Universal Analytics (UA) Yerine Google Analytics 4 (GA4)

GA4 Mülk Biçimine Geçiş ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Beklenen zaman geldi. Google geçtiğimiz günlerde, resmi olarak Universal Analytics mülklerinin 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle iletilen yeni hitleri işlemeyeceğini duyurdu. Universal Analytics 360 mülkleri için ise belirtilen tarih 1 Ekim 20231. Peki, bu duyuru bizim için ne ifade ediyor?

AA

Universal Analytics (UA) veya diğer bir ifadeyle Google Analytics versiyon 3, 2012 yılı sonunda duyurulan, 2017 yılında ise Global Site Etiketi (GTAG) ile entegre edilebilir kılınan, web sitesi ve ziyaretçi etkinliklerini bağımsız oturumlar (session) ve çerezlerle (cookies) daha kolay gözlemlenebilir hale getirmeyi amaçlayan bir çevrimiçi ölçüm aracı olarak ifade edilebilir2.

Elbette gelişen teknolojiler, web sitesi ve uygulama çözümleri, üretilen veri yoğunluğundaki belirgin değişim, artan gizlilik endişeleri ve diğer pek çok nedenden dolayı izleme (tracking) süreçleri de yapı ve biçim değiştirmek durumunda kaldı. İhtiyaçlar çerçevesinde Google 2020 yılı sonunda platformlar arasında çalışabilen, yalnızca çerezlere dayanmayan ve kullanıcı merkezli ölçüm sağlamak için olaya dayalı bir veri modeli kullanan Google Analytics 4 (GA4)'ü resmi olarak duyurdu.

1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle UA mülklerine iletilen yeni hitler işleme alınmayacak ancak mülkler hala erişilebilir ve geçmiş veriler en az altı ay boyunca aktarılabilir olacak. Mülklerin ise yayından kaldırılacağı tarih Google tarafından ayrıca bildirilecek3.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için Google Analytics İzleme (Tracking) Yöntemleri başlıklı yazımı inceleyebilirsiniz.

Google Analytics 4 (GA4) Nedir?

Universal Analytics (UA), zaman içerisinde geliştirilen çeşitli gizlilik kontrolleri ve platform ilişkilendirme özellikleri sunsa da, Google Analytics 4 daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve veri gizliliğini esas alan bir izleme aracıdır. Veri toplama ve kullanım için daha kapsamlı ve ayrıntılı kontroller sunar. Örneğin, Google Analytics 4 IP (Internet Protocol) adreslerini saklamaz1.

Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için Google Analytics 4 kategorisi altındaki yazılarımı inceleyebilirsiniz.

Peki, bu değişim bizim için ne ifade ediyor? Web sitesi ziyaretçilerini kişisel verilerin gizliliğine dikkat ederek izlemeye devam etmek için neler yapılması gerekiyor?

UA'dan GA4'e Geçiş Süreci

UA mülk biçiminden GA4'e geçiş süreci ile ilgili Google pek çok kolaylaştırıcı aracı zaman içerisinde her iki mülk alanına da dahil etti. Bunun uyanı sıra, kod temelinde de elbette bu geliştirmeler mevcut.

Mülk Biçimleri ve Kurulumlar

GA4 mülk (property) yapısı UA'dan oldukça farklı. UA mülkleri bilindiği üzere UA-XXXXXXXXX-Y şeklinde bir Tracking ID değeri almaktalar. Oluşturulan her yeni mülkte ise sonraki Y değeri değişkenlik gösterir. GA4 ise izleme işleminde G-XXXXXXXXXX biçimindeki Measurement ID değerini temel alır. UA mülk altında birden fazla görünüm (view) oluşturma imkanı sunarken GA4 veri akışı (stream) özelliği sunmaktadır. Data Streams üzerinden cihazlara göre veri akışları belirlenebilmektedir4.

UA ve GA4 global site etiketi kod parçacığı aracılığı ile bir web sitesine entegre edilebilmektedir.

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id={izleme-kimliği}"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', '{izleme-kimliği}');
</script>

{izleme-kimliği} alanı G-XXXXXXXXXX veya UA-XXXXXXXXX-Y değeri alabilir. Dolayısıyla, geçiş sürecinde ilk adım GA4 mülkü oluşturmak ve adından ilgili kod parçacığı alanındaki UA-XXXXXXXXX-Y kimliği yerine G-XXXXXXXXXX değerini yazmak olabilir. Ancak, Google tarafından belirtilen zamana kadar her iki mülk biçimini de birlikte kullanabilirsiniz5. Bu durumda, config değeri olarak diğer mülk biçimine ait ID değerini eklemeniz yeterli olacaktır.

