Google Analytics

Temel Google Analytics Formülleri

Güncelleme:
Google Analytics yazılarına kaldığımız yerden devam edelim ve bu yazı bağlamında, öncelikli olarak metriklerle başlayarak sıklıkla başvurduğumuz bazı terimlere ve işlemlere göz atalım. Unutmadan, bu ...
GÖRSEL

Google Analytics yazılarına kaldığımız yerden devam edelim ve bu yazı bağlamında, öncelikli olarak metriklerle başlayarak sıklıkla başvurduğumuz bazı terimlere ve işlemlere göz atalım. Unutmadan, bu yazı içeriğini mümkün olduğunca güncel tutmaya özen göstereceğim. Dolayısıyla, ara ara güncelleme notlarını takip etmeniz faydalı olacaktır.

Temel Google Analytics Metrikleri ve Açılımları

Aşağıdaki işlemleri kendi verileriniz üzerinden test etmek / karşılaştırmak isteyebilirsiniz. Bu amaçla önerim Özelleştirme > Özel Raporlar altında özel bir rapor oluşturmanız. Bu sayede kolaylıkla metrikleri bir araya getirebilirsiniz. Diğer yandan, yine mümkün olduğunca ilgili verilere hangi bölümlerden ve nasıl ulaşılabileceği bilgilerini de paylaşacağım. Dolayısıyla adımları izleyerek yine kendi verilerinizi göz önünde bulundurabilirsiniz.

Ortalama Oturum Süresi

Ortalama oturum süresi, web sitenizin tamamında gerçekleştirilen tüm oturumların toplam süresinin (saniye cinsinden) oturum sayısına oranıdır. Her oturumun süresi, bir oturumun son sayfasında bir etkinlik (katılım isabeti / engagement) gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Bu etkinlikler, video oynatma, tıklama, scroll hareketi vb. etkinliklerden oluşabilir. Ancak, bir etkinlik için opt_noninteraction parametresi uygulanmışsa, söz konusu etkinlik artık katılım isabetiyle sonuçlanmaz.

Formül

Ort. Oturum Süresi = Oturum Süresi (toplam) / Oturum (toplam)
Avg. Session Duration = Sessions Duration / Sessions

Katılım isabetine bağlı olarak hesaplama detayları için Oturum Süresi, Ortalama sayfasını inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki formülü test edelim. Bu amaçla bir Yeni Özel Rapor oluşturarak ilerleyebiliriz. Özelleştirme > Özel Raporlar adımlarını takip ederek işlem gerçekleştirebilirsiniz.

disqus.com / referral (yönlendirme trafiği) için bir test işlemi gerçekleştirelim ve aşağıdaki tabloda da görebileceğimiz ortalama oturum süresi ile karşılaştıralım.

00:09:48 oturum süresi (588 saniye) ve 4 oturum sayısı olan yönlendirme trafiğini saniye cinsinden hesapladığımızda 588/4 = 147 saniyeyi elde ederiz. İlgili sütun (ortalama oturum süresi) ile karşılaştırdığımızda 00:02:27 (147 saniye) ile aynı sonuca ulaştığımızı görebiliriz.

Bu başlığa son bir not daha ekleyeyim. Kitle > Davranış > Etkileşim adımlarını izleyerek Oturum Süresi değerlerini gruplar halinde (örn. 0-10 saniye aralığı) de görmek mümkün.

Sayfada Geçirilen Ortalama Süre

Sayfada geçirilen ortalama süre ortalama oturum süresinden farklı olarak bir sayfada ziyaretçilerin geçirdiği sürenin ortalamasını ifade etmektedir. Sitenin tamamını değil, sadece belirtilen sayfayı tekil olarak ele alır.

Formül

Sayfada Geçirilen Ort. Süre = Sayfada Geçirilen Süre / (Sayfa Görüntüleme Sayısı - Çıkış Sayısı)
Avg. Time On Page = Time On Page / (Pageviews – Exits)

Yukarıdaki formülü belirlediğimiz bir sayfa için google / organic üzerinden gelen trafikleri temel alarak test edelim. Değerlerimiz şu şekilde olsun; sayfada geçirilen süre: 01:33:00 (5580 saniye), sayfa görüntüleme sayısı: 29 ve çıkış sayısı: 26. Bu değerleri formüle yerleştirelim.

Ort. Sayfada Geçirilen Süre = 5580 / (29-26) = 1860 saniye (00:31:00)

Davranış > Site İçeriği > Tüm Sayfalar adımlarını izleyerek sayfaların sahip oldukları sayfada geçirilen ortalama süre değerlerini kolaylıkla takip edebilirsiniz.

