GA4 Veri Filtreleme İşlemleri

Veri Filtreleri ve Kullanım Kapsamları

Google Analytics 4 (GA4) Mülk Yapısı başlıklı yazıda GA4 mülk biçimi ile ilgili genel bilgiler paylaşmaya çalışmıştım. Bir önceki GA4 - E-ticaret İşlemlerinde Currency Parametresi başlıklı yazıda da olduğu gibi, karşılaştığım çeşitli durumlara istinaden de bazı konuları detaylandırmaya özen gösteriyorum. Bu yazıda da yine ilgili yazının devamı olarak filtre konusunu detaylandırmaya çalışacağım.

AA

GA4 Veri Filtreleri

GA4 bize Data Filters adı altında, mülk düzeyinde Internal Traffic ve Developer Traffic filtre tipleri aracılığı ile gerçekleşen trafiği filtreleme imkanı sunar.

Bu işlem dahil etme (include) ve hariç tutma (exclude) şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Filtreleme işlemleri için mülk ayarları altında bulunan Data Settings > Data Filters adımlarının izlenmesi yeterli1.

Filtreler oluşturuldukları an itibariyle gelen trafiği etkiler, dolayısıyla geçmişe yönelik veriler filtrelerden etkilenmemiş olur. Buna ek olarak, bu filtreleme biçimleri Universal Analytics mülk biçiminden farklı olarak mülk kapsamındaki verinin tamamını etkiler. Universal Analytics bize mülk altında görünümler oluşturmak, mülk ve görünüm düzeyinde filtreleme işlemleri yapabilmek gibi özellikler sunmaktaydı. Bu sayede filtrelerin uygulanmadığı farklı görünümleri (raw) de tutabilmekteydik. Maalesef, GA4 için şimdilik bu tür bir düzenleme yapmak mümkün değil. Ancak, GA4 filtreleme işlemlerinde olası aksiliklere yönelik olarak bazı seviyeler sunar 1 2.

Ancak, birazdan Internal Traffic başlığında da detaylarına değineceğim üzere, IP tanımları veri akışları (stream) üzerinden ele alınabilmektedir.

Internal Traffic

Internal Traffic, genelde en çok kullanılan filtre türü. Şirket içi kontroller ve ilgili diğer birimler tarafından gerçekleştirilen, hedeflenen kitle dışındaki trafiğin rapor süreçlerinden parametre ve/veya IP blokları aracılığı ile mülk ya da veri akışı (stream) düzeyinde işaretlenmesi ve/veya hariç tutulması amacıyla kullanılmaktadır3.

GA4 ön tanımlı olarak iç trafiği traffic_type parametresine verilen internal değeri üzerinden ele alır. İlgili parametre adı değiştirilemese de atanacak değer ile ilgili farklı değerler kullanılabilir.

Örneğin, çalışanlar, sağlayıcılar ve diğer hedef kitle dışında kalan ancak sıklıkla web sitesi ve/veya mobil uygulama ile etkileşime giren kullanıcılar için ayrı tanımlar yapılabilir.

Parameter Name Parameter Value Target
traffic_type internal_employees Şirket içi, genel erişimler
traffic_type internal_providers Şirket dışı, hizmet sağlayıcılar
traffic_type internal_suppliers Şirket dışı, tedarikçiler
traffic_type internal_qa Şirket içi birimler
traffic_type internal_other Şirket dışı diğer birimler

Yukarıdaki tanımlar doğrultusunda traffic_type'in eşleştiği bir değerde ilgili trafik işaretlenir.

Yukarıdaki işlemler etkinlik parametresi üzerinden yapılan işlemler için geçerli. Internal Traffic filtreleme işlemi için ayrıca, mülk ayarları üzerinden Data Streams > Kullanılan stream > More Tagging Settings > Define internal traffic > Create adımlarını izleyerek IP temelli kurallar da kullanılabilmekte.

Yine bu filtre aracılığı ile traffic_type için ön tanımlı olarak internal veya özelleştirilmiş bir parametre belirlemek mümkün.

Developer Traffic

Developer Traffic, aslında sıklıkla kullanılması gereken ancak çoğu zaman ihmal edildiğini gördüğüm bir diğer filtre tipi.

Genelde test işlemlerinin raporda yer etmesi ve bunun sonucunda verilerin hatalı yorumlanmasına sebebiyet vermesi durumunda dile getirilen test trafiğinin hariç tutulması isteği en baştan bu filtre aracılığı ile ele alınabilmekte.

İlgili filtre dışında kalan test işlemler için ise yapılması gereken Data-deletion Requests ile ilgili verilerin silinmesini sağlamak. Tabi, bu işlem için de bazı sınırlandırmaların söz konusu olduğunu hatırlatmak isterim4.

