Vidalytics Video Etkinliğine Göre ActiveCampaign Kitle Oluşturma

Farklı servisler arasında kurulan entegrasyonlarla pazarlama süreci ve kitlelerin organizasyonu oldukça pratik ve etkili bir hale getirilebilmekte. Doğru bir entegrasyonla kullancılara daha ilgili kampanyalar, teklifler ve geçmiş işlemlere göre uygun (fiyat, özellik, vb.) ürün önerileri iletilebilmekte. Buradaki kritik nokta, elbette kurgunun önceden ve doğru bir şekilde planlanabilmesi.

AA

Pazarlama Otomasyonu ve İzleme İşlemleri başlıklı yazıda, örnek bir pazarlama otomasyonu (marketing automation) sürecinden bahsetmiştim. Bu yazıda, örnek olarak paylaştığım entegrasyona benzer bir yaklaşımla, Vidalytics aracılığı ile paylaşılan bir videonun izlenme süresine bağlı olarak Zapier aracılığı ile ActiveCampaign'e nasıl aktarabileceğine ve karşılaşılabilecek birkaç teknik probleme değineceğim.

Vidalytics Vid Tags

Vidalytics aracılığı ile yayınlanan videolarda, video CTA alanlarının eklenmesi ve dönüşüm etiketi yönetiminin yanı sıra etiket (tag) olarak ifade edilen, videonun belirli sürelerine bağlı olarak tetiklenecek işlemler tanımlanabilmekte.

Vidalytics - Video Etiketleri
Vidalytics - Video Tags

Bu sayede, örneğin video içerisinde eyleme geçirici bir söylem veya CTA alanı izleyene iletildiğinde, ilgili duruma istinaden kullanıcı verileri Zapier'e aktarılabilmekte. Yukarıdaki görsel üzerinden ilerleyelim. İlgili görseldeki etiket kurulumu, videonun 3 dakika 20. saniye izlenmesi durumunda bir etikleme işleminin gerçekleştirilmesini sağlamakta. Etiket olarak ifade edilen bu tetikleme işlemi TAG_Name başlıklığna ve aBCd1Ef2gHiJKLMN benzersiz ID tanımına sahip. Özellikle ID tanımı bizim için oldukça önemli ve bu tanım video özelinde değişmekte.

Embed ID ile Tag ID farklı iki değerdir.

İlgili etiket tetiklendiğinde etiket ile ilişkili parametreyi de beraberinde taşır. Görselde parametre olarak email tanımlandığı görülmekte. Şimdi bir akış ile süreci örneklendirelim.

graph LR 1[Sources] 2((Vidalytics)) 3[Blog] 4[Product Page] 5[Zapier] 6[ActiveCampaign] 7{CRM} 8(LP) 9(BP) 10(OF) 1 --> 4 & 3 7 -.-> 3 & 4 9 & 4 & 3 ==> 2 2 ==> 5 1 --> 5 --> 6 1 --> 8 --> 9 --> 10 --> 5 subgraph Website 3 & 4 end subgraph ClickFunnel 8 & 9 & 10 end class 3,4 sub2; classDef sub2 fill:#8be88b,stroke:#333; class Website sub3; classDef sub3 fill:#e3ffc9,stroke:#333; class 8,9,10 sub; classDef sub fill:#c1c1c1,stroke:#333; class ClickFunnel sub4; classDef sub4 fill:#e8e8e8,stroke:#333;

Yukarıdaki akışta Website ve ClickFunnel alanlarında yer alan tüm temas noktalarında aynı videonun yer aldığını varsayalım.

<div id="vidalytics_embed_xYz01wQAB_C9dE8f" style="width: 100%; position:relative; padding-top: 56.25%;"></div>
<script type="text/javascript">
(function (v, i, d, a, l, y, t, c, s) {
  y='_'+d.toLowerCase();c=d+'L';if(!v[d]){v[d]={};}if(!v[c]){v[c]={};}if(!v[y]){v[y]={};}var vl='Loader',vli=v[y][vl],vsl=v[c][vl + 'Script'],vlf=v[c][vl + 'Loaded'],ve='Embed';
  if (!vsl){vsl=function(u,cb){
    if(t){cb();return;}s=i.createElement("script");s.type="text/javascript";s.async=1;s.src=u;
    if(s.readyState){s.onreadystatechange=function(){if(s.readyState==="loaded"||s.readyState=="complete"){s.onreadystatechange=null;vlf=1;cb();}};}else{s.onload=function(){vlf=1;cb();};}
    i.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(s);
  };}
  vsl(l+'loader.min.js',function(){if(!vli){var vlc=v[c][vl];vli=new vlc();}vli.loadScript(l+'player.min.js',function(){var vec=v[d][ve];t=new vec();t.run(a);});});
})(window, document, 'Vidalytics', 'vidalytics_embed_xYz01wQAB_C9dE8f', 'https://quick.vidalytics.com/embeds/a0BCdDef/xYz01wQAB_C9dE8f/');
</script>

Embed kodunda yer alan a0BCdDef değeri mülk ID tanımıdır ve her videoda aynıdır. Ancak, xYz01wQAB_C9dE8f video ID değeridir ve her videoda değişmektedir.

Vidalytics E-posta Parametresinin Aktarımı

ClickFunnel tarafında, kullanıcıyı ilk olarak LP sayfası karşılamakta. Bu adımda ilettiğimiz teklif ile ilişkili olarak bir lead formu yer almakta. Formu dolduran kullanıcı adından BP sayfasında ulaşmakta. Burada bir video aracılığı ile upsell teklifi iletelim. ClickFunnel kapsamında artık ziyaretçinin e-posta adresine sahip olduğumuzu varsayabiliriz.

ClickFunnel ile ilgili bir ekleme yapmak uygun olacaktır. Eğer e-posta ediniminde sorun yaşanmakta ise CF Pro Tools ile sunulan CF URL Email Replacer kod parçacığından faydalanabilirsiniz1. Bu kod parçacığı en temelde CF'in localStorage alanıda tuttuğu e-posta adresini URL parametresi olarak kullanabilmemizi sağlar. Eğer, ilgili kodu kullanmanıza rağmen e-posta adresi boş geliyorsa, email değişkenini aşağıdaki gibi güncelleyebilirsiniz.

var email = localStorage.getItem("garlic:"+document.location.host+"*>form>input.email") || getURLParameter("email");

Website tarafında da CRM veya yine form aracılığı ile kullanıcı bilgilerine erişmiş olalım.

E-posta adresini artık Vidalytics embed kodu içerisine doğrudan ya da URL içerisinde yer alan parametre aracılığı ile taşıyabiliriz. Bu amaçla ilgili kodu şu şekilde güncellememiz gerekir2.

Özel İçerik

Web analitiği, kod kurulumları, servis incelemeleri, örnekler ve video anlatımlarını takip etmek, içeriklerle ilgili destek almak ister misin?