Paket Yöneticisi İle Oracle JDK Yükleme İşlemleri

Paket yöneticileri (macOS için homebrew, Ubuntu için Apt1) sayesinde bir çok işlemi pratik bir şekilde ilgili device karşısında dahi olmadan hızlıca gerçekleştirmek mümkün.

AA

Komut satırı kullanımının alışkanlık haline gelmesininin ardından mümkün olan tüm işlemleri artık komutlarla yönetmeye eğilimi gösterebiliyorsunuz. Bu yazıda Oracle JDK (Java Development Kit)‘in manuel kurulumunu kaldırıp nasıl komut satırı aracılığıyla paket yöneticisi üzerinden indirme işlemi gerçekleştirebileceğimizden bahsedeceğim.

Komut Satırı Üzerinden macOS Java Uninstall İşlemi

Paket yöneticisi üzerinden yükleme yapmadan önce elbette var olan kurulumu gözden geçirmeli2 ve sistemimizden kaldırmalıyız. Aşağıdaki komutlar vasısatıyla library içerisindeki kurulum alanlarını yapılandırabiliriz3.

sudo rm -fr /Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin
sudo rm -fr /Library/PreferencePanes/JavaControlPanel.prefPane
sudo rm -fr ~/Library/Application\ Support/Java
sudo /usr/libexec/java_home –uninstall

Silme işleminin ardından geçerli kurulumlar olup olmadığını kontrol edebiliriz.

/usr/libexec/java_home --exec javac -version
/usr/libexec/java_home -v 1.8 --exec javac -version

Yukarıdaki 2 komut farklı çıktılar iletecektir.

Java version macos

Tüm yüklemeler için şu sorguyu kullanabiliriz.

sudo /usr/libexec/java_home -xml

Çıktı içerisinde yer alan versiyon bilgisi üzerinden silme işlemlerini devam ettirebilirsiniz4.

sudo rm -rf /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_131.jdk

Ya da tüm kurulumlar için şu yol izlenebilir.

sudo rm -rf /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk*.jdk

macOS Paket Yöneticisi İle Java Yükleme İşlemi

Homebrew paket yöneticisini kullanarak yükleme yapabilmek için cask geliştirme aracını kullanmamız gerekmekte5.

brew update
brew upgrade
brew cask upgrade
brew cask install java

İşlemlerimiz bu kadar. Sistemimizde birden fazla olan yüklemeleri de bu sayede derlemiş ve paket yöneticisi üzerinden uzaktan da erişilebilir bir şekilde topluca güncelleyebilir olarak muhafaza etmiş olmaktayız.