Vidalytics ve Video Dönüşüm İşlemleri

Pazarlamacılar için Video Barındırma ve Analiz

Güncel durumda, pek çok websitesi ve uygulama içerisinde farklı nedenlerle ve farklı içeriklere sahip videolara yer vermekteyiz.

AA

Özellikle YouTube bu anlamda öne çıkacak sağlayıcılardan biri. Ancak, tanıtım ve eğitim gibi amaçlarla hazırlanan videolar ise çoğu durumda ya dahili (internal) ya da Vimeo, Loom gibi sağlayıcılar aracılığı ile sunulmakta.

Farklı video sağlayıcıları farklı kullanım amaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş çözümler sunmakta. YouTube genel olarak yaygın bilinirliği ve hızlı yayın süreci ile öne çıksa da analiz ve sayfa içi etkileşimlerde pek başarılı bir seçenek olmayabilir. Google Tag Manager ile video etkileşimlerini (durdurma, izlenme oranı, vb.) analiz edebilmekteyiz. Ancak, video içi veya video ilişkili CTA ve e-posta kayıt işlemleri gibi özellikler söz konusu değil. Dolayısıyla, pazarlama faaliyetleri için çok da etkili olamadığını söyleyebiliriz.

Vimeo ise kurumsal ihtiyaçlar ve pazarlama kampanyaları ile ilişkili çok daha özelleştirilmiş yeteneklere sahip. Örneğin, video içeriğine görsel düzenleyici (visual composer) ile müdahaleler yapılabilmekte. Bunun yanı sıra, video içi form alanları oluşturularak e-posta adresi gibi bilgiler kullanıcılardan istenebilmekte ve farklı servisler ile paylaşılabilmekte. Isı haritası da içeren kapsamlı raporlama araçlarının yanı sıra Google Analytics gibi analitik araçları ile de entegre edilebilmekte. Vimeo ile ilgili diğer detaylar ayrı bir yazı konusu olarak şimdilik kenarda dursun.

Loom daha çok video mesajlaşma özelinde kullanılan video sağlayıcılardan biri. Vimeo, YouTube ve benzeri video servislerinden farklı olarak daha gelir-geçer videolar için oldukça pratik bir seçenek olsa da video içi düğme (button) ekleme dışında pek bir seçenek sunmamakta. Ancak, kişi veya ekip odaklı çözümlerde ise izlenme bildirimi gibi ek özellikler barındırmakta.

Gelelim bu yazının konusu olan Vidalytics ve ilgili bilgilere.

Vidalytics Nedir?

Yakın zamanda dahil olduğum bir koçluk servisi sayesinde Vidalytics ile tanışma ve geliştiricileri ile görüşme imkanım oldu. Özellikle video etkileşimleri, dönüşüm ve diğer servisler ile entegrasyon süreçleri ile ilgili çalışmalarda daha önce kullanılan Vimeo ile de karşılaştırma ve geri bildirimler alabilme imkanım oldu1.

Vidalytics

Vidalytics, yayıncılardan ziyade pazarlamacıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen bir video platformudur. Video barındırma, yayınlama ve ziyaretçiler tarafından görüntüleme işlemlerine dair pazarlama odaklı çözümler sunan servis videoların dönüşüm temelinde ele alınmasını ve bu dönüşüm sürecinin optimize edilebilmesini de sağlamaktadır2 3.

Vidalytics

Dünyanın ilk VCT özellikli analitik sürecine sahip olduklarını belirten servis mobil cihazlarda ve Safari ve Chrome dahil en yeni tarayıcılarda çalışan otomatik oynatma, sessiz oynatma, Zapier ve Google Analytics gibi servislerle entegre çalışabilme gibi yine bu süreç ile ilişkili özellikler barındırmakta. Bu sayede video sevisi pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra çevrimiçi kurs oluşturucular, huni oluşturucular, e-ticaret mağazası sahipleri ve CRO süreçleri için de ideal hale gelmekte4.

Videolar bir JavaScipt kod parçacısı sayesinde web sayfalarına eklenmekte. Aşağıdaki örnek kodda da görüldüğü üzere JavaScript kodu vidalytics_embed_<unique-id> değeri ile işlem gerçekleştirmekte. Bu değer her video için değişmekte.

Kodun yorumlanmasıyla birlikte belirtilen ID değerine sahip video video etiketleri içerisinde Blob URL ile sunulmakta. vidalytics_embed_<unique-id> ile ilgili GTM ve Google Analytics Entegrasyonu başlığı altında da ayrıca bilgiler yer almakta.

Vidalytics - Stats

Vidalytics Özellikleri

Otomatik Oynatma

Mobil cihazlar da dahil olmak üzere, Safari ve Chrome gibi modern tarayıcılarda otomatik oynatma işleminin ayrıca ele alınması gerekmekte. Vidalytics sunduğu çözümler ile sessiz olarak videonun otomatik olarak başlatılmasını mümkün hale getirmekte ve bu çözüm ile özellikle mobil cihazlardaki dönüşüm oranının split testlerde %61 oranında artırıldığını belirtmekte5 6.

