HubSpot Nedir?

Kişiselleştirme, CMS, LP, Contextual Marketing ve Event Kullanımları

Müşteri odaklılık, koşulsuz müşteri memnuniyeti değil; doğru müşteriye, doğru zamanda, doğru fiyat ile doğru teklifin yapılmasını ifade eder1.

AA

Elbette bu aşamada müşteri odaklı bir tutum geliştirmek için önce müşterinin tanımını netleştirmek gerekiyor. Örneğin, iç ve dış müşteri şirket için ne ifade ediyor?

Dış müşteri, şirketin ya da kurumun dışında olan kimseleri ifade ederken, iç müşteri şirket içi bir kavramı, şirket içi organizasyonlar arasındaki girdi-çıktıları ifade ediyor. Yani, üretim bölümü, satın alma bölümünün müşterisi haline gelebiliyor. Bu tanımlar göz önünde bulundurulduğunda, müşteri odaklılık müşteriye hak ettiği düzeyde hizmet verilmesidir2. Görüldüğü üzere, müşteri odaklı yapılarda her müşteri eşit değildir. Dolayısıyla, müşteri ile olan etkileşim de bu bağlamda ele alınmalıdır. Bu noktada da çeşitli iç-dış müşteri ilişkileri çözümlerinden faydalanılmaktadır. Customer Relationship Management (CRM) başlıklı yazıda genel olarak bu konu üzerinde durmuştum. Bu yazımızın konusu da öne çıkan Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) uygulamalarından biri olan ve bütüncül çözümler sunan Hubspot CRM.

HubSpot

Hubspot

Hubspot, bir müşteri ilişkileri yönetim uygulaması olmasının yanı sıra, bir bütüncül pazarlama, satış ve hizmet platformu olarak da ifade edilebilir. Pazarlama yaklaşımını inbound pazarlama odağında pek çok özellik ile pekiştiren uygulama ile müşteri ile ilgili gerçekleştirilen tüm etkileşimler takip edilebilmekte ve kişi/ekipler tarafından yönetilebilmektedir.

Inbound marketing, hedef kitleye ürünü satın aldırmaya çalışmak yerine, onların dikkatini çekecek aksiyonlarla pazarlama sürecini ele alan bir konsepttir. Bu yaklaşım çerçevesinde içerik pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, arama motoru optimizasyonu gibi enstrümanlardan faydalanılır. Inbound marketing ifadesi de yine ilk olarak HubSpot'un kurucu ortağı ve CEO'su olan Brian Halligan tarafından kullanılmıştır. Outbound olarak adlandırabilecek bu tek yönlü iletişime dayalı geleneksel pazarlama yöntemleri yerine, 2000'lerin ilk yıllarındaki teknolojik gelişmeler ve pazarlama alanındaki çözüm arayışları yeni bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymuştur3.

Inbound Marketing

2006 yılında Hubspot'un kurulması4 ile inbound marketing şirketin de temel aldığı bir yaklaşım haline gelmiştir5. Bu sayede, içerik yaratma, müşteri döngüsünün her adımı yakından takip edilebilmekte, kişiselleştirme, farklı kanalları pazarlama stratejisi ile birleştirme ve entegrasyon temelinde oluşturulan aktiviteler sürece dahil edilebilmektedir6.

Inbound pazarlama ile ilgili temel bilgilerin ardından Hubspot'un bu konspet dahilinde ne tür özellikler sunduğuna bakalım.

HubSpot ve Özellikleri

Hubspot vasıtasıyla gerçekleştirilen her işlem kişi/temas (contact) temelinde ele alınır ve yönetilir. Kişiler üretilen içerikler, formlar, entegrasyonlar7 ile ilişkilendirilebilmektedir. Bir kişi oluşturulduktan sonra CRM, sosyal medya pazarlama, içerik yönetimi, potansiyel satış yaratma (lead generation), web analitiği, SEO, chat (live ve/veya bot), müşteri desteği gibi tüm alanlar ile ilişkilendirilir.

HubSpot

Ancak, burada bir ekleme yapmakta fayda var. Hubpost bu alanları çeşitli Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub gibi alt merkezlere (hub) ayırarak sunmakta, hub'lar altındaki starter, professional, enterprise seçenekleri ile kapsamları oluşturmaktadır8.

Hubspot

Sunulan bu alanları biraz detaylandıralım.

HubSpot CRM

Satış temsilcilerinin günlük faaliyetlerini (arama, e-posta) düzenli ve planlı bir şekilde (not, iş listesi, toplantı) saklayacakları bir alana sahip olan HubSpot CRM, kişi listelerini sınıflandırabileceğiniz, özelleştirilmiş filtreler kullanabileceğiniz ve kişi veya ekiplerle ilişkilendirebileceğiniz detaylı bir veri tabanına sahiptir. Kişi temelindeki tüm aksiyonlar kişi detayında görüntülenir. Bu sayede, müşteri veya prospect (potansiyel müşteri) ile ilişkili olan her adım önceden planlanabilir ve etkileşim stratejileri oluşturulabilir. Hubspot kişi bilgilerini inbound pazarlama sürecindeki diğer enstrümanlar içerisinde de (e-posta, form ve içerik özelleştirme, chat, e-posta yönetimi, vb.) kullanma imkanı sunmaktadır.

Hubspot

HubSpot CRM entegrasyon yapısı sayesinde, hangi kanaldan ne kadar dönüş elde edildiği ve bunun ne kadarının gelire dönüştüğü analiz edilebilmektedir. Böylece yatırım yapılan ama aslında hiç geri dönüş alınamayan kanallar da optimize edilebilir, geri dönüş alınan kanallarla ilgili de kapsamlı stratejiler oluşturulabilir.

