Looker Studio - Performans İpuçları ve Çözümlemeler

Looker Studio özelinde yakın zamanda pek çok yeni özellik kullanıma sunuldu. Düzenleme modunda alanların düzenlenmesi ve veri kaynaklarından gelen alanların listelenmesi öne çıkan özelliklerden bazıları1.

AA

Data Studio özelinde kullanıma sunulan yeni özellikler ve doğrudan ya da dolaylı olarak sıklıkla karşılaştığım müşteri isteklerini temel alan bir yazı yayınlamanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bu yazıyı Looker Studio - Rapor Ayarları başlıklı yazının bir devamı olarak nitelendirebiliriz.

İlk olarak, rapor oluşturma sürecinde dikkat edilmesinin faydalı olacağı birkaç noktaya değineceğim. Ardından, deneysel başlığı altında çeşitli durumlarda gerektiğinde kullanılabilecek ancak hataya ve performans kaybına neden olması oldukça muhtemel olan birkaç çözümlemeyi örneklendireceğim.

Burada bahsi geçen birkaç işlemi Ürünler > Looker Studio Raporları sayfasında yer alan raporlardan bazılarında kullanmaktayım. Ancak, genelde çok fazla veri kaynağının kullanıldığı, pek çok hesaplanmış alan içeren rapor çalışmalarında bu tür alternatif çözümlerden olabildiğince sakındığımı da belirtmek isterim.

Rapor Oluşturma Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Doğrudan ya da connector olarak ifade edebileceğimiz üçüncü parti araçlar aracılığı ile edindiğimiz verileri grafiklere ve tablolara aktarırken hem performans hem de verilerin doğru bir şekilde ifade edilebilmesi açısından birkaç önemli hususa dikkat etmekte fayda var.

Kontrol Yerleşimi

Kontrolleri (drop-down list, fixed-size list, input box, vb.) mümkün olduğunca sayfanın üst bölümünde kullanmalısınız. Bu sayede kullanıcı verileri istediği şekilde filtreleyebilir ve grafikleri önem sırasına göre yukarıdan aşağıya doğru okuyabilir.

Data Studio - Controls

Genelde veri kaynağı, tarih aralığı seçimi, kaynak, kampanya, yaş ve cinsiyet gibi demografik bilgiler, ülke ve şehirler, cihaz türleri ve kullanıcı tipleri gibi işlemler bu aşamada ele alınır. Şayet, rapordaki grafikler bölümler (section) dahilinde sunuluyor ise ilgili bölüme ait ek filtreleme işlemleri bölüm içerisinde de sunulabilir. Bölümleme tek sayfa ya da çoklu sayfalar üzerinden gerçekleştirilebilir.

Data Studio - Filters

Ek olarak, eğer çoklu sayfa tercih edilmiş ise ilgili bir filtreleme işlemi rapor düzeyinde uygulanabilir. Bu durumda unutmamak gerekir ki bir eleman rapor düzeyine alınmış ise tüm sayfalarda görüntülenir. Bu gibi durumlarda, görüntülenmesinin istenmediği sayfalar için alternatif çözüm olarak elemanların görünürlük sırası (order) yeniden ele alınabilir, yani filtre bir üst katman ile gizlenebilir.

Etkileşimli Filtreler

Grafikler ve tabloları etkileşimli hale getirerek raporu görüntüleyen kullanıcının ilgilendiği verilere odaklanmasını, alanlar arasındaki ilişkileri ve zamana bağlı değişiklikleri kolaylıkla görüntüleyebilmesini sağlayabilirsiniz.

Data Studio - Filters
Data Studio - Filters

Bu işlem için ilgili grafiğe ait veri (data) düzenleme alanının alt bölümünde yer alan cross-filtering seçeneğini seçili hale getirmeniz yeterli olacaktır. Ardından, grafikler ve tablolar üzerinde bir veya daha fazla alanı seçerek alanlar arasındaki ilişkiler öne çıkarılabilir.

Rapor Düzeyinde ve Grup Filtreleme

Oluşturulan tablo veya grafikler temelinde filtreleme işlemleri yapılabildiği gibi rapor ayarları (report settings) üzerinden rapor düzeyinde ve/veya birkaç tablo veya grafik seçilerek gruplandırarak filtreleme işlemleri gerçekleştirilebilmekte. Bu sayede null ve (not set) alanlar veya test verileri kapsam dışında tutulabilir.

Dinamik Açıklama Alanları

Data Studio görsel elemanların etkileşimli bir şekilde çalışabilmesini şu an için desteklememekte2. Ancak, bu amaçla kullanılabilecek birkaç yöntem bulunmakta. Bunlardan ilki topluluk tarafından geliştirilen (community visualizations and components) görselleştirme elemanları ve bileşenler3.

Data Studio - Filters

Topluluk tarafından pek çok veri görselleştirme biçimini raporlara veri paylaşım ve gizliliği hususunda dikkatli olmak şartıyla raporlarınıza ekleyebilirsiniz. İlgili bölümü görüntülediğinizde pek çok farklı biçimde grafik size sunulacaktır. Ancak, burada listelenmeyen grafik ve bileşenler de gs:// ile ifade edilen bir adres aracılığı ile çağırılabilmektedir4 5.

Data Studio - Filters

Conditional Content Component şarta bağlı değişkenlik gösteren dinamik alanlar oluşturulabilmesini sağlayan bir bileşen. İlgili bileşene gs://siavak-visualizations/range-viz adresi aracılığı ile ulaşılabilmekte6.

Deneysel İşlemler

Bu başlık altındaki işlemlerden sadece örneklendirme amacıyla bahsettim. İlgili işlemlerin kullanılması raporların geç yüklenmesine, verilen hatalı görüntülenmesine ve hatalar alınacak ilgili alanın verileri sunamamasına neden olabilmekte. Peki, bu başlık altında hangi işlemlerden bahsedeceğim?

  • Dinamik metin alanları
  • Aynı sekmede açılan görsel bağlantıları
  • Profil kartı
  • Sınırlandırılmış zaman aralığı işlemleri

Dinamik Metin Alanları

Conditional Content Component başlığına alternatif diğer yöntem ise, aslında bir bileşen kadar olmasa da temel seviyede bize yardımcı olabilecek bir hile diyebiliriz7.

Bir veriyi çeşitli kontroller aracılığı ile kontrollerden geçirebilmekteyiz. Bu gibi amaçlarla da kullanılabilen scorecard bize ilgili işlemin sonucunu döner. Ancak, ilgili işlemi tablolar aracılığı ile de gerçekleştirebiliriz.

Özel İçerik

Web analitiği, kod kurulumları, servis incelemeleri, örnekler ve video anlatımlarını takip etmek, içeriklerle ilgili destek almak ister misin?