Google Optimize Nedir? Nasıl Kullanılır?

Kısa zaman içerisinde oldukça yoğun bir kullanım hacmine ulaşan Google uygulamalarından bir diğeri de Google Optimize.

AA

Yeni isimlendirmeyle birlikte Google Marketing Platform altında sunulan uygulama tıpkı Google Analytics gibi ücretsiz bir platform1 2.

Küçük veya orta ölçekli işletmelerin A/B test süreçlerinde Google Optimize bir kolaylaştırıcı olarak oldukça işlevsel özellikler sunmakta. Ancak, belirtmekte fayda var, Optimize ve Optimize 360 arasında Google Analytics Audience targeting, testing ve experiment sayısı gibi bazı ufak tefek farklılıklar mevcut3.

Google Optimize

Google Optimize

Google Optimize, web sitesi ve açılış sayfalarının iyileştirilmesine yardımcı olmak için Google Analytics ve Google Ads ile entegre edilen bir A/B test ve analiz platformu olarak ifade edilebilir. Bu süreçte Optimize sayesinde sayfa düzeni ve harekete geçirici mesajlar gibi pek çok alanda kullanıcılar/ziyaretçiler için en iyi olanı/en çok tercih edileni öğrenmek oldukça pratik bir hale getirilmiştir.

Google Optimize

Daha detaylı bilgi için Optimize With Google ve _Optimize @Marketing Platform_sayfalarını inceleyebilirsiniz. Uygulamayı kullanmaya başlamak için ise Optimize @Google sayfası üzerinden Google hesabınızla giriş yapabilirsiniz4 5 .

Google Optimize Kullanımı

Google hesabınızda erişim sağladığınızı varsayıyorum. Platforma giriş yaptığınızda eğer herhangi bir container ile ilişkilendirilmemişseniz karşınıza muhtemelen Welcome to Google Optimize ekranı ile karşılaşacaksınız. Temel bilgilerin yer aldığı bu ekranın sonrasında Experiences bölümüne geçiş yaparak ilk testinizi oluşturabilirsiniz. Elbette bu işlemlerin web sayfasında uygulanabilmesi için Google Analytics kurulumunun ilgili Optimize Container ID (GTM-*) ile yapılması gerekmektedir. Optimize snippet şimdilik analytics.js ile sunulmaktadır.

<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-12345678-1', 'auto');
 ga('require', 'GTM-1ABCDE2');
 ga('send', 'pageview');
</script>

Global Site Tag ile kurulum işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilir snippet şu şekildedir:

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-12345678-1"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-12345678-1', { 'optimize_id': 'GTM-1ABCDE2'});
</script>

Görüldüğü üzere config altında optimize_id Optimize ID değerini tanımlamaktayız6. Son olarak, kullanıcıların/ziyaretçilerin sadece varyasyon içeriği gördüğünden emin olmak için de Page flickering kodumuzu eklemeliyiz. Bu kod bölümü, Optimize snippet’inin hemen öncesine eklenmektedir. İlgili kod aynı zamanda bağlantı yavaşlığı gibi nedenlerle zaman aşımı söz konusu olduğunda kullanıcı deneyimine yansıyacak olumsuzlukların da önüne geçmektedir. GTM-9ZYXWV8 alanını Google Tag Manager ID’niz ile değiştirmeyi unutmamalısınız.

<style>.async-hide { opacity: 0 !important} </style>
<script>(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date;
h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')};
(a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c;
})(window,document.documentElement,'async-hide','dataLayer',4000,
{'GTM-9ZYXWV8':true});</script>

Kurulum işlemini Google Tag Manager üzerinden Tags > New > Tag Configuration > Google Optimize adımları takip ederek de pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz7.

Google Tag Manager ve Google Optimize Yönetimi

Google Optimize işlemlerini daha efektif bir şekilde yürütebilmek için Google Optimize Chrome uzantısı indirmeniz faydalı olacaktır8. Bu sayede aktif sayfa üzerinde kolaylıkla element düzenleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemlerin ardından Google Analytics > Davranış > Denemeler bölümünden işleme alınmış deneylere ulaşabilir ve yine bu bölümden yeni deneyler de oluşturabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Google Optimize @advertisercommunity9 ve Optimize Help10 içeriklerinden faydalanabilirsiniz.

Google Analytics ve Optimize Deneyi

Farklı bir container ve account için All accounts > Account page > Create account, experience oluşturmak için ise kullanacağınız hesap ve taşıyıcı üzerinden deneyim oluşturmak için My containers > Experiences > Create experience adımlarını izleyebilirsiniz. Experience tanımını A/B test, Multivariate test, Redirect test ve Personalization seçenekleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Zaman içerisinde erişilebilen seçeneklerde farklılıklar olabilmekte.

A/B Test

Sayfa temelinde 2 veya daha fazla varyasyon arasında test gerçekleştirmek istediğimizde A/B test ya da A/B/n test özelliğini kullanabiliriz. Bu işleme dair örnek içeren açıklamalar için Google Optimize A/B Testi Deneyimi yazımı inceleyebilirsiniz.

Multivariate Test

Beta olarak sunulan Multivariate test ile 2 veya daha fazla bölüm arasında varyasyonlar oluşturarak testler gerçekleştirebiliriz.

Redirect Test

Redirect test bölüm ve sayfa içi deneyler yerine farklı URL/path’e sahip sayfalar arasında testler gerçekleştirebilmemizi sağlar.

Personalization

Yine beta olarak sunulan yeni özelliklerden biri olan Personalization ile kullanıcı temelli (targeting) deneyler gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir. Unutmadan, bir teste başladığınızda alan adı ne olursa olsun işlem birkaç dakika içerisinde işleme alınacaktır. Eğer, gerçekleştirmek istediğiniz test belirli alan adları içerisinden (container içerisinde tanımlı olanlardan) sadece bir tanesiyse ve testin diğer alan adlarını etkilememesini istiyorsanız her domain için ayrı taşıyıcı (container) kullanmalısınız11. İlgili taşıyıcı altındaki tanımlı alan adı ve Google Analytics hesaplarını Container setup bölümünden görüntüleyebilirsiniz. Bu aşamada değerlendirebileceğiniz Stored container ve Served container olmak üzere 2 tür kapsayıcı mevcuttur.

Stored Container

Belirli bir taşıyıcı (container) kapsamındaki tüm taslak, arşiv ve sonlandırılmış deneyleri (ve bunlara ait diğer verileri) içerir. Bu veriler toplam taşıyıcı boyutunu dahil edilir ve sıkıştırıl(a)mazlar. Boyut optimizasyonu için barındırılan taslak, arşiv ve/veya diğer deneylerin silinmesi gerekir.

Served Container

Sadece çalışan/aktif deney(ler)i içerir ve veriler sıkıştırılabilir. Taşıyıcı boyutunu optimize etmek için var olan deney(ler)i sonlandırmak yeterli olacaktır. Eğitimler içerisinde detaylı bir şekilde Optimize platformunun nasıl kullanılabileceğine ve gerçek bir uygulamasına değineceğim. Eklenen içeriklerden haberdar olmak için e-bülten aboneliği gerçekleştirebilirsiniz.