Google Tag ve Mülk Yapılarının Yönetimi

Global Site Tag Yapısı ve Mülk Yönetimi

Google uzun bir süredir servis entegrasyonları ve etiket yönetimini bir standart çerçevesinde sunmak amacıyla iyileştirmeler yapmaktaydı. Global Site Etiketi (GTAG) bunun ilk örneği olarak duyuruldu ve neredeyse tüm Google servislerinin tek bir kod parçacığı temel alınarak birkaç ekleme ile yönetilebilmesini mümkün hale getirilmiş oldu. Google Tag ise bu işlemi bir adım daha ileriye götürmekte1.

AA

Global Site Etiketi (GTAG), kurulum kod parçacığına config parametreleri ile bir veya daha fazla Google servisini ekleme ve bu sayede kullanıcı etkinliklerini izleyebilme imkanı sunan bir kod yapılandırması olarak ifade edilebilir.

gtag('config', '<TARGET_ID>', {<additional_config_info>});

Yukarıdaki örnek satır ile Google Analytics, Google Ads dönüşüm ve yeniden pazarlama etiketleri, Campaign Manager ve Display & Video 360, Search Ads 360 gibi servisleri sadece ilgili ID'leri koda ekleyerek entegre edebilmekteyiz. Böylece çok daha az kod ile çok daha fazla servise tutarlı verilerin iletilmesi mümkün hale getirilmiş olur2. Ancak, Google yakın zamanda Global Site Tag olarak ifade edilen bu kod biçimini Google Tag adıyla bir şemsiye altında topladı ve Tags başlığı altında sunmaya başladı.

Tags (Etiketler)

Google Analytics, Google Ads dönüşüm ve yeniden pazarlama gibi reklamcılık ve ölçüm çözümlerinin3 web sitesi ve uygulamalara entegre edilmesi sürecinde Google Tags başlığı altında iki farklı çözüm sunmakta; Google Tag (kod temelli olarak ifade etmek gerekirse GTAG veya gtag.js) ve Google Tag Manager4 5.

Google Tag Manager

Google Tag Manager, tek bir kod parçacığı ve arayüz aracılığı ile web sitesine ekstra kod ekleme gereksinimi olmaksızın Google başta olmak üzere daha pek çok reklamcılık ve ölçüm çözümünün web sitesi veya uygulamaya dahil (web, mobile, server, REST API) edilmesi işlemini gerçekleştiren merkezi bir çözümdür6.

Google Tag

Bu yazının konusu olan ve birazdan daha ayrıntılı olarak ifade edeceğim Google Tag ise kod parçacığına servislere ait config parametresinin eklenmesi ile istemci tarafında (client-side) reklamcılık ve ölçüm çözümlerine veri iletilmesini sağlayan, yeni güncelleme ile birlikte bir arayüz çerçevesinde de yönetim imkanı sunan, Google servisleri (Google Ads, Google Analytics, Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360) bağlamında merkezileştirilmiş bir çözüm olarak ifade edilebilir.

Google Tag sayesinde kod güncelleme gereksinimi olmaksızın cookie, alan adı yönetimi, kullanıcı bilgi alanları, vb. ayarlar7 bir veya daha fazla Google reklamcılık ve ölçüm çözümleri ile ilişkilendirilebilir ve bu çözümler arasında aktarılabilir. Ancak bu işlem sadece config kapsamını ifade etmektedir. Kod olarak belirtilmiş hedefler ve diğer sınırlandırmalar öncelikli olarak işleme alınacaktır. Çünkü hedef olarak eklenen ya da birleştirilen mülkler config API aracılığı ile ele alınır8. send_to ile belirtilen etkinlikler ise sadece belirtilen mülke iletilir, ilgili mülkün bir başka mülk ile ilişkilendirilmiş (birleştirme ya da hedef olarak) olması bu durumu değiştirmez. Bu durum GTM aracılığı ile yönetilen etkinlik etiketleri (Configuration Tag yerine Measurement ID ile hedef belirtilmişse) için de geçerlidir9.

Etiketlerin Yönetimi

Her Google servisi kendi mülk ayarları altında ilgili işlemlerin yönetilmesine izin verse de asıl olarak işlemlerin yönetildiği ekran GTM için de kullanılan Google Tag Manager olarak belirlenmiş durumda. İlgili panele ulaştığınızda, açılış ekranında Accounts ve Google Tags sekmelerinin yer aldığını görebilirsiniz.

