R (Programlama Dili) Nedir?

Güncelleme Yayın

R (R Project), açık kaynaklı, istatistiksel hesaplama ve grafikler konusunda özelleştirilmiş bir programlama dili. R Foundation tarafından desteklenen ve GNU Tasarısının parçası olan R S dilinin bir uyarlaması olarak değerlendirilebilir. Bazı önemli farklılıklara karşın S için yazılan kodlar R’da da çalışır. S dili günümüzde varlığını R (GNU Free Software) ve S+ (S-PLUS, Commercial Product) olarak sürdürmektedir.

R (Programlama Dili)

Veri analizi alanında (doğrusal ve doğrusal olmayan modelleme, klasik istatistik testleri, zaman serileri analizi, sınıflandırma, kümeleme vb.) yoğunlukla kullanılan (benim de bu bağlamda içeriklerde kullanacağım) dillerden biri olan R bir çok dilde üretilmiş geniş bir döküman desteğine sahip. Dökümanlara ek olarak, neredeyse ihtiyaç duyulabilecek her konuda bir uygulama paketine sahip olması (ya da kolaylıkla bir kullanıcı tarafından ihtiyaca uygun paket geliştirilmesi / user-generated packages) da R programlama dilini öne çıkaran konulardan biri. Ek olarak, Microsoft, Oracle, SAP desteklerini de unutmamak gerekir. 1991 yılında S uyarlaması olarak Ross Ihaka ve Robert Gentleman tarafından Yeni Zelanda da geliştirilen R, güncel olarak 2 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmakta. Oldukça hızlı bir şekilde büyümeye devam eden dil Mayıs 2016 itibariyle popüler programlama dilleri arasında 16. sırada yer alıyor. R ve Go dillerini kullanma nedenim ihtiyaçlarıma pratik bir şekilde cevap verebiliyor olmaları. Gerektiği durumlarda kod yazmadan, Tableau, Weka, Knime, RapidMiner, Alteryx Designer gibi uygulamalardan da destek alarak işlemler gerçekleştireceğim. Bu nedenle temel olarak R’ın yetkinlikleri konusunda bilgili olduğunuzu varsayacağım. Amacım, A dili çok iyi B dili çok kötü gibi fanatizmle vakit kaybetmek yerine, gerekli işlemin gerektiği şekilde gerçekleştirilebilmesi için uygun araçların kullanımına değinmek.

R studio

R Dili ve RStudio

R dili için macOS ortamında RStudio kullanacağım. Bu bağlamda macOS ortamında R/RStudio, Linux ortamında R/R Server/Shiny anlatımlarım olacak. Ancak, kod örneklendirmeleri için r-fiddle‘a uygulanabilir.

Örnek Bir R Kodu

Paylaştığım örneklerde mümkün olduğu kadar R yazımı ve kurallarına değineceğim. Ancak, sıfırdan bir kaynak oluşturmayı en azından şu an için düşünmüyorum. Aşağıda giriş olması açısından basit bir matematik işlemini hem RStudio hem de komut satırı uygulaması üzerinden iletiyorum.

x <- 5 > y = 10
> x + y
[1] 15
> print(x + y)
[1] 15
> z <- x + y > z
[1] 15
> print(z)
[1] 15

RStudio

R studio

iTerm

R terminal

R’a giriş ve özellikleriyle ilgili daha detaylı bilgi için Kod5 > R Project Nedir?, A beginner’s guide to sharing and collaboration with R sayfalarını ve R ile Programlamaya Giriş ve Uygulamalar sunumunu, daha kapsamlı bilgi ve örnekler için Google’s R Style Guide döküman indeksini inceleyebilirsiniz.

R İle İlgili Yayınlanan Diğer Yazılar

Kurulumlar

  1. DigitalOcean – Linux (Ubuntu) Ortamında R Kurulumu
  2. macOS Ortamında R Kurulumu

Örnekler

  1. R ile WordPress Postları Listelemek
  2. Rlang – Tek Satırda Çoklu Paket Yönetimi
  3. R Sürüm Yükseltme İşlemi
  4. R Paket Kontrolleri ve Güncelleme İşlemleri
  5. R Dilinde Loop Kullanımı
  6. R Dilinde If…Else… Kullanımı