Benim de yeni arayüz ile birlikte kullanmaya başladığım Hubspot özellikle WordPress gibi popüler CMS'ler için sunduğu eklentiler ve diğer uygulamalar/platformlara yönelik entegrasyonlar ile de tümleşik çözümler sunabilmektedir.

HubSpot İçerik ve Şablon Oluşturma

Hubspot CMS, LP ve Blog ile oluşturulan içeriklerin optimize edilmesine yönelik aksiyonlar ve kişiselleştirilme özellikleri sunmaktadır. Özellikle SEO performansının ölçülebildiği raporlar, bildirimler ve başlık/kelime önerileri ile etkili içerikler oluşturmanızı kolaylaştırmaktadır.

HubSpot

Temalar, şablonlar, modüller ve içerik yönetim araçları ile hem arayüz hem de içerik kolay bir şekilde ve duyarlı olarak sunulabilmektedir. Hubspot'un yerleşik olarak sunduğu arayüz elemanlarının yanı sıra, kendi içerisinde barındırdığı pazaryeri aracılığı ile ücretli ve ücretsiz pek çok alternatife de ulaşmak mümkün. Bu sayede herhangi bir kod gereksinimi olmaksızın pazarlama uzmanları da arayüzlere müdahale edebilmekte ve sayfa/içerikleri hızlı bir şekilde optimize edebilmekteler.

Diğer yandan, geliştirici desteği ile de elbette arayüz ve CMS üzerinde işlemler yapmak mümkün.

HubSpot Lead Yönetimi

Web sitesi veya kampanyalarla ilişkili olarak varış sayfalarında kullanılan formlar, e-posta ile ulaşan potansiyel müşteri bilgileri gibi gün içinde etkileşim halinde olunan bütün veriler tek bir yerde toplanarak bir akış halinde ele alınabilmekte ve güncellenebilmektedir. Bu amaçla sunulan otomasyon yapısı ile günlük planlamalar kişi temelinde özelleştirilerek görev akışı haline getirilebilmektedir. Dolayısıyla, önceden planlanan yapı sayesinde birebirde bir temas gerekliliği de ortadan kalkmaktadır.

HubSpot Sosyal Medya Platformu

Hubspot sosyal medya yönetimini de kişi bilgileri ile ilişkili olarak ele almayı sağlayan bir yönetim aracına sahiptir. Bu sayede kişi bilgilerinin güncel kalması, üretilen içerikler ile hedef kitle olan etkileşimin artırılması ve uygun zamanda uygun tekliflerin iletilmesi mümkün hale gelebilmektedir.

Unutmadan, reklam platformları ile olan entegrasyonlar sayesinde yukarıdaki özellikler reklam performansı bağlamında da optimize edilebilmektedir.

Hubspot

Yukarıda kısaca değindiğim özellikleri maddeler halinde özetlemek gerekirse;

 • Kişiler (contact) tek bir yapı üzerinden yönetilebilmekte ve diğer alanlarla ilişkilendirilebilmekte
 • CRM ile pazarlama performansı satış kanalı ile ilişkilendirilebilmekte
 • Potansiyel müşterinin (prospect) müşteri olma olasılığı değerlendirilebilir (lead score) ve buna yönelik aksiyonlar alınabilmekte
 • Reklam ve sosyal medya entegrasyonları ile performans takibi yapılabilmekte
 • SEO (arama motoru optimizasyonu) araçları sayesinde anahtar kelimeler, inbound bağlantılar ve rakip sıralaması takip edilebilmekte
 • Gelişmiş e-posta pazarlama ve kişi listesi segmente edilebilmekte, filtrelenebilmekte ve kapsamlı özelleştirmeler için kullanılabilmekte
 • Kapsamlı ve özelleştirilebilir raporlama ve izleme (tracking) fonksiyonlarıyla ile yatırım getirisi izlenebilmekte
 • Pazarlama otomasyonu iş yükünü önemli ölçüde düşürmekte
 • Sosyal medya entegasyonu içerik paylaşımları ve etkileşimler temelinde kişi veritabanını güncel tutabilmekte
 • HubSpot Connect aracılığıyla Zoom, Zerys, Eventbrite, Survey Monkey, Shopify, Zendesk ve Bigcommerce gibi onlarca hizmet hesabınız ile ilişkilendirilebilemkte
 • Açılış sayfası (Landing Page) oluşturma ve lead yakalama araçları ile pek çok işlem (test etme, yönetme, oluşturma, vb.) gerçekleştirilebilmekte
 • Kişiselleştirilmiş "akıllı içerik" üreterek içerik pazarlaması daha etkin hale getirilebilmekte

Elbette bu özellikleri detaylarına girmek en azından planladığım yazı serisi bağlamında mümkün değil. Ancak, ilerleyen zaman içerisinde varış sayfaları, içerik yönetim sistemi, geliştirici özellikleri ve entegrasyonlar temelinde çeşitli ek içerikler yayınlayacağımı söyleyebilirim.

Hubspot Academy

Diğer yandan, Hubpost oldukça kapsamlı bir eğitim akışına sahip. Yukarıda bahsettiğim konular ve daha fazlası için HubSpot Academy adresini ziyaret edebilirsiniz. Diğer yandan, temelinde çözümler için Destek Talebi oluşturabilirsiniz.


Hubspot
Hubspot
Hubspot
Hubspot