Fikir

Kullanıcı deneyimini dijital ortamdan, kent sınırları içerisinden çıkarmak ve ekolojiyi yerleştirerek daha geniş dinamiklerin yer aldığı farklı bakış açıları geliştirmek.

Konsept

This is custom heading element


Doga yuruyusu

EKOLOJİK VE YAVAŞ YAŞAM DENEYİMLERİ
Ürettiğim her fikirde, yönettiğim her projede, görev aldığım her ürün ve servis tasarımında temel değerlendirme kriterlerimden olan birden fazla amaca hizmet etme esası zamanla kendine ekolojik bir bağlam oluşturdu.

Yoldan Çıktım tam bu noktada kullanıcı deneyimini doğayı ve etkileşim içerisindeki farklı canlıları da alarak bir bütünlük oluşturma amacı taşıyor.

Bu amaçla, Kültür Rotaları (ek olarak çeşitli kuruluşlar tarafından oluşturulan trekking rotaları), Buğday Derneği TaTuTa Çiftlikleri, Korular gibi alanlarla ilgili deneyimler ve bu deneyimler için gerekli ön bilgiler içerik olarak sunuluyor ve ilgili birimlerle paylaşılıyor.

Web Page

Temelde kent deneyimi olarak ifade edilebilecek, izlenimcilik ve flaneur düşünce üzerine kurulu bir amaçla hareket eden, kent deneyimini tüketimden ziyade üreketim çerçevesinde değerlendiren bir anlatım.


Ui yoldanciktim

DETAYLAR
Tüketimi çok disiplinli bir çözümleme, üretimi ekolojik anlayış (kimi zaman permakültürün esasları ile ilişkili olarak) ve maker kültürüyle bağdaştırdığım Yoldan Çıktım ile ilgili olarak içerikler, veri analizleri, ekolojik deneyimler (yürüyüş, kültür rotaları, kent anlatıları, sosyoloji, tasarım, pazarlama vb.) kişisel deneyimlerim üzerine anlatılar eşliğinde sunulmakta.

#
Websayfasının da bu esasla tasarlandığı, kurucusu olduğum dnomia‘nın da desteğiyle Semantic UI, Twig ile kodlanarak WordPress üzerinde geliştirilen arayüzün eski versiyonu da github üzerinden paylaşılmakta.

Yapısal olarak örnek teşkil edecek düzenlemelerle ilerleyen Yoldan Çıktım‘da işlevsellik permakültür modelini örnek almakta. Geliştirme aşamalarında LaTeX, R, Markdown, IoT örneklerini de bu proje kapsamında görmeniz mümkün.