Hemen Çıkma Oranı

Hemen Çıkma Oranı anlaşılması zor metriklerden biri. Bu nedenle, mümkün olduğu kadar basit bir şekilde öncelikle Hemen Çıkma metriğin tanımını yapmaya çalışacağım. Hemen Çıkma, sitedeki tek sayfalık oturumları ifade etmektedir. Bir kullanıcı yaptığı bir arama sonucunda veya sosyal medya üzerinden ulaştığı sayfadan başka sayfa görüntülemez, dolayısıyla gerçekleşen oturumda sadece 1 sayfa görüntüler ve sayfadan ayrılırsa bu bir hemen çıkma olarak nitelendirilir. Hemen Çıkma Oranı ise tek sayfalık oturumların toplam oturum sayısına bölünmesi ile elde edilir. Tek sayfalık oturumların süresi 0 saniyedir.Bunun nedeni, ilk isabetin ardından, Analytics’in oturum süresini hesaplamasına olanak verecek başka bir isabetin bulunmamasıdır. Çünkü Google Analytics isabetler (etkinlikler) arasındaki süreleri temel alarak işlemler gerekleştirir.

Bir web sayfasının başarısı ziyaretçilerin başlattıkları oturum boyunca birden fazla sayfa görüntülemesi ile değerlendiriliyorsa hemen çıkma oranının yüksek olması olumsuz bir durum olarak nitelendirilebilir. Ancak, bir landing page için durum aynı olmayacaktır.

Formül

Hemen Çıkma Oranı = Hemen Çıkma Sayısı / Oturum
Bounce Rate(%) = Bounces / Sessions

Yukarıdaki formülü belirlediğimiz bir sayfa için kontrol edelim.

Seçtiğimiz sayfanın hemen çıkma sayısı 141, oturum sayısı ise 212 olsun. Hesaplama sonucunda 0.66509 değerini elde ederiz. Bu değer bize %66,51 oranını verir. Yani, bu sayfa temelinde gerçekleştirilen oturumların %66,51‘i gerçekleşen oturum süresince sadece bu sayfayı görüntülemiş ve sayfamızdan ayrılmıştır.

Yeni Oturumların Yüzdesi

Web sitesini ilk defa ziyaret eden ziyaretçilerin toplam ziyaretçiler tarafından gerçekleştirilen oturuma oranı ile yeni oturumların yüzdesini bulabiliriz. Eğer web sitenize reklamlar aracılığı ile kullanıcıların gelmesini sağlıyor iseniz reklam çalışmalarında kullanılan hedef URL’lerin daha fazla yeni kullanıcıya sahip olduğunu görebilirsiniz.

Formül

Yeni Oturumların Yüzdesi = Yeni Kullanıcılar / Oturum
% New Sessions = New Users / Sessions

Yukarıdaki formülü yine oluşturduğumuz özel rapor ile kontrol edelim.

Belirlediğimiz sayfayı ziyaret eden kullanıcıların saysı 197 ve tüm kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen oturumların sayısı da 234 olsun. Bu durumda, 197/234=0.8418 sonucuna ulaşırız. Elde ettiğmiz sonuç %84,19 değerini bize verir.

Etkinlikler / Etkinlik İçeren Oturum

Etkinlikler / Etkinlik İçeren Oturum bize oturum başına toplam etkinlik (video oynatma, buton tıklama vb.) sayısını verir. Etkinlik içeren oturumlar en az bir etkinliğin tetiklendiğim toplam oturumların/ziyaretlerin sayısıdır.

Etkinlikler / Etkinlik İçeren Oturum = Toplam Etkinlik Sayısı / Etkinlik İçeren Oturumlar
Event / Session with Events = Total Events / Sessions with Event

Yukarıdaki formülü seçtiğimiz bir sayfa üzerinden kontrol edelim.

Sayfada gerçekleştirilen toplam etkinlik sayısı 26 ve bu sayfa özelinde gerçekleşen oturumların sayısı da 10 olsun. Formül üzerinden elde edeceğimiz sonuç 26/10=2,6 olacaktır. Dolayısıyla, bu sayfa içeren oturumlarda sayfa özelinde gerçekleştirilen etkinlik oranı 2.6 olacaktır.

Kaynakça
Ceyhun Enki Aksan

Kullanıcı Davranışları Analizi (User Behavior Analysis) ve Kullanıcı Deneyim Tasarımı (UX Design) üzerine çalışmalar yürütmekte, bu süreçte edindiğim teknik ve pratik bilgileri fayda sağlamak motivasyonuyla (afaik / as far as i know) paylaşmaktayım.

HABERDAR OL

Yeni eklenen projeler, eğitimler, içerikler ve yayınlanan videolar e-posta adresine gelsin.