T-Soft - Google Tag Manager (GTM), Google Analytics 4 (GA4) ve Ads Entegrasyonu

T-Soft online e-ticaret platformu Universal Analytics1 ve yakın zamanda bazı referanslarda gördüğüm şekilde önemli bazı e-ticaret etkinlikleri için GTAG yapısını kullanarak Google Analytics 4 ve Google Ads desteği sunmakta. Bu yazıda ilgili etkinliklere dair detaylara değinmeye çalışacak ve alternatif ya da tamamlayıcı olarak kullanılabilecek bir çözümden bahsedeceğim.

AA

T-Soft uygulama marketi aracılığı (T-Soft Apps) ile segmentify, SnapChat, LinkedIn Insight Tag, Hotjar, Facebook CAPI, TikTok Pixel, GTAG aracılığı ile Google Analytics 4, Ads Remarketing ve Purchase etkinliği için Conversion gibi pek çok kod entegrasyon çözümü sunmakta. Bu entegrasyonlar aracılığı ile veya bu entegrasyonların paralelinde bir talep üzerine geçtiğimiz günlerde Google Tag Manager için T-Soft özelinde bir tamamlayıcı çalışma hazırladım. Çalışma sürecinde edindiğim gözlemlerimi aşağıda görebilirsiniz.

T-Soft GTAG entegrasyonu Google Analytics 4, Universal Analytics ve Ads için config yapısını temel alarak temel veri akışı (sayfa görüntüleme) başta olmak üzere ecomm_ parametreleri aracılığı ile ürün verilerinin de iletilmesini sağlamakta. Ancak, yeni versiyon yeniden pazarlama etkinlikleri, ürün ve müşteri bilgileri bu çerçeve içerisinde yer almamakta.

T-Soft Google Etiket Yöneticisi ve Google GTM DataLayer yapıları için farklı kurulum politikaları izlemekte. Örneğin, Google Etiket Yöneticisi ücretsiz bir şekilde edinilebilirken Google GTM DataLayer için satın alma işlemi ve onay süreci söz konusu. Bunun yanı sıra, referanslar2 üzerinden yapılan incelemelerde Google GTM DataLayer'in Universal Analytics nesne yapısını temel aldığını görüldü.

GTAG aracılığı ile iletilen etkinlik veri akışında ise view_cart yerine ödeme işlemlerinin sepet sayfası itibariyle begin_checkout ile ilişkilendirilmekte. Son olarak, yine bu etkinlik akışında, ürün tıklama ve sepetten kaldırma etkinlikleri incelemeler süresince görüntülenmedi.

Özetle, muhtemel olabilecek eksiklik ve farklılıkları ortadan kaldırmak, veri akışını farklı kod temaya eklenecek kod paketleri yerine doğrudan Google Tag Manager aracılığı ile ele almak amacıyla bu çalışma sürecine başlandı.

GA4 - E-ticaret Etkinlikleri

Desteklenen Google Analytics 4 (GA4) Etkinlikleri

Google Tag Manager içerisinde e-ticaret raporları için öncelikli olan tüm etkinlikler1 hazır şekilde sunulmaktadır.

 • Ürün listeleri (view item list)
 • Ürün tıklama (select item)
 • Ürün detay görüntüleme (view item)
 • Sepete ürün atma (add to cart)
 • Sepetten ürün kaldırma (remove from cart)
 • Sepet görüntüleme (view cart)
 • Satın alma süreci başlatma (begin checkout)
 • Kargo tercihi belirleme (add shipping info)
 • Ödeme tercihi belirleme (add payment info)
 • Ödeme işlemi (purchase)
 • Site içi arama
GA4 - E-ticaret Etkinlikleri

Desteklenen Google Ads Etkinlikleri

Çalışma alanı içerisinde aktif ve pasif durumda farklı Google Ads dönüşüm ve yeniden pazarlama etkinlikleri yer almaktadır. Ayrıca, Enhanced Conversion kurulumu da purchase etkinliği ile ilişkili olarak kullanılabilir.

GA4 - E-ticaret Etkinlikleri

Yeniden Pazarlama Etiketleri

 • Yeniden pazarlama (all pages)
 • Conversion linker (all pages)
 • Ürün listeleri (view item list)
 • Ürün detay görüntüleme (view item)
 • Sepete ütün atma (add to cart)
 • Ödeme işlemi (purchase)
 • Site içi arama
GA4 - E-ticaret Etkinlikleri

Dönüşüm Etiketleri

 • Sepet görüntüleme (view cart)
 • Satın alma süreci başlatma (begin checkout)
 • Ödeme işlemi (purchase)

Etkinlikler İçerisinde Yer Alan Parametreler

Ürün bilgileri hem GA4 hem de Ads etkinlikleri içerisinde yer almaktadır. Bu bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgiler de iletilir;

 • Customer ID
 • Payment Type
 • Search Term
 • Email

Etkinlikler çalışma alanlarında ortaklık gösterse de etiketler ve parametreler çalışma alanı kapsamına göre farklılık göstermektedir.

Kurulum Süreci

Kurulum süreci şu aşamalardan oluşur;

 • Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından e-mail ile bir JSON dosyası iletilir.
 • JSON dosyası GTM container'a yeni bir workspace oluşturularak eklenir (merge seçeneği seçilir)
 • İlgili değişkenler güncellenir (Ads Conversion ID ve dönüşüm label'ları, Google Analytics 4 Measurement ID)
 • Kullanılacak etiketler pasif durumdaki etiketler aktif hale getirilir
 • GTM değişiklikleri yayına alınır

GTM içerisinde yer alan kodlar T-Soft tarafından sunulan standart tema yapısına göre hazırlanmıştır. Özelleştirilmiş temalarda koda müdahale edilmesi gerekebilir. Özelleştirme ve geliştirmeler ürün kapsamı dışında yer almaktadır.