E-ticaret etkinlikleri ile ilgili olarak daha önce yayınladığım Google Analytics Ecommerce Etkinlikleri ve Global Site Tag (gtag.js) Etkinlik İşlemleri başlıklı yazılarıma göz atabilirsiniz.

UA ve GA4 Etkinliklerin Eşleştirilmesi

GA4 otomatik olarak toplanan17 ve önerilen etkinlikler18 başlıkları altında çeşitli seçenekler sunar. GA4 mülklerindeki raporlama özelliklerinden ve gelecekte sunulacak yeni özelliklerden faydalanabilmek için önerilen etkinliklerin mümkün olduğunca sık şekilde kullanılması önerilmektedir20.

GA4 Events

Otomatik olarak toplanan ve önerilen etkinlikler UA için geçerli değildir. UA ile GA4 etkinliklerini eşleştirirken aynı etkinliklerin karşılıkları olup olmadıklarına bakılması gerekir. Aynı etkinliklerin mevcut olması durumunda GA4 etkinlikleri tercih edilip UA etkinlikleri sadece UA için adreslenebilir21.

Bir etkinliği send_to ile adreslemek mümkün.

gtag('event', 'sign_in');

Yukarıdaki etkinlik ilişkili tüm mülklere iletilecektir. İlgili etkinliğin sadece GA4 mülküne iletilmesini istersek bunun için send_to parametresini verebiliriz.

gtag('event', 'sign_in', { 'send_to': 'G-XXXXXX-2' });

Bu kod parçacığı sayesinde ilgili etkinlik sadece G-XXXXXX-2 mülküne iletilir. Ancak, her zaman etkinlikler için mülk kimliğini vermek mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda gruplama özelliğinden faydalanabiliriz.

gtag('config', 'G-XXXXXX-1');
gtag('config', 'G-XXXXXX-1', { 'groups': 'default' });
gtag('config', 'G-XXXXXX-3', { 'groups': 'agency' });
gtag('config', 'G-XXXXXX-9', { 'groups': 'agency' });

Ön tanımlı olarak config içeriği default değeri ile ilişkilenir. Elbette grup için agency gibi özel tanımlar da tercih edilebilir.

gtag('event', 'generate_lead', { 'send_to': 'default' });
gtag('event', 'generate_lead', { 'send_to': 'agency' });

Yukarıdaki kod parçacığı sayesinde ilgili etkinlik sadece agency grubu ile ilişkili mülk(ler)e iletilir.

GA4 Events

Etkinliklerin Adlandırılması

Etkinliklerin web ve mobil uygulamalar aracılığı ile iletilmesi durumunda isimlendirmelerin de eşleşmesi gerekir. Aksi durumda, mülke iletilen her etkinlik ayrıca listelenir. Adlandırmalardaki benzerlik şartı etkinlikler ile iletilen parametreler ve elbette bu parametreler için verilen değerler için de geçerlidir22.

Etkinliklerle ilgili kontroller GA4 arayüzü aracılığı ile de ele alınabilir ve var olan etkinlik verileri kullanılarak belirli durumlarda tetiklenebilen yeni etkinlikler tanımlanabilir ve bu etkinlikler dönüşüm olarak işaretlenebilir23.

Metrik, Boyut ve Parametreler

Bir parametre sınırsız sayıda benzersiz değer içerebilir. Ancak UA mülkü ile birlikte bir GA4 mülkü oluştururken dikkate alınması gereken önemli sınırlamalar ve davranışlar vardır22.

GA4 Custom Dimension & Metric
 • Etkinlik başına en fazla 25 özel parametre gönderilebilir
 • Her parametre değeri 100 karakter uzunluğunda olabilir
 • Mülk başına toplam 50 özel boyut ve 50 metrik sınırı vardır
 • Mülk başına benzersiz olarak adlandırılmış, kullanıcı kapsamlı 25 özel boyut sınırı vardır

Özel boyut kullanımında GA4 ve UA arasında kapsam farkı mevcuttur. GA4'te, UA için tanımlanan özel boyutları korunabilir. UA için etkinlikler içerisinde kullanılan değerler ayrıca GA4'te özel boyut olarak yeniden tanımlanabilir22 24.

Bu konu ile ilgili daha önce yayınladığım GA4 - Kullanıcı Kapsamı ve Özel Boyutlar başlıklı yazıma göz atabilirsiniz.

