Spreadsheet: VLOOKUP Fonksiyonu

Bir tablodaki veya satırdaki öğeler arasında arama işlemi yapmak ve bunu bir sonuç ile ilişkilendirmek istediğimizde VLOOKUP (kimi uygulamalarda DÜŞEYARA olarak da karşınıza çıkabilir) fonksiyonundan faydalanabiliriz.

AA

VLOOKUP ile örneğin, bir kullanıcı ID’sine bakarak kullanıcının bulunduğu şehri veya tanımlı başka bir bilgisini edinebiliriz1 2.

Fonksiyonun yazım biçimini (syntax) aşağıdaki gibi ifade edebiliriz.

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])
  • lookup_value, aramak istediğiniz gerekli (required) bir tanımdır. Değer table_array belirtilen hücre aralığının ilk sütununda olmalıdır.
  • table_array, aramak istediğiniz gerekli (required) bir alandır. Adlandırılmış bir aralık, tablo veya bağımsız değişkende hücre ifadeleri yerine adlar da kullanılabilir.
  • col_index_num, döndürülecek değeri içeren aralıktaki, table_array öğesinin en solundaki sütun için 1 ile başlayan gerekli (required) bir sütun numarasıdır.
  • [range_lookup], 1 / TRUE (yaklaşık (approximate) eşleşme) veya 0 / FALSE (tam (exact) eşleşme

Örneğin;

=VLOOKUP(A1,A5:B10,2,TRUE)
=VLOOKUP("12345",B2:E7,2,FALSE)

Aşağıda, ayrıca görüntüler üzerinden de örnekler iletiyorum.

Excel VLOOKUP Kullanımı
=VLOOKUP(A3;A2:E11;5;FALSE)

Yukarıdaki formül ile bir üstte yer alan örnek tablonun A3 hücresine bakılır (102), bu değer 5 sütun içerisinde aranır (A2:E11), ilgili bir eşleşme durumunda 5. hücredeki değer döndürülür.

Excel VLOOKUP Kullanımı
=IF(VLOOKUP(102;A2:E11;2;FALSE)="Mission";$E4;"Not Found"

Formulü biraz daha detaylandıralım ve mantıksal bir işlem yürütelim. İlgili formülle, bir üstte yer alan tablo içerisinde 103 değerine 5 sütunda da bakılır, bulunması durumunda 2. alandaki değer eğer Mission ile eşleşirse 4. sütundaki (E4) değer döndürülür. Eşleşme olmaması durumunda ise dönecek değer “Not Found” olacaktır.

İleri Okumalar