Google Tag Manager

Accounts, GTM aracılığı ile oluşturulan kapsayıcıları (container) içerirken Google Tags erişim sahibi olduğunuz ve GTAG aracılığı ile yönetilebilecek Google reklamcılık ve ölçüm çözümlerini içermekte.

Google Tag ve Yapılandırma İşlemleri

Global Site Tag ile ilgili daha önce yayınladığım yazıları takip ettiyseniz aslında kod parçacığında değişen çok bir şey olmadığını görmüşsünüzdür. Google Tag başlığı ile gelen yenilik kod parçacığının ve ilgili servislerin aynı zamanda bir arayüz ile de yönetilebilmesi oldu1. Esasında, hali hazırda GTAG ile etiketleri yönetmekte iseniz (özellikle kodlarla ilgili) pek bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Ancak, Google Tag paneline göz atmak ve daha önce gözünüzden kaçmış bir şey olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Varsayılan olarak Google Tag dendiğinde gtag.js kod parçacığını düşünebiliriz. Ancak, yeni düzenleme ile birlikte GA4 ve Ads hesaplarında bazı değişiklikler olduğunu görmüş olabilirsiniz.

GA4 ve Google Ads

Mülk kapsamındaki veri akışları (data streams) bölümünde yeni bir alan olarak Google tag başlığı sunulmakta.

Google Tag: GA4

Bu alan aracılığı ile hangi mülklerin veri aldığı görüntülenebilir ve yeni hedefler (destination) tanımlanabilir. Alan adı yönetimi ve kurulum sihirbazı altında yer alan kurulum yönergeleri (installation instructions) de yine bu bölüm altında yer almakta.

Configure tag settings ile hangi ID'lerin veri akışına dahil olduğu, otomatik etkinliklerin yönetimi, kullanıcı temelli veriler (Google Ads Enhanced Conversion ile ilişkili olarak), filtreler ve referral işlemleri yönetilebilmekte. Esasında dağınık haldeki alanların bir araya getirilmiş olduğunu söyleyebiliriz.

Google Tag Configuration

Your Google tag önemli alanlardan biri. Bu alan sayesinde herhangi bir config parametresi ekleme gereksinimi olmaksızın arayüz aracılığı ile yeni erişim sahibi olduğumuz diğer Google reklamcılık ve ölçüm çözümlerine veri iletilmesini sağlayabiliriz veya mülkleri birleştirebiliriz.

Bir GA4 veya Ads mülk kurulumunda ilk alınan ID Google Tag ID olarak değerlendirilmekte. Örneğin, GTAG kurulum sürecini ADs üzerinden başlatıyorsanız Google Tag için başlangıç noktası AW- ile başlayan mülk ID'i olacaktır.

Google Tag Configuration for Ads

Başlangıç olarak GA4'ü temel alırsak Google Tag ID G- ile başlayacaktır.

Google Tag Configuration for GA4

Özetlemek gerekirse, eğer hiçbir hedef tanımlanmasıysa veya birleştirme işlemi gerçekleştirilmediyse ön tanımlı olarak veri akışı şu şekilde ele alınır.

Mülk Google Tag Target
GA4 G-123456 G-123456
Ads AW-123456 AW-123456

Google Tag için bir başlık vermek bu aşamada ID yönetimi için daha kolaylaştırıcı olacaktır. ID'ler dışında diğer tüm alanlar Ads veya GA4 panelleri ayrımı olmaksızın ortaklık göstermekte.

Google Tag ID'i tıkladığınızda Destination ve Combine with another tag bölümlerine ulaşılmakta. Destination başlangıç noktası olarak belirtilen kaynaktan (GA4 için stream) hangi kaynaklara veri iletileceğini (multiple destination) seçmeye yaramakta.

Google Tag Configuration - Destination
Google Tag Configuration - Destination

Ancak, bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Eğer belirtilen hedef nokta farklı bir Google Tag ile ilişkili ise ilgili hedef nokta diğer Google Tag alanından kaldırılacaktır.

Google Tag Configuration - Destination

Web sayfanızda GTAG içerisinde config ile tanımlanmış hedefler olabilir. Eğer arayüz aracılığı ile de ilgili ID tanımlanmış ise bu durumda etkinliklerin çoklu sayılması, ayarlarla ilgili karışıklıklar yaşanması gibi problemler ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, hedef ekranında yer alan Ignore duplicate instances of on-page configuration (recommended) seçeneğinin aktif hale getirilmesini öneririm. İlgili hedef noktaların kod olarak ekli olup olmadığını web sitenizin kaynak koduna bakarak görebilirsiniz. Diğer yandan, eğer kurulum işlemi GTM aracılığı ile ele alınmış ise yine etiketler arasında ilgili servisin yer alıp almadığı kontrol edilebilir.

