R

R Dilinde If…Else… Kullanımı

Güncelleme:
Pek çok programlama dilindende olduğu gibi R dilinde de conditional execution işlemi IF ile sağlanabilmekte.
GÖRSEL
Pek çok programlama dilindende olduğu gibi R dilinde de conditional execution işlemi IF ile sağlanabilmekte. Örnek bir kullanımı R Dilinde Loop Kullanımı yazısı içeriğinde görebilirsiniz. Bu yazıda konuyu biraz daha detaylandıralım. Mantıksal karar işlemlerinde (decision making statements) kullanacağımız IF’e dair aşamalı olarak örneklere değineceğim. En temel biçimi ile başlayalım o halde.
if (expr_1) expr_2 else expr_3
Unutmadan, short-circuit operatörler (&& ve ||) ayrıca şartların (condition) tanımlanması aşamasında IF içeriğinde kullanılabilmekte.

IF Kullanımı

number <- 5
if(number > 0){
  print(paste(number, "is a positive number"))
}
print("Other numbers...")
Örnekte number değişkenine 5 değerini atıyoruz. if içeriğinde number’ın 0’dan büyük olması durumunda ekrana değer olarak atanan sayı ile birlikte is a positive number ifadesini ekliyoruz ve işlem devam ettiği için Other numbers… da ekrana yansıyor.

IF…ELSE Kullanımı

IF…ELSE kullanımında IF ile tanımlanan mantıksal şartın sağlanmaması durumunda ilk kod bloğu (expr_2) es geçilip ELSE içeriği (expr_3) uygulanacaktır. Yukarıdaki örnek üzerinden ilerleyelim.
number <- 4
if(number > 5){
  print(paste(number, "is a bigger than", 5))
} else {
  print(paste(number, "is a lower than", 5))
}
print("Other numbers...")
Örnekte number değerini değiştirerek çıktı farklılıklarını görüntüleyebilirsiniz. IF statement içeriğindeki şart number’ın alacağı değerin 5’ten büyük olması durumunda number, “is a bigger than”, 5 içeriğini ekrana dökecektir. Aksi durumda ise ELSE içeriğinde tanımlanan işlem gerçekleştirilecektir. Bizim uyguladığımız kod bloğunda number değeri 5 veya daha küçük bir sayıysa number, “is a lower than”, 5 değeri ekrana basılır. Alternatif bir IF…ELSE… kullanım örneği;
if(number > 0) print("Non-negative number") else print("Negative number")

Çoklu ELSE IF Kullanımı

IF…ELSE… örneğini açıklarken mantıksal işlemin IF şartına bağlı olduğunu, verilen değer 5 ise işlemin gerçekleşeceğini, değil ise diğer işleme geçileceğini belirtmiştim. Peki, bu şart akışı içerisinde ek tanımlamalar yapmak istersen? Elbette birden fazla IF kullanmak mümkün.
number <- 0
if (number < 0) { print("Negative number") }
if (number > 0) {
  print("Positive number")
}
if (number == 0) {
  print("Zero")
}
Böyle bir durumda her IF içeriği için şartların tanımlanması gerekecektir. Ancak, daha pratik bir yöntem olarak aynı şart bağlamında ELSE IF kullanımı tercih edilebilir.
number <- 0
if (number < 0) { print("Negative number") }
else if (number > 0) {
  print("Positive number")
} else {
  print("Zero")
}
En temelde IF, IF…ELSE… ve IF…ELSE IF…ELSE… kullanımlarını bu şekilde açıklayabiliriz. Son bir örnek olarak, yazının başında belirttiğim short-circuit operatörler (&& ve ||) ile ilgili bir örneği inceleyelim.
a <- 10
b <- 100
c <- 50
if(a>b && a>c){
  print("A is bigger than others!")
} else if(b>a && b>c){
  print("B is bigger than others!")
} else {
  print("C is the biggest one!")
}
Evet, şimdilik bu yazı başlığı dahilindeki örnekler ve açıklamalar bu kadar.
Ceyhun Enki Aksan

Kullanıcı Davranışları Analizi (User Behavior Analysis) ve Kullanıcı Deneyim Tasarımı (UX Design) üzerine çalışmalar yürütmekte, bu süreçte edindiğim teknik ve pratik bilgileri fayda sağlamak motivasyonuyla (afaik / as far as i know) paylaşmaktayım.

HABERDAR OL

Yeni eklenen projeler, eğitimler, içerikler ve yayınlanan videolar e-posta adresine gelsin.