Google Sheets Tablosunun Markdown Tablo Biçimine Dönüştürülmesi

Google Apps Script Nedir? Ne Amaçla Kullanılır? başlıklı yazının devamı olarak, örnek işlemlere1 devam edelim. Bu yazıda ele alınacak konu spreadsheets içeriğinin Markdown tablo biçimine dönüştürülmesi olacak.

AA

Örnek işlemde spreadsheets içeriğini markdown dosyasına eklenecek uygun formata dönüştüreceğiz. Dönüştürme işleminde belirtilen sütun isimlerine bağlı olarak ayrıca bazı alanların sansürlenmesi de sağlanabilir.

İşlem için kullanacağımız tablomuzu aşağıdaki şekilde örneklendirebiliriz.

Google Spreadsheet

Bu aşamada ilgili satır ve sütun değerleri döngü ile ele alınarak sütun isimlerine göre değerlerin aktarılmasını sağlayabiliriz.

Kodun uygulanması sonrasında elde edilecek çıktı ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Name Email_pii Description Address_pii Country
John Doe *** Product Manager *** United States
Jane Smith *** Software Engineer *** Canada
David Johnson *** Marketing Specialist *** United Kingdom
Sarah Williams *** Graphic Designer *** Australia
Michael Brown *** Sales Representative *** Germany
Jennifer Davis *** Financial Analyst *** France
Christopher Miller *** Human Resources Manager *** Spain
Amanda Wilson *** Project Coordinator *** Italy
Matthew Taylor *** Data Analyst *** Japan
Emily Anderson *** UX Designer *** Brazil
Daniel Martinez *** Operations Manager *** Mexico
Olivia Thomas *** Content Writer *** India
Andrew Lee *** Business Development Executive *** South Korea
Sophia Hernandez *** Quality Assurance Tester *** China
James Clark *** IT Support Specialist *** Russia
Natalie Baker *** Customer Service Representative *** Sweden
William Green *** Accountant *** Norway
Grace Adams *** Event Planner *** Denmark
Benjamin Walker *** Research Scientist *** Netherlands
Victoria Wright *** Social Media Manager *** Belgium

Kodun çıktısı log veya dialog üzerinden edinilebilir ve markdown dosyalarına aktarılabilir.