Her iki durumu tek seferde kontrol etmek için web sitenizden iletilen Network sinyallerine bakabilirsiniz.

Combine with another tag ise Google Tag tanımlarının birleştirilmesi ve seçilen mülkün temel alınarak diğer mülk ayarlarının düzenlenmesini sağlamakta.

Google Tag Configuration - Combine

Bu sayede, ilişkilendirilen mülklerin yeni bir Google Tag adı altında belirlenen ayarlar temel alınarak aynı hedefleri beslemesi sağlanabilmektedir.

Google Tag Configuration - Combine
Google Tag Configuration - Combine

Daha sonra yine bu mülkleri farklı Google Tag'ler ile ilişkilendirmek ve ayarlarını aktarmak mümkün. Ancak, ilgili işlem sonrasında mülkleri ve Google Tag ayarlarını ilk haline getirmek mümkün olmayacaktır.

Yukarıda da belirttiğim üzere, Google Tag her ne kadar Google Tag Manager ekranları aracılığı ile yönetilecek olsa da her Google servisi altında ilgili bir bölüm olduğunu görebilirsiniz.

Google Tag Configuration - Combine

Ancak, ilgili ayarlar tüm servisler için aynı olmakla birlikte işlemler de benzer şekilde sonuçlanmakta. Dolayısıyla, işlemler (hedef tanımlama, kaynak birleştirme, alan adı ve kullanıcı veri alanlarının belirlenmesi, cookie yönetimi, vb.) için Google Tag Manager'in temel alınması daha doğru ve etkin şekilde etiketlerin yönetilmesini sağlayacaktır.

Google Tag Manager ve Tag Assistant

Yukarıda da bahsi geçtiği üzere, Google Tag Manager kapsayıcıları veya Google Tag fark etmeksizin etiketlerin yönetimi için temel yönetim ekranı Google Tag Manager ekranı haline getirilmiş durumda. Aynı şekilde, test işlemleri için de Tag Assistant kullanılmakta10.

Google Tag Configuration - Combine

Ek olarak, Google Tag yönetimi için de (ayarlar, hedefler, vb.) yetki sahibi olan kullanıcılar arasından bir kullanıcı seçilebilmekte.

Bir web sayfasında, kullanılan mülklerin başka mülklerle Google Tag aracılığı ile ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini Network sinyallerine bakarak anlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra, google_tag_data ile de hangi mülklerin ilişkilendirildiğini ve ilgili diğer detayları Console aracılığı ile listelemek mümkün.

window.google_tag_data.td

/*
AW-...: {send_page_view: true}
G-...: {send_page_view: true}
G-...: {send_page_view: true}
*/

Sonuç Olarak

Google Tag her ne kadar kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuş olsa da plansızca kullanımında (hedefler, ilişkilendirilen mülkler, GTAG ve GTM kodlarının aynı sayfalarda yer alması, vb.) verilerde uyumsuzlukların da ortaya çıkmasına neden olabilmekte. Buna yönelik olarak çoklu etiket kurulumunun önüne geçmek amacıyla sunulan seçeneklerin ise ne kadar efektif olduğu veya olacağı şimdilik netlik kazanmış değil.

Diğer yandan, DebugView işlemlerinde set, config veya doğrudan event temelinde debug_mode ile ilgili çok tutarlı sonuçlar alamadım. Ancak, standart raporlarda ilgili verilerin ilişkilendirilen her mülk ve hedef için benzer şekilde edinildiğini doğruladım. Ek olarak, consent ve Google Signals da yine Google Tag bağlamında doğrulanması gereken diğer konular.

Karşılaştığım ve edindiğim bilgileri genel hatları ile paylaşmaya çalıştım. GTM süreçleri kadar kapsamlı olmasa da kolaylaştırıcı olarak Google Tag yapısının faydalı olduğu ancak kontrollü bir şekilde ele alınmasının gerektiğini düşünüyorum. Elbette, ilerleyen zaman içerisinde Google Tag'in kullanım yoğunluğu arttıkça hem kullanıcı deneyimi hem de toplanan veri kalitesine dair pek çok detay yayınlanmaya devam edecektir. Yeni bilgilere bağlı olarak yine edindiğim bilgileri paylaşmaya devam edeceğim.