Dinamik Yeniden Pazarlama ve Sektör Tanımları

Dinamik Yeniden Pazarlama özelliği, Google Analytics tarafından edinilen kullanıcı etkinlik verileri temel alınaak yeniden pazarlama reklamlarının özelleştirilmesi olarak ifade edilebilir.

AA

Bu veriler ziyaretçilerin web siteniz veya web uygulamanız üzerinden görüntüledikleri içerik veya ürün sayfaları ve özel etkinlikler gibi alanları kapsar. Bu sayede, hedeflenen kullanıcılar için reklam içeriği dinamik olarak ilgili ve en iyi performansa sahip olan içerik ve ürünlerle oluştulur. Bu içerik ve ürünler kullanıcıların ilgilenme olasılığını artıracak şekilde kullanıcının satın alma geçmişlerine ve demografilerine dayalı olarak düzenlenir1.

Google Analytics ile ilgili desteğe mi ihtiyacın var? Şimdi, destek talebinde bulunabilirsin.

Google Ads ve Google Analytics ilişkilendirme işlemi sonrasında bu servisler arasında gerçekleşen bilgi alışverişi ile reklamlar ve kullanıcı hedefleri arasında dinamik özellikleri de kullanma imkanına kavuşursunuz. Dinamik Yeniden Pazarlama Kitle Tanımları > Dinamik Özellikler da bunlardan biri. Bu sayede dinamik özellikler oluşturabilir ve dinamik sektör özelliklerinden faydalanabiliriz.

Analytics mülkü başına Dinamik Özellik sınırlaması 100'dür. Farklı sektör tanımları için farklı mülk kurulumları oluşturmak gerekir.

Dinamik Özellik Oluşturma

Google Analytics hesabında, ilgili mülk ayarları altında Kitle Tanımları > Dinamik Özellikler bölümü üzerinden yeni özellikler tanımlayabiliriz. Yeni Özellik butonunu tıkladığımızda karşımıza Yapılandırma alanı çıkar. Görünüm altında, Dinamik Özellik verilerinin bulunduğu Analytics görünümleri listelenir. Paylaşım alanı altında, Google Ads hesapları ise Hedef Hesap altında listelenir.

Sektör Tanımları

Sektör Tanımları

İşletme Türü olarak Perakende Satış, Eğitim, Uçuşlar, Otel ve kiralık, Emlak, İşler, Yerel fırsatlar ve Özel seçenekleri yer alır. Her seçenek sektör temelinde zorunlu ve farklı opsiyonel alanlara sahiptir ve ürün kimliği değerine (zorunlu tanımldır) göre işlemler planlanır. Örneğin, Perakende seçeneği Product ID ecomm_prodid (veya ecomm_prodid yerine benzersiz Ürün SKU değeri), Page Type, Total Value seçeneklerine sahipken, Eğitim Program ID edu_pid , Location ID, Page Type, Total Value ve Uçuşlar ise Destination ID (flight_destid), Origin ID, Start Date, End Date, Page Type, Total Value seçeneklerine sahiptir2. Elbette edu_pid , edu_plocid , edu_pagetype , edu_totalvalue bu değer tanımları yerine kendi oluşturduğunuz özel boyut ve metrikleri de seçebilirsiniz. Ancak, tavsiye edilen belirtilen isimler altında boyut tanımlarının yapılmasıdır.

Dinamik Yeniden Pazarlama ve Sektör Tanımları

Özel Boyutlar

Mülk altında özel boyutların Mülk > Özel Tanımlar > Özel Boyutlar tanımlanmasının ardından Google Analytics (gtag.js) veya kullanıyorsanız Google Tag Manager kurulumunuzun da güncellenmesi gerekir. Bu kurulumun ardından, kullanıcılar sektör özellikleri ile etiketlenen içerikleri görüntülediğinde (örneğin, belirli bir ürün tipi, marka vb. ilişkin reklam), bu bilgiler Analytics'e belirtilen özel boyutlar üzerinden aktarılır. Yeterli verinin toplanmasının ardından Google Analytics bu bilgileri Google Ads dinamik yeniden pazarlama kampanyalarında kullanılabilir şekilde sunacaktır.

Google Analytics GTAG Boyut Tanımlama İşlemi

gtag('config', 'GA_ID', {
  'custom_map': {
    'dimension<index>': '<boyut_adi>'
  }
});

dimension<index> tanımı içerisindeki index boyut sırasını belirtir; (dimension1, dimension2, dimension3...)

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {
  'custom_map': {
    'dimension2': '12345'
  } // 12345 product id
});

Oluşturulan bu özel boyutu etkinlikler içerisinde de elbette kullanabilirsiniz3.

gtag('event', '<etkinlik_adi>', {
  '<boyut_adi>': < boyut_degeri >
});

Google Tag Manager Boyut Tanımlama İşlemi

Google Tag Manager altındaki hesabınıza ait bir kapsayıcı (container) üzerinden kolaylıkla boyut tanımı yapabilirsiniz. Bu işlem için Google Analytics etiketine ekleme yapmamız gerekir. Önerim yeni bir Google Analytics etiket kurulumu yerine var olan bir Google Analytics etiketi üzerinden boyut tanımı yapmanız yönünde olacakıtr. Ancak, Görüntüleme yerine boyutun bir etkinlik ile tetiklenmesini planlıyorsanız bu durumda etkinlikle birlikte harekete geçirilen yeni bir Google Analytics etiketi daha isabetli olacaktır.

