Teknik Özellikler (Technical Specification)

Bir projenin başlangıcından bitişine değin geçen süreç içerisinde pek çok özellik (feature) değerlendirilmektedir.

AA

Bahsi geçen bu özelliklerin çoğu nice to have bağlamında kalsalar da temel özellikler sabittir ve pek az değişikliğe uğrarlar. Ancak, temel özelliklerin hem geliştiriciler, hem müşteri hem de son kullanıcı tarafından farklı bağlamlarda net olarak anlaşılması gerekir. Bu anlayış ürünü / servisi yönetecek olan müşterinin üründen beklentisi, son kullanıcının ve/veya tüketicinin ise ihtiyacını anlamak ile mümkün olacaktır. Peki, duruma göre farklılık gösteren bu teknik özellikler ve özelliklerle ilintili olan gereksinimler nasıl değerlendirilmelidir?

Teknik Özellikler (Technical Specification / Tech Specs)

Bir uygulamanın ve/veya harici bir donanımın sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi / görevini yerine getirebilmesi için (planlanan minimum ölçüde) bazı gereksinimlerin / bağımlılıkların da minimum veya tavsiye edilen (ideal) teknik gereklilikler / sistem gereksinimleri (technical requirements) bağlamında yapılandırılmış olması gerekmektedir1. Bu bir bilgisayar uygulaması için desteklenen veya gereken işletim sistemleri (Supported operating systems), çalışma zamanları (runtimes), yazılım geliştirme kiti (software development kit / SDK), sürücüler (drivers), diller (Language versions), karakter setleri (character sets) ve kodlama şemaları (encoding schemes) olabilir. Bir web uygulaması için ise Node.js modülleri, tarayıcı uyumluluğu, harici CSS ve JS framework ve kütüphaneler gibi gerekliliklerden (dependencies) bahsediyor oluruz.2

Ürün Özellikleri

Diğer yandan, bir ürünün veya uygulamanın sahip olduğu özellikler de teknik özellikler (technical specifications) başlığı altında ürünün teknik özellikleri veya daha genel bir ifade ile ürün özellikleri olarak belirtilmektedir3. Örneğin, satın alınan bir dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon için; ekran (display), processor (işlemci), depolama alanı (storage), hafıza (memory), ekran kartı (graphics), şarj (charging), klavye (keyboard), kamera (camera) gibi bilgiler ürünün teknik özellikleridir4.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, bir geliştirici geliştirme ortamını, son kullanıcı / tüketici ise satın alma kararını belirtilen özellikler doğrultusunda gerçekleştirir.

Teknik özellikler (tech spec) sizi karmaşık meseleler üzerinden düşünmeye ve herkesin aynı sayfada olduğundan emin olmaya zorlar.

Bu, çıkmaza girebilecek (dead-end) çözüm yolları veya yanlış bir kararın ortaya çıkarabileceği gereksiz zaman kaybından kaçınmanıza yardımcı olur.

On Writing Tech Specs

Proje Planlama Sürecinde Teknik Özellikler

Teklifleşme sürecinden brief değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan proje planına değin geçen sürede ise teslim edilecek (end-product) ürün ile ilgili beklentiler ve buna bağlı olarak teknik özellikler çoğunlukla tasarım (design) başlığı altında (faz) belirtilir.

Keşif (Discover) Tasarım (Design) Geliştirme (Develop) Dağıtım (Deploy)
Problem ve hedefler (problems and goals) Hedef Kitle (target audience) Araştırma (research) Kurulum (set up infrastructure)
Fonksiyonel özellikler (functional specs) Teknik özellikler (technical specs) Proje planı (project plan)
Front-end Back-end
Test prosedürü (test procedure) Test Train (eğitim) Satış

Bu sayede ürünün (donanım veya yazılım) ve/veya servisin geliştirme ortamından kullanım amacına ve yoğunluğuna bağlı olarak production sürecine pek çok karar netlik kazanır.

  • API entegrasyonu tamamlandı: 10 Ekim
  • Soru/Cevap tamamlandı: 21 Ekim

Ürünün geliştirilme sürecinde ise ürünün / servisin gerekli teknik özelliklere kavuşma aşamaları tarihlendirilir. Bu süreç wireframe, prototyping gibi süreçleri de kapsar. Detaylı bir döküman hazırlığı sonrasında taraflarca değerlendirilir, tarihlendirilir ve onaylanır. Bu gibi süreçlerde proje yönetim araçları ve teamgantt gibi yardımcı araçlardan faydalanılabilir.