Data

Weka Nedir?

Güncelleme:
Temelde makine öğrenmesi algoritmalarının ve veri ön işleme (data pre-processing) gibi gereksinimlerin bir arada sunulduğu Waikato Üniversitesi tarafundan açık kaynak olarak dağıtılan ve Java ile geliştirilen bir veri madenciliği programıdır.
GÖRSEL
Makine öğrenmesi işlemlerinde, dahil olduğum proje ve akademik araştırmalarda sıklıkla adı geçen uygulamalardan birkaçından bahsetmek istiyorum. Bu uygulamalardan ilki Weka. Temelde makine öğrenmesi algoritmalarının ve veri ön işleme (data pre-processing) gibi gereksinimlerin bir arada sunulduğu Waikato Üniversitesi tarafundan açık kaynak olarak dağıtılan ve Java ile geliştirilen bir veri madenciliği programıdır. Weka yazılımı dosya uzantısı olarak “ARFF” (Attribute Relationship File Format) formatını kullanır. Sürüm bilgisi ve indirme işlemleri için uygulamanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.Windows, macOS, Linux ortamları için stabil ve geliştirme sürümleri bulunan Weka‘yı ayrıca macOS üzerinden paket yöneticisi vasıtasıyla yapılandırabilirsiniz.
brew cask install weka

Weka Kullanımı

Weka uygulamasını indirip çalıştırdığınızda oldukça basit bir arayüz ile karşılaşacaksınız. Bu arayüz altından sunulacak uygulamalar şöyle; Explorer, Experimenter, KnowledgeFlow, Workbench, Simple CLI. Menü altından da görselleştirme ve diğer araçlara ulaşmak mümkün.Weka ExplorerWeka’nın ARFF uzantısı kullandığından bahsetmiştim. Diğer yandan veri madenciliğinde sıklıkla kullanılan *.csv (Comma-separated values) dosyalardan da bahsetmek uygun olacaktır. CSV dosyalar verileri virgül ile ayrıştırılmış bir şekilde tutmaktadırlar. Aşağıdaki bir içerik örneğini görsel olarak iletiyorum.Vote csv

Excel üzerinde tutulan verilerin Weka içerisinde kullanımı için öncelikle CSV olarak kayıt edilmiş olmaları gerekmekte. Ardından CSV içeriğimizi Weka’da kullanmak üzere ARFF yapısına göre düzenlemeliyiz. Örnek üzerinden ilerleyelim. Bu amaçla R dili örneklendirmesinde de kullandığım house-votes-84.csv verilerini kullanacağım.

ARFF dökümanı @RELATION, @ATTRIBUTE ve @DATA yapılarına sahiptir.

  1. @RELATION (ilişki) veri yığınımızın ismini kapsar.
  2. @ATTRIBUTE (özellik) ile değişkenler oluşturulabilir. Değişkenlere atanabilecek veri tipleri ise şunlardır; numeric (sayısal değerler), real (tüm reel sayılar), string (metinler), nominal (kümesel değerler) ve date (tarih).
  3. @DATA (veri) sahip olduğumuz veri yığınıdır.
house-votes-84.csv içeriğini ARFF olarak düzenlediğimizde kullanacağımız içerik şu hale gelecektir;
@RELATION house-votes-84
@ATTRIBUTE v16 NUMERIC
@ATTRIBUTE v1 NUMERIC
@ATTRIBUTE v2 NUMERIC
@ATTRIBUTE v3 NUMERIC
@ATTRIBUTE v4 NUMERIC
@ATTRIBUTE v5 NUMERIC
@ATTRIBUTE v6 NUMERIC
@ATTRIBUTE v7 NUMERIC
@ATTRIBUTE v8 NUMERIC
@ATTRIBUTE v9 NUMERIC
@ATTRIBUTE v10 NUMERIC
@ATTRIBUTE v11 NUMERIC
@ATTRIBUTE v12 NUMERIC
@ATTRIBUTE v13 NUMERIC
@ATTRIBUTE v14 NUMERIC
@ATTRIBUTE v15 NUMERIC
@ATTRIBUTE party {republican,democrat}
 
@DATA
1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,1,-1,republican
-1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,republican
-1,-1,1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,-1,democrat
...
Weka vote veriExplorer uygulaması altından sınıflandırma (classification), gruplandırma (clustering), ilkelleme (regression) özellik seçimi veya özellik çıkarımı (feature extraction) gibi sekmelere ulaşılabilir. Bu işlemlerin çıktılarının görselleştirilmesi de (visualization) yine sekme ve menü üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.Weka simplecliPeki, yukarıda manuel olarak gerçekleştirdiğimiz CSV içeriğin ARFF olarak düzenlenmesi işlemini Weka araçlarından Simple CLI kullanarak nasıl hızlı ve etkili bir şekilde yapabiliriz?Komut satırı işlemleriyle ilgili sıklıkla pratik yöntemlere değiniyorum. Bu anlamda arayüz ve komut yazımına aşina olanlar Simple CLI kullanımında pek zorlanmayacaklardır. Primer ve Command redirection sayfalarında kullanılabilecek komutlara dair anlarımlar ve örneklendirmeler mevcut. Az yukarıda bahsi geçen CSV’den ARFF’e dönüştürme işleminde de Primer sayfasında örneklendirilen weka.core.converters.CSVLoader dönüştürücüsünü kullanacağız.
# java weka.core.converters.CSVLoader [csv-dosya-yolu] [cikti-alinacak-dosya-yolu]
java weka.core.converters.CSVLoader /Users/kullanici-adi/Desktop/house-votes-84.csv > /Users/kullanici-adi/Desktop/house-votes-84.arff
Pratik bir şekilde işlemler gerçekleştirebilmeyi mümkün kılan Weka ile ilgili eğitimler için uygulamanın web sitesini inceleyebilirsiniz. Özellikle Book altında yer alan sunum içerikleri ve Courses bölümünde yer alan ücretsiz derler oldukça iş görmekte. Diğer yandan Future Learn tarafından sunulan 15 haftalık ücretsiz Practical Data Mining eğitimini değerlendirebilirsiniz.Bu süreçte mümkün olduğu ve ilgili konular oluştuğu ölçüde Weka kullanımına dair temel örnekler üzerinden yazılarla devam edeceğim. Öncesinde uygulama üzerinden işlemlerde kullanmak üzere Sample Weka Data Sets ve Auto-WEKA : Sample Datasets veri setlerine göz atabilirsiniz.
Ceyhun Enki Aksan

Kullanıcı Davranışları Analizi (User Behavior Analysis) ve Kullanıcı Deneyim Tasarımı (UX Design) üzerine çalışmalar yürütmekte, bu süreçte edindiğim teknik ve pratik bilgileri fayda sağlamak motivasyonuyla (afaik / as far as i know) paylaşmaktayım.

HABERDAR OL

Yeni eklenen projeler, eğitimler, içerikler ve yayınlanan videolar e-posta adresine gelsin.