Ideasoft - Google Tag Manager, Google Analytics 4 (GA4) ve Ads Entegrasyonu

Ideasoft online e-ticaret platformu belirli sayfa tipleri ve durumlara istinaden kullanılmak üzere panel üzerinde çeşitli sayfalar özelinde kullanılabilecek kod alanları ve dinamik değişkenler sunar.

AA

Ideasoft tarafından sunulan ve bazı yardımcı fonksiyonlarla kolay bir şekilde Facebook Pixel, Google Analytics Universal Analytics mülkü, Google Ads yeniden pazarlama ve dönüşüm etiketlerini web sitesine kolay bir şekilde dahil etmek mümkün. Özellikle ürün, sepet ve ödeme sayfalarında kullanılmak üzere sunulan alanları e-ticaret etkinlikleri ve dönüşümler için kullanırken bazı alanlara ayrıca dikkat etmek gerekiyor1 2.

Ideasoft Dijital Pazarlama Araçları Entegrasyonları başlıklı yazıda ilgili alanlar içerisinde kullanılabilecek dinamik parametrelere değinmiştim. Bu parametrelerin kullanımında ayrıca loop_product tanımına ayrı bir öneme sahip.

[loop_product]
...
[/loop_product]

Bu tanımlayıcı ilgili alanlarda sadece bir defa kullanılabilmekte. Bu nedenle döngü olarak tanımlanacak ürün bilgilerinin aynı alan içerisinde yer aldığından emin olmakta fayda var.

Ideasoft Panel - Kod Kurulumu

Ideasoft - Google Analytics 4 (GA4) ve Ads Entegrasyonu

Ideasoft - Google Analytics 4 (GA4) ve Ads Entegrasyonu'nda çözüm olarak Ideasoft kod alanlarının yanı sıra diğer sayfa türleri ve alanlar taranarak ürünlerin listelenmesi, tıklanması, sepete atılması, sepetten kaldırılması, ödeme adımına geçilmesi gibi etkinlikleri de kapsayacak şekilde veriler ele alınır.

GA4 - E-ticaret Raporu
GA4 - E-ticaret Raporu

Kurulum aşamasında S.E.O Ayarları altında yer alan Google Analytics & Remarketing Kodu, Google Sipariş Takibi Kodu, Sepet Takip Kodu, Ürün Takip Kodu ve Anasayfa Takip Kodu alanları veri katmanları ve kurulum snippet'i için kullanılmakta, diğer işlemler için DOM'dan ayıklanan veriler iletilmektedir.

DOM içerisinden ilgili verilerin ayıklanması ve e-ticaret etkinliği olarak iletilmesi işlemleri Google Tag Manager kapsayıcısı içerisinde gerçekleştirilir. Dolayısıyla, ek bir dosya yükleme ve benzeri işlemlere gerek duyulmamaktadır. Elde edilen veriler ecommerce nesnesinde tutulur. Bu sayede, diğer servis entegrasyonları da kolay bir şekilde Google Tag Manager içeriğine dahil edilebilmektedir.

Desteklenen Google Analytics 4 (GA4) Etkinlikleri

Google Tag Manager içerisinde e-ticaret raporları için öncelikli olan tüm etkinlikler3 hazır şekilde sunulmaktadır.

 • Ürün listeleri (view item list)
 • Ürün tıklama (select item)
 • Ürün detay görüntüleme (view item)
 • Sepete ürün atma (add to cart)
 • Sepetten ürün kaldırma (remove from cart)
 • Sepet görüntüleme (view cart)
 • Satın alma süreci başlatma (begin checkout)
 • Kargo tercihi belirleme (add shipping info)
 • Ödeme tercihi belirleme (add payment info)
 • Ödeme işlemi (purchase)
 • Site içi arama

Desteklenen Google Ads Etkinlikleri

Çalışma alanı içerisinde aktif ve pasif durumda farklı Google Ads dönüşüm ve yeniden pazarlama etkinlikleri yer almaktadır. Ayrıca, Enhanced Conversion kurulumu da purchase etkinliği ile ilişkili olarak kullanılabilir.