Özelleştirilebilir Video İçi Mesajlar

Tıklamaları, oynatmaları ve dönüşümleri artırmaya yardımcı olmak için videolar üzerinde ayrı bir katman olarak (overlap) çeşitli mesajlar kullanmak mümkün. Bu sayede video düzenleme ihtiyacı olmaksızın aynı video üzerinde farklı mesajlar oluşturup test etmek mümkün hale gelmekte.

Çıkış Bildirimleri

Sadece videoların duraklatılması durumunda görülen özel bir küçük resimle hemen çıkma olaylarına özel işlemler (teklifler, bildirimler, vb.) gerçekleştirilebilmekte.

Video İçi CTA Elemanları

Daha fazla satış yapmak ve/veya satış oranını artırmak amacıyla videoların belirli bir noktasına özel olarak CTA metni bulunan bir düğme görünmesini sağlamak mümkün. Kullanıcıların videodaki bu noktaya ulaşmadan videodan ve/veya sayfadan ayrılmaları durumunda bir sonraki ziyaretlerinde ilgili CTA metni ve düğme ilgili zaman noktasını beklemeden görüntülenebilmekte. Ayrıca, bu CTA metni ve düğme video üzerinin yanı sıra, video altında da sunulabilmekte.

CRM & E-posta Etiketleme

Videoları belirli bir noktaya kadar izleyen kişiler ayrıca etiketlenebilmekte ve böylece ilgili kişilere takip edici mesajlar iletilecek şekilde pazarlama takibi otomatikleştirebilmekte. Etiketleme süreçleri için Zapier entegrasyonu kullanılmakta.

Vidalytics

Oynatma Kontrolleri

Otomatikleştirilmiş web seminerleri ve "canlı" etkinlikler için oynatma kontrollerine müdahale etmek (UI düzenlemeleri, kontrollerin pasif hale getirilmesi, vb.) mümkün.

Geri Dönen Ziyaretçiler için Oynatmaya Devam Etme

Geri dönen ziyaretçi, daha önce bir video görmüşlerse tekrar aynı video ile karşılaştığında kaldığı yerden devam edebilir veya videoyu baştan başlatabilir.

Zapier Entegrasyonu

Zapier aracılığı ile Vidalytics pek çok farklı servis ile (ActiveCampaign, HubSpot, Kartra, Google Sheets, GetResponse, vs.) entegre edilebilmekte7.

Vidalytics

Dönüşüm Etiketi Kurulumu

Vidalytics farklı değerler (value) ve dönüşüm sürelerine sahip farklı dönüşüm kodları kurulabilmesini mümkün kılmakta. İlgili dönüşüm etiketleri dönüşüm olarak sayılan sayfa ile ilişkilendirildiğinde dönüşüme etkiyen video üzerinde dönüşümün hangi zaman aralıklarında ve ne kadar gerçekleştirildiği bilgileri görülebilmekte. Dönüşümler ayrıca kaynak, cihaz ve lokasyon gibi kırılımlara göre gruplanabilmekte.

Her dönüşüm etiketi hesap ile ilişkili benzersiz <account-id> değerine ve dönüşüm etiketi düzeyinde benzersiz <conversion-id> tanımlayıcısına sahip. Dönüşüm işlemi tetiklendiğinde etiket ile ilişkili değer ve dönüşümün niteliğine (tekli veya çoklu sayım gibi) bağlı olarak video istatistikleri bölümünden takip edilebilmekte. Video izlemeleri ile ilişkili olarak dönüşümler de yine cihaz, ziyaretçi (yeni veya geri gelen), bölge ve benzeri kırılımlara göre incelenebilmekte.

GTM ve Google Analytics Entegrasyonu

Video ekleme (embed) işleminde de bahsi geçtiği üzere her video benzersiz bir vidalytics_embed_<unique-id> değerine sahip. Aşağıdaki kod parçacığında da görüldüğü üzere oynatma, durdurma veya videonun izlenme oranına bağlı olarak etkinlikler iletme gibi işlemler gerçekleştirebilmekteyiz.

sendWatchedPercent için 100 değeri verilmesi durumunda ilgili etiket işlemi video tamamlandığında gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra, örneğin 10 dakikalık bir videonun 5. dakikasında görüntülenen bir CTA mesajı var ise ilgili 50 değeri de yine bu dakika ile ilişkilendirilerek kullanılabilir8.

İlgili oranlara ulaşıldığında ya da belirtilen olaylar (oynatma, durdurma) gerçekleştirildiğinde bir veri katmanı nesnesi içerisinde video başlığı, belirtilen yüzde değeri bilgileri iletilmekte.

İlgili orana ulaşıldığında (Örneğin %50), 50% watched etkinliği iletilir. Bu etkinliği dinleyerek GTM aracılığı ile pek çok işlem gerçekleştirilebilir. Diğer olaylarda ise Play, Pause ve Pause Percentage etiketleri iletilecektir.