Data

Uzak MySQL Veritabanı Bağlantısı

Güncelleme:
Uzak bir sunucu üzerinden MySQL işlemleri gerçekleştirmek, web sayfanız ile veritabanını ilişkilendirmek ve gereksinim duyacağınız diğer MySQL işlemleri.
GÖRSEL
Kullandığım farklı 2 uzak sunucu ve bilgisayarım arasında ortak bir veritabanında bazı derlenmiş veriler tutuyorum. Farklı erişim yöntemleri (programlama dili, uygulama vb.) söz konusu olabilir elbette. Ben veri görselleştirme sürecinde Tableau ile erişim sağlıyorum. Sunucu ve bilgisayarda yer alan kurulumlarda localhost (127.0.0.1) ile kolaylıkla erişim sağlayabildiğiniz veritabanı sunucusu uzak erişimlerde bir takım ayarlamalar gerektirmekte. Bu yazıda paylaşımlı hosting ve DigitalOcean üzerinden oluşturduğunuz One-click apps > MySQL on Ubuntu veritabanına nasıl uzak erişim sağlayabileceğinizden bahsedeceğim.

MySQL Veritabanı’na Uzak Erişim Sağlamak

“UFW” (Uncomplicated Firewall) ve Güvenlik Duvarı İşlemleri başlıklı yazıdan da hazırlayabileceğiniz gibi port kontrollerimizi kolaylıkla SSH bağlantısı üzerinden sunucuya erişerek gerçekleştirebilmekteyiz. Port kontrollerimizi gerçekleştirelim.
ufw status
Eğer 3306 numaralı porta erişim izni (ALLOW) tanımlanmamışsa ilgili portu yapılandırmalıyız.
sudo ufw allow 3306/tcp
sudo service ufw restart
DigitalOcean ön tanımlı olarak MySQL kurulumunda 3306/tcp portu üzerinden erişim sunmakta. Yapılması gereken son işlem ise IP izninin tanımlanması. Bu işlem için MySQL erişimine ihtiyacımız var.
mysql -u [kullanici-adi] -p [şifre]
Erişim sağlandıktan sonra izin işlemini gerçekleştirmeliyiz.
GRANT ALL PRIVILEGES ON [veritabani-adi].* TO [kullanici-adi]@[erisim-saglanacak-cikis-ip-degeri] IDENTIFIED BY '[sifre]';
FLUSH PRIVILEGES;
Şimdiye kadar olan süreç hemen hemen tüm sunucularda benzerlik taşıyacaktır. [erisim-saglanacak-cikis-ip-degeri] farklı bir sunucu ya da bilgisayarınızdan erişim sağlıyorsanız sunucu veya bilgisayarınızın IP adresi olmalı. Bu pratik yöntem dışında SSH Tunnel yöntemini de deneyebilirsiniz. Bu sayede localhost üzerinden çıkış yaparak veritabanı erişimi sağlayabilirsiniz. Tanımladığınız bu erişimler phpMyAdmin > Kullanıcı Hesapları altında listelenmektedir. Phpmyadmin remote MySQL erişimleriyle ilgili kontrolleri ise SHOW GRANTS FOR ile gerçekleştirebilirsiniz.
SHOW GRANTS FOR 'admin'@'localhost';
SHOW GRANTS FOR 'admin'@'[erisim-saglanacak-cikis-ip-degeri]';
Mysql privileges Paylaşımlı hosting üzerinden erişim tanımlama aşamasında yukarıdaki işlemlere ek olarak phpMyAdmin üzerinden Kullanıcı Hesapları > Yeni > Kullanıcı Hesabı Ekle linkini tıklamanız gerekmekte. Ardından açılacak olan Kullanıcı hesabı ekle sayfasında ilgili alanlara Kullanıcı adı, Anamakine adı, Parola alanlarını doldurmanız gerekmekte. Anamakine adı yine erişim sağlamak istediğiniz (herhangi bir anamakine adı: %) bilgisayar/sunucuya ait IP adresi olmalı. Mysql remote kullanici Genel yetkiler alanını ise gerçekleştireceğiniz işlemlere uygun olarak belirlemelisiniz. Tüm yetkilendirmeler için Tümünü işaretle seçimini yapabilirsiniz.
Ceyhun Enki Aksan

Kullanıcı Davranışları Analizi (User Behavior Analysis) ve Kullanıcı Deneyim Tasarımı (UX Design) üzerine çalışmalar yürütmekte, bu süreçte edindiğim teknik ve pratik bilgileri fayda sağlamak motivasyonuyla (afaik / as far as i know) paylaşmaktayım.

HABERDAR OL

Yeni eklenen projeler, eğitimler, içerikler ve yayınlanan videolar e-posta adresine gelsin.