Özel Boyut Tanımlama

Var olan bir Google Analytics etiketine boyut tanımını eklemek için, ilgili etiket ayarları içerisindeki Değişkenler > Kullanıcı Tanımlı Değişkenler altında Google Analytics Ayarları > Diğer Ayarlar > Ayarlanacak Alanlar > Özel Boyutlar > Özel Boyut Ekle adımlarını izlemeniz yeterli.

Yeni bir Google Analytics etiketi için ise Etiket Yapılandırması > Google Analytics Ayarları > Yeni Değişken > Diğer Ayarlar > Özel Boyutlar > Özel Boyut Ekle şeklinde ilerleyebilirsiniz.

Aynı Hesap Altında Farklı Sektör Tanımları

Bir Analytics hesabına ait bir mülk altında birden fazla sektörlere ait dinamik özelliklere yer verilebilir. Örneğin, aynı Analytics mülkü altında hem Uçuşlar hem de Otel ve kiralık için dinamik özellikler oluşturulabilir. Ancak, her mülkte aynı Google Ads müşteri kimliği ile ilişkili olarak her sektör için yalnızca 1 dinamik özellik grubu oluşturulabilir2. Bir mülk altında maksimum 100 dinamik özellik oluşturabilmekteyiz. Oluşturulan bir özellik kapatıldığında o özellikleri kullanan tüm etkin dinamik kampanyalar da duraklatılır.

Analytics Mülkü Google Ads Müşteri Kimliği Dinamik Özellikler
Mülk 1 650-555-1212 Uçuşlar
Mülk 1 650-555-1212 Otel ve kiralık

Yukarıdaki tabloda yer alan Uçuşlar özelliğine ek bir dinamik özellik grubu oluşturmaya çalıştığımızda yeni bir grup oluşturmak yerine mevcut grup güncellenir. Bir sektör için aynı Google Ads Müşteri Kimliği ile ilişkili birden fazla dinamik özellik grubunu sadece farklı mülkler üzerinden gerçekleşirebiliriz4.

Analytics Mülkü Google Ads Müşteri Kimliği Dinamik Özellikler
Mülk 1 650-555-1212 Uçuşlar
Mülk 2 650-555-1212 Uçuşlar

ID Tanımları

ID ecomm_prodid , edu_pid vb. tanımları benzersiz olmalıdır ve sektör kurulumu için zorunlu alanlardır. Bu değerler reklamlarınızı görüntüleyen kullanıcılar tarafından görüntülenmez. Değer ancak ürünün aranması, teklifler ve bir ürünün reklam performansının kontrol edilmesi gibi süreçlerde kullanılır5 6. Bir ürün ID tanımında ürünün SKU değeri de kullanılabilir. Bu değer eğer kullanılıyor ise Google Merchant Center içerisinde bir karşılığa sahip olmalıdır7.

Dinamik Yeniden Pazarlama ve Sektör Tanımları

Dinamik Parametre Tanımları

Özelleştirilebilen Değişkenleri tanımlamak için izleme veya sayfa kodunun değiştirilemediği durumlarda URL'lerden dinamik parametreleri alabilir ve bu değerleri Google Analytics görünümleri altında bulunan Filtreler aracılığıyla seçebilir ve Dinamik Özellikler olarak paylaşabiliriz.

Bu işlem için Yeni Filtre Oluştur altında bulunan Filtre Türü olarak Gelişmiş seçimi kullanılabilir. Örneğin, e-ticaret sitemizdeki ürünlerin https://alanadi.com/urun/urun-adi şeklinde görüntülendiğini varsayalım. Bu durumda URI alanını tanımlamalıyız. Bu tür tanımlar ile ilgili kurallar için Regex yazıma göz atabilirsiniz.

A Alanı -> A Çıktısı için İstek URI'si olarak \/urun\/([^&\.]*) kullanabiliriz. B Alanı -> B Çıktısı için İsabet Türü olarak - tanımlamalıyız. Aksi durumda Bu değer boş olmamalıdır hatasını alırız. Son olarak, Çıktı Hedefi -> Oluşturucu için $A1 tanımını yapmamız yeterlidir.

Google Ads ve Dinamik Reklamlar

Dinamik yeniden pazarlama ile tüm ürün veya hizmetler için feed'lerin yanı sıra benzersiz kimlik, resim ve fiyat gibi özellikler de oluşturulabilir. Google Ads, duyarlı reklamlar oluşturmak için feed içerisindeki bilgileri kullanan dinamik yeniden pazarlama, web sitesi veya uygulamayı görüntüleyen kişilere en alakalı bilgileri gösterir. Farklı işletme türleri için farklı türde feed'ler bulunur. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere, bir havayolu şirketi Uçuşlar dinamik özelliklerini kullanarak uçuş feed'i oluşturabilir. Ardından, şirketinin web sitesini ziyaret eden kullanıcılar aradıkları, görüntüledikleri veya rezervasyon yapmaya başladıkları uçuşlar hakkındaki bilgileri içeren uygun reklamları görmeye başlayacaklardır. Oluşturacağınız feed türü, dinamik yeniden pazarlama kampanyanızı oluştururken seçilen işletme türü ile eşleşmelidir.

"Özel" feed'i yalnızca diğer işletme türleri sunduğunuz ürün veya hizmetlere uygun olmadığı zaman kullanılmalıdır.

Örneğin, eğitim feed'i şablonu şu başlıkları içerir.

Program ID,Location ID,Program name,Final URL,Thumbnail image URL,Image URL,Area of study,Program description,School name,Contextual keywords,Address,Tracking template,Custom parameter,Final mobile URL,Android app link,iOS app link,iOS app store ID

Feed şablonları için İşletme türünüz için feed şablonları ve feed spesifikasyonları edinme sayfasını inceleyebilirsiniz.