Dönüşümler

Dönüşüm (conversion) tanımı UA için hedefler ve e-ticaret işlemlerini tanımlarken GA4 için bu tür bir farklılık söz konusu değildir ve tüm dönüşümler GA4 etkinlikleri (event_name parametresini) olarak ele alınır. Bu etkinlikler yukarıda da bahsi geçtiği üzere doğrudan ya da arayüz üzerinden oluşturulan ve belirli şartlar barındıran etkinlikler şeklinde de ele alınabilir25 26 27.

GA4 - Conversion Event

UA mülk yapısının isabete, GA4'ün ise etkinliğe dayalı olduğundan bahsetmiştim. Bu yapı elbette UA için uygun olsa da GA4 için bir karşılık oluşturmamakta.

GA4 - Conversion Event

Etkinlik tanım biçimlerindeki farklılıkları da göz önünde bulundurduğumuzda (elbette TPG ile ilişkili), GA4 için dönüşüm tanımının etkinlik ve etkinlik ile birlikte iletilen parametreler çerçevesinde yeniden ele alınması gerekir 28.

GA4 Conversion Events
GA4 Conversion Events

GA4 bazı etkinlikleri otomatik olarak dönüşüm kategorisinde ele alır;

 • purchase (web ve uygulama)
 • first_open (yalnızca uygulama)
 • in_app_purchase (yalnızca uygulama)
 • app_store_subscription_convert (yalnızca uygulama)
 • app_store_subscription_renew (yalnızca uygulama)

Bu etkinliklerin yanı sıra, GA4 için 30 (Google Analytics 360 için 50) uygulama veya web etkinliğini daha dönüşüm olarak eklemek mümkün.

Bir etkinlik dönüşüm olarak işaretlendikten sonra dönüşüm yeni verileri kapsar, eski veriler bu durumdan etkilenmez. Bir etkinlik dönüşüm olarak işaretlendiğinde, ilgili etkinlik özet olarak gerçek zamanlı raporlarda görüntülenebilir ancak detaylı bir şekilde standart raporlarda görüntülenebilmesi için 24 saat beklemek gerekir. Bu süre mülkün ilişkili olduğu zaman dilimine göre de değişkenlik gösterebilir28.

Modellenmiş Dönüşümler

GA4 kullanıcı gizliliği, teknik kısıtlamalar, cihazlar arası geçişler ve benzeri diğer nedenlerden dolayı doğrudan değerlendirilemeyecek dönüşümleri modelleyerek sunar. Bu sayede, ilgili değişimleri raporlara yansıtılabilmekte, veriler reklam kampanyaların optimize 29.

Modellenmiş dönüşümler doğrudan gözlemlenen ve gözlemlen(e)meyen dönüşümler arasındaki trendleri temel alır. Örneğin, kullanılan bir cihaz ve tarayıcı üzerinden gerçekleştirilen ilişkilendirilmiş bir dönüşüm farklı bir cihaz ve tarayıcıya ait ilişkilendirilmemiş dönüşümlere benzerlik gösterebilir. Makine öğrenimi modeli bu veriler ilişkiler doğrultusunda tahminlerde bulunur. Dönüşüm olasılığını tahmin etmek için parmak izi kimlikleri gibi bilgiler yerine geçmiş dönüşüm oranları, cihaz türü, günün saati ve coğrafi bölge gibi verileri toplar30.

Makine öğrenimi için elbette edinilen verinin de yeterli olması gerekir. İlgili işlemin dönüşüm olarak değerlendirilebilmesi için kesinlik sağlaması gerekir ve bu nedenle modeli bilgilendirmek için yeterli trafik yoksa modellenmiş dönüşümler raporlanmaz (veya direct (none) kaynak ve aracı değerleri ile ilişkilendirilir).

Temel raporlar (ör. Etkinlik, Dönüşümler ve İlişkilendirme raporları) ve etkinlik kapsamlı boyutları seçebileceğiniz Explorations, modellenmiş verileri içerir. Kanallar arası modellenmiş dönüşümler Temmuz 2021 tarihinden önceki dönemi kapsamaz29.

