GTM - Dönüşüm Bağlayıcı (Conversion Linker)

Yeni Google Tag Manager geliştirmelerinden biri olan Conversion Linker birinci taraf çerezlerde reklam tıklama bilgilerinin takip edilmesini mümkün kılan bir çerez güncelleme işlemi olarak açıklanabilir.

AA

Normal bir dönüşüm sürecinde reklama maruz kalan ve ilgili reklamı tıklayan kullanıcılar reklamla ilişkilendirilen açılış sayfasını1 görüntülediklerinde sayfanın URL’i2 genellikle reklam tıklamasıyla ilgili bilgileri içerecek şekilde ayarlanır. İşte dönüşüm bağlayıcı tam bu noktada devreye girmektedir. Ziyaretçi dönüşüm olarak nitelendirilen etkinliği gerçekleştirdiğinde (pageview, click, view vb.) dönüşüm bağlayıcı reklam tıklama bilgilerini bu dönüşümü sitenize ziyaretçi getiren reklam tıklamasıyla ilişkilendirecektir.

Google Tag Manager - Etiket Düzenleme

Conversion Linker Kullanımı

Kurulumu oldukça basit olan dönüşüm bağlayıcı için Google Tag Manager etiket tanımlama alanındaki Conversion Linker bağlığını seçmeniz yeterli. Dikkat etmeniz gereken konu dönüşüm bağlayıcının reklamlarda tanımlanan açılış sayfalarının tamamında çalıştırılması gerekliliği.

Tag manager trigger

Örneğin düzenlediğiniz reklam kampanyalarında spesifik açılış sayfaları kullanıyorsunuz. Bu durumda Tag Manager içerisinde dönüşüm bağlayıcıyı sadece bu sayfalarda tetiklenecek şekilde kurgulayabilirsiniz. Ancak, farklı bir strateji izlediğiniz durumlarda reklam tıklamaları sonrasında dönüşümün sitedeki tüm sayfalar üzerinden gerçekleşmesi gibi bir durum söz konusuysa dönüşüm bağlayıcının tüm sayfalarda tetiklenmesi daha uygun bir çözüm olacaktır.

Google tag manager triggering

Standart bir tanımlama biçimine sahip olan dönüşüm bağlayıcı etiketi istisnai bir durum dışında herhangi bir ek konfigürasyon düzenlemesine gerek duymamaktadır. İstisnai durum ise çerez kayıtlarıyla ilgili spesifik ihtiyaçlar söz konusuysa değerlendirilmelidir.

Google Tag Manager ile ilgili destek talebinde bulunabilirsin.

Dönüşüm Bağlayıcı Çerez Ayarlarını Yeniden Organize Etme

Etiketin temel kurulum yapılandırmasıyla ilgili sayfalarda tetiklenecek şekilde eklenmesinin yeterli olduğu durumlar dışında Ad, Alan ve Yol tanımlamak için düzenleyebiliriz. Normal durumda dönüşüm bağlayıcı etiketi en üst alanı ve kök düzeyi yolunu kullanarak reklam tıklama bilgilerini varsayılan olarak _gcl_aw ve _gcl_dc adlı çerezlere yerleştirir. Ancak, muhtemel senaryolar içerisinde eğer web sitenizin bir alt alanındaki reklam tıklama bilgilerinin başka bir alt alandaki dönüşümler için kullanılmasını istemiyorsanız çerez ayarlarını geçersiz kılmanız gerekebilir. Bir diğer senaryoda oluşturduğunuz çerez kümelerini farklı reklam kampanyalarında ve alt alanlarda değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu durumda çerez tanımlamalarını değişken tanımlamaları üzerinden düzenlemek isteyebilirsiniz.

Linker options

Çerez Ayarlarını Geçersiz Kılma

Düzenleme gereksiniminden eminsek çerez değerlerini belirteceğimiz opsiyonları (linker options) görüntüleyebiliriz.

Ad

Çerez tanımlamalarında kullanılan ön ektir ve varsayılan olarak _gcl kullanılmaktadır. Örnek olarak, ad tanımlamasını _gcl2 olarak değiştirirseniz dönüşüm bağlayıcı etiketi, _gcl2_aw ve _gcl2_dc adlı çerezler oluşturacaktır.

Çerez tanımlamalarında yapılacak düzenlemelerin ilgili servislerde de benzer şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin, reklam tıklama bilgilerini bu çerezlerden okuyacak olan Ads dönüşüm izleme etiketleri için de aynı ön ek tanımlanmalıdır.

Alan

Web sitesinin blog.ornekwebsitesi.com olduğunu varsayalım. Bu durumda dönüşüm bağlayıcı etiketi çerez alanını ornekwebsitesi.com olarak ayarlar. Çünkü, dönüşüm bağlayıcı etiketi ön tanımlı olarak çerezleri oluşturabileceği en üst düzey alanı hedef alır. Ancak, farklı alt domainlere (subdomain) farklı reklamlar çıkıyorsak bağımsız tanımlamalar yapmamız gerekecektir. Bu durumda çerezleri daha alt düzey bir alanla sınırlamamız uygun olacaktır.

Yol

Çerez yolu varsayılan olarak kök dizin / olarak tanımlanmıştır. Eğer çerezleri bir alanın alt diziniyle sınırlandırmak durumundaysak bu alanı kök dizin haricinde düzenlememiz gerekecektir.