Notion İçeriklerin Sunum Haline Getirilmesi

Verimlilik ve üretkenlik süreci içerisinde önemli bir yeri olduğunu düşündüğüm Notion ve benzeri çözümler sundukları doğrudan çözümlerin yanı sıra, entegrasyon biçimleri sayesinde de genişletilebiliyor çözümlerin de yolunu açmaktalar.

AA

Notion, daha önce de bahsi geçtiği üzere, hepsi bir arada bir çalışma alanı uygulamasıdır. Sunulan arayüz aracılığı ile kolay bir şekilde wiki, görev ve proje akışı, notlar ve dokümanlar oluşurabilir ve yönetebiliriz.

Notion
Notion

Bu tanım içerisinde yer alan dolümanlar konusunu bu yazı bağlamıda biraz öne çıkaracağım. Notion içeriklerini çevrimiçi ve uygulamalar aracılığı ile pek çok farklı cihaz aracılığı ile düzenleyebilmekteyiz. Uygulamanın bize çevrimiçi arayüzü aracılığı ile sunduğu, içeriklerin markdown biçiminde dışa aktarılması sayesinde dokümanları farklı uygulama ve servislere dahil edebiliriz.

Notion Markdown Export
Notion Markdown Export

Ancak, bu durumda var olan dinamik ve erişilebilir yapıdan soyutlanmış ayrı bir dosya üzerinden ilerlemek durumunda kalırız.

Notion ve İçeriklerin Sunum Haline Getirmek

Az önce, bir içeriği markdown ve başka diğer formatlarla edinebileceğimize değinmiştim. Bu şekilde, örneğin markdown temelinde Marp1 ve slippr2 gibi uygulamalar 3 4, reveal.js5 ve remark6 gibi geliştirme ortamları (framework) veya yardımcı araçlar / paketler7 8 9 aracılığı ile içerikleri sunum haline getirebiliriz. Elbette uygulama ve geliştirme ortamlarının yanı sıra, Notion içeriklerini bir dosya haline getirme zorunluluğu olmayan ve çevrimiçi erişilebilir çözümler de mevcut.

Notion - WunderPresentation
WunderPresentation

WunderPresentation

WunderPresentation, markdown içeriklerinin yanı sıra Notion, Trello, Figma gibi servislera ait bağlantılar ve API aracılığı ile edindiği içerikleri sunum haline getirebilen bir çevrimiçi sunum aracı10. Sunumları farklı sayfalar içerisine embed etmek de mümkün.

WunderPresentation - Notion Sunum Oluşturma
WunderPresentation

Servisler bağlamında, sunum haline getirilmesi istenen içeriğe ait açık bağlantıya sahip olmak sunumun oluşturulabilmesi için yeterli. Ayrıca, Firefox ve Chrome tarayıcıları için sunulan eklentiler aracılığı ile de işlemler gerçekleştirilebilmekte.

WunderPresentation sunum içerisindeki sayfalama işlemini ana başlıklar (heading) çerçevesinde ele almakta.

Snackthis

Snackthis, Notion özelinde çalışan bir çevrimiçi sunum aracı11. WunderPresentation ile benzer şekilde, içeriğe ait açık bağlantı aracılığı ile sunum oluşturulabilmekte. Sunum aşamasında seçilen tema (Modern, Playful ve Hacker) bağlamında font türleri değiştirilebilmekte. Bunun dışında, bir sunum içerisinde maksimum 20 sayfa kullanım imkanı mevcut ve sayfalandırma hr etiketi, yani markdown yazım biçimi için === ile sağlanmakta.

Çevrimiçi seçenekler eğer sayfa içi gömülü bağlantılar, iç sayfalar ve benzeri kompleks içerikler söz konusu değilse pratik bir şekilde dokümanların sunumlaltırılmasında oldukça kolaylaştırıcı olabilmekteler. Ancak, karmaşık içerikler için uygulama ve/veya geliştirme ortamları daha net bir çözüm sağlamaktalar.