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX');
  gtag('config', 'UA-XXXXXXXXX-Y');
</script>

Verilerin Aktarılması

Belirtilen zamana kadar UA mülkü hit almaya ve bunları işlemeye devam edecektir. Ancak, sonrasında veriler sadece aktarılabilir olarak değerlendirilebilir. Eğer UA yerine doğrudan GA4 kullanımına geçmeye karar verirseniz görünümlere ait standart ve oluşturulmuş olan özel raporları dışarı aktarabilirsiniz.

UA Veri Aktarma Seçenekleri

Bu işlem için rapor ekranlarındaki Dışarı Aktar (Export) menüsü altında yer alan PDF, Google Sheets, Excel ve CSV seçeneklerinden uygun olanı tercih edebilirsiniz.

Elbette tüm raporlar için tek tek uğraşmak durumunda değilsiniz. Reporting API v46 ve Google Analytics 360 müşterileri için BigQuery7 de seçenekler dahilinde yer almakta.

Konu ile ilgili daha önce yayınladığım R İle Google Analytics Reporting API Erişimi ve Python İle Google Analytics ve Search Console API İşlemleri başlıklı yazılarımı inceleyebilirsiniz.

GA4 Mülk İlişkilendirme

Mevcut Universal Analytics mülküne paralel olarak veri toplayan yeni bir GA4 mülkü oluşturmak için GA4 Kurulum Asistanı'ndan faydalanılabilir. Bu işlem Universal Analytics mülkünde herhangi bir değişikliğe neden olmaz ve mülk veri toplama işlemine her zamanki gibi devam eder. Mevcut etiketlerinizi kullanarak veri toplamayı etkinleştirme özelliğinden yararlanırsanız GA4 mülkünde standart veri toplama yöntemi kullanılır5.

UA için oluşturulmuş olan (GTAG veya GTM aracılığı ile) etkinlikler de yine etkinlikler raporları altında listelenir.

UA Etkinlikleri

Özel metrik ve boyutların kullanımı ve kapsamı biraz daha farklı bir şekilde ele alınır. Örneğin, GA4 mülklerinde, UA'teki özel boyutlar ve metriklerin yerine özel etkinlik parametreleri ve kullanıcı özellikleri kullanılmaktadır. Bağlı site etiketleri kullanıldığında, UA özel boyutları ve metrikleri Google Analytics 4 mülküne otomatik olarak özel etkinlik parametreleri şeklinde aktarılacaktır. Ancak, özel boyutlar ve metriklerin kapsamı (hit, session, user ve product) bağlı GA4 etiketi tarafından yok sayılır. Çünkü kapsam, UA kullanıcı arayüzünde ayarlanır ve custom_map yapılandırma parametresini gerektirir ve bunların ikisine de bağlı Google Analytics 4 etiketinden erişilemez8.

Geçişte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mülklerin ilişkilendirilmesi aşamasının tamamlanmasının ardından diğer Google araçlarının da elbette doğru bir şekilde yeni mülk ile ilişkilendirilmesi gerekir. Aynı şekilde, aşama aşama eski ilişkilendirmeler de kaldırılarak yeni mülk biçimine ait veriler üzerinden devam edilmesi uygun olacaktır.

Google Ads - Hesap İlişkilendirme

UA mülkü Google Ads hesabına bağlı olmadığı sürece Google Ads hesabı bu mülk değişimi sürecinden etkilenmeyecektir. Ancak, UA mülkü ile Google Ads hesapları ilişkilendirilmişse UA verileri 1 Temmuz 2023'ten (Analytics 360 mülkleri için 1 Ekim 2023) itibaren Google Ads'e aktarılmayacak ve dolayısıyla geçersiz hale gelecektir. Bu durum elbette Google Ads kampanyalarını olumsuz yönde etkileyebilir. Eğer içe aktarılan UA hedefleri (goal) veya e-ticaret işlemleri, kampanyalarda bir ya da birkaç UA kitlesi kullanma, UA site metriklerini içe aktarma özelliklerinden faydalanıyorsanız var olan kampanyaları GA4'e göre yeniden düzenlemek faydalı olacaktır5.

Genel Bilgiler

Bazı içerik yönetim sistemleri (CMS) ve web sitesi tasarım aracı platformları, Google Analytics'in en son sürümü olan Google Analytics 4 için henüz yerel destek sunmamaktadırlar. WordPress eklentiler aracılığı ile elbette bu geçişi oldukça kolaylaştırabilmektedir. Ancak HubSpot ve Shopify gibi popüler sistemler şimdilik UA özelinde entegrasyon biçimini temel almaktadırlar9.

Bu aşamada, GA4 tarafından sunulan Geliştirilmiş Ölçüm özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Shopify ve WordPress için eklentiler ve diğer işlemlerle ilgili ayrıca yazılar yayınlayacağım.