Ürün/Hizmet Destek Formu

Karşılıklı bilgi paylaşımı için teşekkür ederim. Kalan adımlar ilgili konuda biraz daha bilgi edinebilmem için aşağıda başlıklar halinde sıralanmış durumda. Hızlı bir başlangıç ve kayda değer başarılı sonuçlar için kalan formu doldurman ve gönder tuşuna basman. Yakın zamanda görüşmek üzere.

İlgili kişinin adı ve soyadı

E-posta adresiniz nedir?

Telefon numaranız nedir?

Projeye ait web adresi nedir?

Mesajın konusu nedir?

Uzun dönem bir iş planı bulunuyor mu?
EvetHayır

Organizasyon tanımı nedir?
LokalKar amacı gütmeyenEğitimSosyal YardımDiğer

Ürün ve servis ile ilgili detaylar paylaşabilir misin?

İhtiyaçlar ve hedefler ile detaylar paylaşabilir misin?

Kullanıcı/müşteri deneyimini, dönüşümlerini artırmak için hangi araçları kullanıyorsunuz?
Google AnalyticsGoogle Tag ManagerGoogle AdwordsFacebook PixelAdobe AnalyticsDiğer(leri)

Proje için ayrılan bütçe (TRY) nedir?

Sunduğum servisten nasıl haberdar oldun?