WOO API Sipariş Filtreleyici

WooCommerce REST API aracılığı ile ürünler, siparişler, müşteriler, kuponlar ve daha pek çok bilgiyi listeleyebilir, güncelleyebilir ve/veya silebiliriz. Bu işlemler ayrıca hook olarak ifade edilen özelleştirilmiş fonksiyonlar ile düzenlenebilir ve yeni özellikler oluşturulabilir. WOO API Extended Order Filters eklentisi de bu özelleştirmelerden biri.

AA

WOO API Extended Order Filters eklentisi /orders aracılığı ile listelenen ürünler içerisinde çeşitli filrelemeler yapılabilmesini sağlar. Bu sayede farklı amaçlara yönelik olarak siparişler arasından seçimler yapılabilir. Eklenti kurulumu ile birlikte ad, soyad, e-posta, şehir, ödeme tutarı, güncelleme tarihi, mağaza adı gibi parametreler de kullanılabilir hale gelecektir.

WOO API Extended Order Filters

WOO API Extended Order Filters eklentisi, WooCommerce REST API ile birlikte çalışan, /orders içeriğinde1 filtreleme yapılabilmesini sağlayan bir WordPress eklentisidir.

https://domain.com/wp-json/wc/v3/orders?[parametre]=[deger]

Eklentinin çalışabilmesi için WooCommerce eklentisinin kullanımı zorunludur. Opsiyonel olarak Dokar eklentisi ile birlikte mağaza filtreleme işlemlerinin de yapılabilmesi mümkün hale gelmektedir.

Aşağıda, kullanıma sunulan parametreler kullanım detayları ile birlikte listelenmiştir.

Ad & Soyad

Fatura bilgilerinde belirtilen kişi ad ve soyadına göre siparişlerin listelenmesini sağlar. Kişi bilgisine göre filtreleme işlemleri için name parametresi tanımlanmıştır. Örnek kullanım kişi adı için ?name=John veya ?name[first]=John, kişi soyadına göre ise ?name[last]=Doe şeklindedir.

E-Posta

Fatura bilgilerinin iletildiği e-posta adresine göre siparişlerin listelenmesini sağlar. Bu filtrelem işlemi için email parametresi tanımlanmıştır. Örnek kullanımı ?email=john, ?email=john@doe.com şeklinde olabileceği gibi, belirli bir alan adı özelinde de siparişlerin listelenmesi sağlanabilir; ?email=gmail.com.

Telefon

Fatura bilgilerinde yer alan telefon numarasına göre siparişlerin filtrelenmesini sağlar. Bu filtreleme işlemi için phone parametresi kullanılmaktadır. Örnek kullanımı ?phone=5554443322 şeklindedir. Parametre aracılığı ile sadece alan kodu belirtilerek de işlemler gerçekleştirilebilmektedir; ?phone=532 veya ?phone=+90 gibi.

Şehir

Kargo bilgilerinde belirtilen şehir bilgisine göre siparişlerin filtrelenmesini sağlar. Filtreleme işlemi için city parametresi kullanılmaktadır. Örnek kullanımı ?city=istanbul şeklindedir.

Sipariş Güncelleme Tarihi

Sipariş ile ilgili güncellemelere göre (ödeme ve kargo durumu güncellemeleri, vb.) filtreleme işleminin gerçekleştirilmesini sağlar. Siparişlerin belirli bir tarih öncesine göre listelemek için modified_after, tarih sonrasına göre listelemek için ise modified_before parameresi tanımlanmıştır. Örnek kullanımı modified_after=2021-04-05 ve modified_before=2021-04-05 şeklindedir. Tarih ifadesi Yıl-Ay-Gün (%Y-%m-%d) şeklinde olabileceği gibi, sadece Yıl-Ay (%Y-%m) veya Yıl (%Y) şeklinde de belirtilebilir.

Ödeme Tutarı

Eklenti içerisinde tanımlanan total parametresi siparişleri belirli bir ödeme tutarına göre filtrelenmesini sağlar. total doğrudan tutar belirtilmesini sağlarken, total[greater] belirtilen tutarın üzerindeki, total[less] ise belirtilen tutarın altındaki siparişleri listeleyecektir. Örnek kullanımı ?total=100, ?total[greater]=100 ve ?total[less]=100 şeklindedir.

Ödeme Yöntemi

Siparişlerin ödeme yöntemlerine göre (bacs (havale), stripe, paypal, cheque, cod (kapıda ödeme), iyzico, vb.) filtrelenmesini sağlar. Bu filtreleme işlemi için pmethod parametresi tanımlanmıştır. Örnek kullanımı ?pmethod=bacs şeklindedir.

Ürün ID

Siparişlerin içeriğinde yer alan ürün ID değerine göre filtrelenmesini sağlar. Bu işlem için pid parametresi kullanılmaktadır. Örnek kullanımı ?pid=100 şeklindedir.

Mağaza

Dokan 2 çoklu-mağaza eklenti kullanıcılarının siparişleri mağazalara göre filtreleyebilmesini sağlar. Filtreleme işlemi storeid parametresi kullanılarak mağaza ID veya storename parameresi ile mağaza adına göre gerçekleştirilebilir. Örnek kullanımı?storeid=1 ve storename=mystore şeklindedir.