Developer Traffic filtreleme işleminde debug_mode ya da debug_event parametresi için 1 değerinin verilmesi yeterli olacaktır. Filtre kurulumunda seçilen filtre durumuna bağlı olarak verilerin raporlara dahil edilmesi ya da hariç tutulması sağlanabilir. Ancak, seçilen durumdan bağımsız olarak ilgili trafik DebugView aracılığı ile görüntülenebilir.

Etkinlik Modifikasyonları Üzerinden Filtreleme İşlemi

Oluşturulan filtreler için belirlenen parametre ve değerleri ayrıca etkinlik özelleştirme veya yeni etkinlik tanımları (modify events veya create custom events) ile ilişkilendirerek verilerin filtrelenmesini sağlamak veya bu parametrelerle ilişkili yeni etkinlikler oluşturmak mümkün. Örneğin, VPN aracılığı ile işlemler gerçekleştirildiğinde IP filtresi iş görmeyebilir. Bu tür durumlarda sadece belirli ürünlerde (item_id ya da item_name gibi bir tanımlayıcıya sahip) geçerli olacak bir filtre oluşturulabilir.

İlgili filtre parametreler ve aldıkları değerler hem etkinlik raporlarında hem de DebugView ekranında görüntülebilmektedir.

Yukarıda, görseller örneklendirilen durumda, item_name'i test olan ürünlerin belirli parametrelerle ilişkilendirilebilmesi sağlanmakta. Elbette çok daha kapsamlı şartlar oluşturmak mümkün.

Şartı sağlayan bu ürün ile ilişkili işlemlerde hem yeni bir etkinlik tetiklenecek hem de ilgili trafik ayrıca filtrelenebilecektir.

İlgili filtrelem işlemlerinin doğrulanması ve analizinde DebugView aracılığı ile ilgili parametreler kontrol edilebilir. Bu sayede, birazdan bahsi geçeceği üzere filtre durumları arasında da geçişler (testing durumundan active durumuna) gerçekleştirilebilir.

Filtre Durumları

GA4 filtreleme süreçlerinde filtrelerin test edilmesi ve filtrelerin raporlara verilerin iletilip iletilmeyeceğine karar verilmesi süreçlerinde kullanılmak üzere çeşitli durumlar (state) sunar.

Testing

Bir filtre ilk oluşturulduğunda Testing durumunda işleme alınır. Bu durum ile işaretlenen veriler tüm rapor biçimlerinde boyutlar aracılığı ile görüntülenebilir.

Active

Test edilen verilerin raporlara dahil edilmesinin istenmediği durumlar söz konusu olabilir. Active durumundaki veriler raporlardan hariç tutulur ancak yine de DebugView aracılığı ile görüntülenebilir.

Inactive

İlgili filtreyi pasif hale getirir. Pasif durumdaki filtreler verileri etkilemezler.

Raporlarda Karşılaştırma Olarak Filtre Kullanımı

Testing durumundaki verileri aldıkları parametrelerle birlikte anlık veri akışında görebilmekteyiz. Bunun yanı sıra, raporlar aracılığı ile de yine filtreler aracılığı ile işaretlenmiş verileri diğer verilerden ayrıştırmak mümkün5. Bu işlem için standart raporlarda ilgili filtrenin karşılaştırma (comparison) olarak seçilmesi yeterli6.

Karşılaştırma alanına filtreler Internal ve Developer olarak ayrı ayrı eklenebileceği gibi birlikte de karşılaştırma için eklenebilir.

Bu işlemle birlikte ilgili verileri Reports kapsamındaki raporlarda detaylı bir şekilde görüntülemek mümkün.

Keşif Raporlarında Filtreler

Filtrelerle işaretlenmiş verileri keşif (explore) raporlarında da ayrıca görüntülemek mümkün. Filtrelerle işaretlenmiş veriler için Test data filter name boyutu seçilerek Rows ya da alanına Columns alanına sürüklendiğinde ver Internal ve Developer olarak işaretlenmiş veriler diğer verilerden ayrıştırılacaktır5. Internal için maalesef doğrudan atanan değere göre verilerin ayrıştırılması mümkün değil7.

Ancak, özel bir etkinlik olarak ilgili filtreler işaretlenmiş ise ilgili etkinlik üzerinden işlemler gerçekleştirilebilir.

Örneğin, yukarıdaki örnek görselde, etkinlik parametrelerine bağlı olarak tetiklenen bir özel etkinlik olan Filtered etkinliği ve parametreleri görüntülenmekte. Bu etkinlik Internal ya da Developer filtre parametrelerinin aldıkları değere göre tetiklendiği için dolaylı olarak işaretlenmiş verilerle ilişkilendirilmekte. Internal filtre için belirlenen parametreler özelinde kendi içerisinde ayrıştırma yapmak maalesef mümkün değil.