Yeniden Pazarlama Etiketleri

 • Yeniden pazarlama (all pages)
 • Conversion linker (all pages)
 • Ürün listeleri (view item list)
 • Ürün detay görüntüleme (view item)
 • Sepete ütün atma (add to cart)
 • Ödeme işlemi (purchase)
 • Site içi arama

Dönüşüm Etiketleri

 • Sepet görüntüleme (view cart)
 • Satın alma süreci başlatma (begin checkout)
 • Ödeme işlemi (purchase)
GA4 - Özel Boyutlar

Etkinlikler İçerisinde Yer Alan Parametreler

Ürün bilgileri hem GA4 hem de Ads etkinlikleri içerisinde yer almaktadır. Bu bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler de iletilir;

 • Cart ID
 • Checkout ID
 • Customer ID
 • Payment Type
 • Search Term
 • Email

Cart ID, sepette yer alan ürünlerin sepet adetleri ile birlikte bir string olarak birleştirilmesinden oluşur. Checkout ID, Ideasoft tarafından iletilen Order ID'in yanı sıra, ödeme sonuç sayfasında müşterilere iletilen bir benzersiz koddur. Customer ID, müşteri oturum başlatmışsa Ideasoft tarafından oluşturulan benzersiz bir müşteri tanımlayıcı değerdir. Payment Type, Havale/Eft ve kredi kartı gibi ödeme tercihlerini içerir. Search Term, site içi aramada kullanılan arama terimini içerir. Email, veri katmanı olarak iletilir. Ayrıca, SHA256 yöntemi ile şifrelenmesini sağlamak amacıyla ilgili etiketler de GTM içerisinde sunulur. Bu sayede Ads Enhanced Conversion etiketine dahil edilebilir.

Kurulum Süreci

Kurulum süreci şu aşamalardan oluşur;

 • Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından e-mail ile bir JSON dosyası iletilir.
 • JSON dosyası GTM container'a yeni bir workspace oluşturularak eklenir (merge seçeneği seçilir)
 • İlgili değişkenler güncellenir (Ads Conversion ID ve dönüşüm label'ları, Google Analytics 4 Measurement ID)
 • Kullanılacak etiketler pasif durumdaki etiketler aktif hale getirilir
 • GTM değişiklikleri yayına alınır

GTM içerisinde yer alan kodlar Ideasoft tarafından sunulan standart tema yapısına göre hazırlanmıştır. Özelleştirilmiş temalarda koda müdahale edilmesi gerekebilir. Özelleştirme ve geliştirmeler ürün kapsamı dışında yer almaktadır.

GA4 - DebugView

Yukarıdaki işlemlerin tamamlanmasının ardından standart etkinlikler birkaç dakika içerisinde GA4 raporlarında görüntülenmeye başlayacaktır. Ancak, Google Tag Manager Preview Mode aracılığı ile de ilgili etkinlikler ve içerdikleri parametreler kontrol edilebilir.

GA4 - E-ticaret Raporu
GA4 - E-ticaret Raporu
GA4 - E-ticaret Raporu

E-ticaret raporları para birimi gibi metrikleri ve purchase gibi conversion olarak işaretli etkinlikleri içerir. Bu nedenle raporların verileri sunması 24 saati bulabilmektedir. Raporların kapsamlı bir şekilde verileri sunması ise birkaç günü bulabilir.

GA4 - Default Channel Group

E-ticaret verileri ile birlikte bu verilerle ilişkilendirilebilecek (kapsamlara uygun olarak) diğer metrik ve boyutlar da raporlar dahilinde görüntülenmeye başlanacaktır.

Ne Dediler?

GA4 - E-ticaret Entegrasyonu