Google tarafından belirtilen dönüşüm modelleme örnekleri29:

 • Dönüşümlerin üçüncü taraf çerezleriyle ölçülmesine izin vermeyen tarayıcılar, dönüşümleri web sitenizin trafiğine göre modeller.
 • Birinci taraf çerezlerinde dönüşüm gerçekleştirilmesi için gerekli zaman aralığını kısıtlayan tarayıcılar, dönüşümleri (bu zaman aralığının dışında) modeller.
 • Bazı ülkeler, reklamcılık faaliyetlerinde çerezlerin kullanımı için kullanıcı izni gerektirir. Reklamverenler izin modunu31 kullandığında dönüşümler, izin vermeyen kullanıcılar için modellenir.
 • Apple'ın Uygulama Takibi Şeffaflığı (ATT) politikası, geliştiricilerin diğer uygulamalar ve web sitelerindeki belirli bilgileri kullanmak için izin almalarını gerektirir. Google, ATT politikası kapsamına giren bilgileri (IDFA gibi) kullanmaz. Reklamları ATT'den etkilenen trafikten kaynaklanan dönüşümler modellenir.
 • Reklam etkileşimi ve dönüşüm farklı cihazlarda gerçekleştiğinde dönüşümler modellenebilir.
 • Dönüşüm modelleme, katılımlı görüntüleme dönüşümlerinin (KGD'ler)32 ilişkilendirmesine yardımcı olmak amacıyla hem tıklamaya dayalı etkinlikleri hem de YouTube için katılımlı görüntülemeleri kapsar.
 • Bağlı Google Analytics 4 mülklerinden Google Ads'e içe aktarılan tüm dönüşümler modelleme içerir.

Verilerin değerlendirilmesi ve raporlara yansıması birkaç gün sürebilmektedir. Bu nedenle, raporlar görüntülenirken bir önceki hafta üzerinden tarihsel değerlendirme yapmak daha uygun olacaktır29.

Sonuç Olarak

UA mülk yapısı yerine GA4'e geçişin elbette çok kolay olmayacağı aşikar. Diğer yandan, bu geçişin yanı sıra hali hazırda düzenleme gerektiren consent mode, vb. durumlar da söz konusuydu. Raporlar, API kullanımları ve daha pek çok durum göz önüne alındığında vakit kaybetmeden geçiş adımlarının atılması hem sürecin daha doğru yürütülmesini hem de verilerin mümkün olduğu kadar erken toplanmasının sağlanması için önemli.

GA4 ile ilgili yazılara bir süre daha devam edeceğim. Yayınlanacak yeni yazılar için GA4 kategorisini takip edebilirsiniz.


 1. Taşıma sürecine ilişkin referans. Analytics Yardım 
 2. Google Analytics 4'e geçin. Analytics Yardım 
 3. Analytics'i kurun. Analytics Yardım 
 4. Analytics hesabınızı yapılandırma. Analytics Yardım 
 5. Alanlar arası ölçümü ayarlama. Analytics Yardım 
 6. Global site tag API reference. Google Developers 
 7. Google sinyallerini etkinleştirme. Analytics Yardım 
 8. Google Ads ve Analytics'i bağlama. Analytics Yardım 
 9. İlişkilendirme ayarlarını seçme. Analytics Yardım 
 10. Reklamcılığı kullanmaya başlama. Analytics Yardım 
 11. Search Console entegrasyonu. Analytics Yardım 
 12. Geliştirilmiş ölçüm etkinlikleri. Analytics Yardım 
 13. Etkinlik parametreleri. Analytics Yardım 
 14. Implementation Guide For Events in Google Analytics 4 
 15. Firebase için Google Analytics'i kullanma. Think with Google 
 16. Google Analytics 4 ve Universal Analytics etkinliklerinin karşılaştırması. Analytics Yardım 
 17. Otomatik olarak toplanan etkinlikler. Analytics Yardım 
 18. Önerilen etkinlikler. Analytics Yardım 
 19. Google Analytics 4 Events. Google Developers 
 20. Hem UA hem de GA4 mülklerinize etkinlik gönderme. Analytics Yardım 
 21. Group and route data. Google Developers 
 22. Universal Analytics etkinliklerini ve özel boyutlarını Google Analytics 4 ile eşleştirme. Analytics Yardım 
 23. Kullanıcı arayüzü üzerinden etkinliklerde değişiklik yapma ve etkinlik oluşturma. Analytics Yardım 
 24. Özel boyutlar ve metrikler. Analytics Yardım 
 25. Google Analytics 4'teki dönüşümler. Analytics Yardım 
 26. E-ticaret verileri toplama işlemini UA'dan GA4'e taşıma. Analytics Yardım 
 27. Bu dönüşüm taşıma rehberi hakkında. Analytics Yardım 
 28. Dönüşüm etkinliklerini oluşturma ve yönetme. Analytics Yardım 
 29. Modellenmiş dönüşümler hakkında. Analytics Yardım 
 30. Parmak İzlerine ve Yerel Olarak Paylaşılan Nesnelere Karşı Politika. Analytics Yardım 
 31. Consent Mode. Analytics Yardım 
 32. Katılımlı görüntüleme dönüşümleri hakkında. Google Ads Yardım