Podia - Kurs Satın Alma İşlemi Takibi

Çevrimiçi eğitim ve kurs platformlarından (en azından kişisel olarak inceleme imkanı bulduğum) bahsettiğim Online Eğitim / Kurs Platformları başlıklı yazıda da yer bulan birkaç eğitim platformu ile ilgili çeşitli teknik işlemlerden bahsedeceğim.

AA

Bu sürece dair ilk yazıda Podia platformu ile ilgili özelleştirme (customization) ve izleme (tracking) işlemlerinden bahsedeceğim.

Podia Özelleştirme (Customization) İşlemleri

Podia, eğitimler de dahil oluşturulan dijital içerikleri bir ürün (product) olarak nitelendirmekte. Dolayısıyla, sayfaları nasıl oluşturacağınız ve neler sunacağınız tamamen sizin kontrolünüzde. Products sayfası üzerinden kurs, dijital indirme (download), webinar ve derleme (bundle) içerikler oluşturabilmektesiniz. Her seçenek için kullanılabilir alt özellikle değişmekte. Örneğin, kurs seçiminde bölümler oluşturarak bölüm içeriklerini organize edebiliyorsunuz. Fiyatlandırma, başlangıç tarihi, yorum alanı, entegrasyonlar oluşturulan seçenekler ile ilişkili olarak belirlenmekte.

Podia Products

Products alanını organize ettikten sonra Membership alanı üzerinden üyelik/abonelikler ile ilgili seçenekler (plans), içerikler (posts), topluluk entegrasyonları (slack, facebook group, vb.), promosyonlar tanımlayabilirsiniz. Bu alan içerisinde tanımlı Editor ile Membership sayfasını özelleştirebilirsiniz.

Sayfa Oluşturucu (Page Builder)

Edit Site bağlantısını tıkayarak ile sayfa oluşturucuyu görüntüleyebilirsiniz. Sayfa oluşturucu yeni sayfa oluşturma ve sayfalar içerisini organize etme yeteneklerine sahip. Bu bölüm altında üst alan, görsel ve video ekleme, geribildirimler, sıkça sorulan sorular, kategoriler, sütun alanları, bülten aboneliği gibi section tanımları ve ürünler, metin alanı gibi genel seçenekler mevcut.

Podia Page Builder

Herhangi bir templane engine veya CSS özelleştirme özelliği sunulmamakta. Görseller, renkler ve tipografi kullanımı gibi seçenekler ile sayfaları özelleştirebilmektesiniz.

Podia İzleme (Tracking) İşlemleri

İzleme (tracking) işlemleri Site Settings bölümü altında yürütülmekte1. Facebook Pixel, Google Analytics ve Custom Code (website tracking code ve conversion tracking code alanları ayrı durumda) alanları ayrıca yönetilebilmekte2.

Google Analytics Universal Analytics (UA) ID değerini (Örn. UA-XXXXXX-Y) ilgili alana girmenizin ardından ID değeri tüm sayfalarda analytics.js kütüphanesi içerisine aşağıdaki kod parçacığında da belirtildiği biçimde çağırılacaktır.

ga('create', 'UA-XXXXXX-Y', 'auto', {'name': 'tutorTracker'});
ga('tutorTracker.send', 'pageview');

Website tracking code alanına eklenen kod oluşturulan tüm sayfalarda </body> etiketinden hemen önce konumlandırılır. Conversion tracking code alanı ise bir satın alma (purchase) ya da abonelik (subscribe) işlemi gerçekleştirildiğinde çalıştırılır.

Podia Tracking Code

Örnek bir satın alma sayfası şu şekildedir: https://store.example.com/design-for-developers. Satış işleminin ardından kullanıcı satın alma sayfası ilişkili olan teşekkür sayfasına yönlendirilir: https://store.example.com/thanks/design-for-developers

Website tracking code ve Conversion tracking code alanlarında customer nesnesine (object) Podia.Customer ile erişişebilmektedir3. Bu nesne giriş yapmış (logged-in) kullanıcılara ait şu özellikleri (attributes) barındırır:

 • id
 • email
 • first_name
 • last_name
 • stripe_id
 • created_at

Özelliklerin aldığı değerler şu şekilde örneklendirilebilir:

{
  id: 7,
  email: "james@bond.com",
  first_name: "James",
  last_name: "Bond",
  stripe_id: "cus_X007",
  created_at: 1518554863241
}

Conversion nesnesi ise sadece Conversion tracking code kapsamında kullanılabilir. Bu nesne bir kursun, ürünün ya da aboneliğin (ücretli veya ücretsiz farkı olmaksızın) satın alma işleminde, teşekkürler sayfası (thank-you page) üzerinden bir defa erişilebilir.

Podia.Customer nesnesi ile şu özelliklere erişilebilir:

 • customer
 • revenue_cents
 • currency
 • object

Customer yukarıda da bahsi geçtiği üzere id, email, first_name gibi değerlere sahiptir. revenue_cents eğer ürün veya üyelik planı ücretsiz ise (free) 0 değerini alır. currency değeri revenue_cents ile belirtilen fiyata ait ISO para birimi tanımını alır. object ise ürün veya abonelik ile ilgili type (product, subscription), id (SKU), name ve order_id (transaction ID) detaylarına sahiptir.

Alınan değerler şu şekilde örneklendirilebilir:

{
  customer: {
    id: 7,
    email: "james@bond.com",
    first_name: "James",
    last_name: "Bond",
    stripe_id: "cus_X007",
    created_at: 1518554863241
  },
  revenue_cents: 49500,
  currency: 'USD',
  object: {
   type: 'product',
   id: 12345,
   name: "Design For Developers",
   order_id: 90210
  },
}

Evet, oldukça pratik bir şekilde yönetilebilen Podia ile ilgili öne çıkan işlemleri bu şekilde özetleyebiliriz.