Search Console ve Alan Adı Mülkü

Google Search Console Nedir? Nasıl Kullanılır? ve Search Console Kurulum ve Yapılandırma İşlemleri başlıklı yazılarda Search Console ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra kurulum işlemlerinin de nasıl gerçekleştirilebileceğine dair yönergeler paylaşmıştım.

AA

Kısaca hatırlatmak gerekirse, mülk olarak ifade edilen alan adlarını her ön ek ayrı olacak şekilde (https:// ve http://, www, non-www ve diğer alt alan adları) Google Analytics, Google Tag Manager, HTML tag, HTML file ve domain name provider aracılığıyla sisteme eklemekteydik. Bir örnek ile açıklamak gerekirse, ,ornekwebsitesi.com şeklinde bir alan adımız olsun. Bu alan adını mülk olarak Search Console’a tanımlamak için en temelde 1 alan adı tanımlaması yapmamız gerekir.

Search Console

Bunun için en uygun tanımlamanın https://ornekwebsitesi.com olduğunu varsayalım. İlgili tanım için belirlenen yöntemleri kullanarak alan adının bize ait olduğunu kanıtladığımızda Google tarafından iletilen ve arama motoru performansını gösteren bilgilere erişmeye başlayabiliriz. Elbette bu noktada belirlediğimiz alan adı kurulumu dışındaki muhtemel varyasyonların kullanılmadığından emin olmamız gerekir. Bu varyasyonlar neler olabilir?

  • https://www.ornekwebsitesi.com
  • http://ornekwebsitesi.com
  • http://www.ornekwebsitesi.com

Eğer belirlediğimiz alan adı kullanımı dışında varyasyonlardan da trafik gerçekleşiyor ise trafik verilerimiz de bölünecektir. Bu nedenle alan adı kontrolleri ile yönlendirmeler yapılır. Bir diğer alternatif ise her varyasyon için Search Console mülkü oluşturmaktır. Bu durumda, bir alan adı için toplamda 4 mülk kurulumu yapmak gerekir. Elbette bu durum Search Console mülkünü diğer Google servisleri ile entegre edebilmemizi güçleştirir.

Search Console

Yeni Alan Adı Mülkü

Geçtiğimiz günlerde Google Webmaster Central Blog‘da Announcing domain-wide data in Search Console başlığı ile yayınlanan yazı bu konuya bir çözüm niteliği taşımakta ve özetle Google’ın mülk oluşturma sürecini Alan Adı Sağlayıcı ve Önizleme Mülkü olarak ayırdığını belirtmekte1.

Search Console

Alan Adı Mülkü Oluşturma

Duyurulan güncelleme ile www, non-www ve alt alan adı (subdomain) kullanımları tek bir mülk başlığı altında listelenmekte. Şimdiye kadar oluşturulan ve yeni yapıda önizleme mülkü olarak ifade edilen kurulum yöntemleriyle eklenen alan adları doğrudan alan adı başlığı altında listelenmekteler. Yeni eklenecek mülklerde ise hem önizleme mülkü hem de alan adı sağlayıcı seçenekleri kullanıcılara sunulmakta. Önizleme mülkü altında yine tüm seçenekler alan adı onayı için sunulmakta.

Google Search Console

Alan adı sağlayıcı seçeneği ise sadece DNS yapılandırması içeren alan adı sağlayıcı seçeneğini barındırmakta ve bu seçenek üzerinden eklenen alan adları altında alan adı mülkü ibaresi yer almakta2.

Google Search Console

Alan adı sağlayıcı veya önizleme mülkü > alan adı sağlayıcı seçenekleri TXT tanımlaması yapmak koşulu ile (ya da alternatif olarak CNAME tanımı) alan adının sahipliğini belirtir. Mülkün onaylanabilmesi için Google tarafından benzersiz bir değerde oluşturulan kod DNS tanımı eklenmeli ve onaylanmalıdır3.

Google Search Console

TXT veya CNAME tanımında alan adının ilgili tanımı kapsaması birkaç dakika sürebilmektedir. Bu nedenle onay işlemini hemen sonlandıramayabilirsiniz.

Google Search Console

Kontrol etmek amacıyla Onay butonuna bastığında DNS değişikliği tamamlanmamışsa ve/veya ilgili tanım girilmemişse aşağıdaki görseldeki gibi bir hata dönecek ve hata mesajı içerisinde güncel TXT bilgileri sunulacaktır.

Google Search Console

DNS değişikliklerinin doğru bir şekilde yapılması ve ilgili değişikliklerin alan adı sorgusuna yansımasıyla birlikte doğrulama işlemi başarıyla sonuçlanacak ve ilgili mülk listelenecektir.

Google Search Console

Son bir not! Google Analytics tarafında bir değişim yok. Yine Search Console ilişkilendirmesi mülk düzeyinde Yönetici > Mülk Ayarları > Search Console > Search Console’u ayarlayın ile ilişkilendirilebilmekte. Raporlarda ve/veya segmentlerde Ana Makine Adı üzerinden filtrelemeler yapıyorsanız yine alan adı farklılıklarını görebilirsiniz.

Google Search Console
Google Search Console

Özetlemek gerekirse, duyurulan iyileştirme sonrasında mülk varyasyonları daha pratik şekilde eklenebilir hale gelmekte. Altını çizmek gerekir ki, ilk mülk ekleme aşamasının ardından varyasyonlar ve yeni alt alan adları herhangi bir mülk onayına gerek olmaksızın ilk mülk başlığı altında listelenebilmekte. Ancak, varyasyon doğrulama işlemi her alt alan adı için yeniden yapılmalı. Google Analytics kurulumlarında da her alt alan adı ayrı bir mülk ile ilişkilendirilmeye devam etmeli.