GA4 - Kullanıcı Kapsamı ve Özel Boyutlar

Kullanıcı Özellikleri ve Kimliği

Google Analytics Universal Analytics (UA) mülk türünde kullanıcı kapsamındaki (scope) işlemlerde kullanılmak amacıyla kimlikleri ayrı bir görünüm (view) üzerinden yönetilebilmekteydi. GA4 ve mülk ilişkilendirme işlemleriyle birlikte bazı değişiklikler söz konusu oldu1 2.

AA

Temmuz 2023 itibariyle Universal Analytics (UA) yerini Google Analytics 4 (GA4) mülk biçimine bırakıyor. Bu tarihten sonra UA mülkleri yeni verileri işleyemeyecekler. Tahminen yıl sonu gibi de artık erişilmez hale gelecekler. Mülk biçimleri arasındaki farklılıklar ve diğer işlemler için Universal Analytics (UA) Yerine Google Analytics 4 (GA4) başlıklı yazımı okuyabilir ve teknik destek talebinde bulunabilirsiniz.

Universal Analytics (UA), GA4 ile entegre edilerek metotlar arasında ilişkiler sağlanabilmekte. Bu sayede, hem UA hem de GA4 tarafında kapsamlı kullanıcı işlemleri (cihazlar arasındaki geçişler ve ilişkili dönüşümler, vb.) kolay bir şekilde takip edilebilmekte 3.

Google Analytics - Kullanıcı Kimliği (User-ID)

Tek bir kullanıcı için kalıcı bir kimliği (user id), o kullanıcının bir veya daha fazla cihazda başlatılan bir veya daha fazla oturumuna ait etkileşim verileri ile ilişkilendirilmesine olanak tanır. Analytics her benzersiz User ID değerini ayrı bir kullanıcı olarak ele alır. Bu sayede, raporlardaki kullanıcı metrikleri daha doğru ve tutarlı bilgileri sunar4 5 6.

User ID tanımı bulunmayan kullanıcılar Client ID (istemci kimliği) ile tanımlanır. Bu kimlik tanımı cihazlar ve oturumlar arasında farklılık taşıyabilir. Ancak, User ID belirli bir tanımlayıcı (parametre, çerez, vb.) ile ilişkili olduğu için cihazlar ve oturumlar arasında bir dış müdahale olmadığı sürece değişkenlik göstermez.

Global Site Etiketi (GTAG) içerisinde User ID değeri şu şekilde iletilebilir7:

gtag('config', 'G-XXXXXXXX', { 
 'user_id': 'USER_ID' 
});
gtag('set', 'user_properties', { 
 'crm_id' : 'USER_ID' 
});

GA_MEASUREMENT_ID Google Analytics mülk kimliğini, USER_ID ise kullanıcı tanımlayıcı değeri alır. Tanımlayıcı değer olarak ad-soyad, e-posta adresi, telefon, kimlik veya pasaport no gibi kişi tanımlayıcı bir bilgi (PII) kullanılmamalıdır8 9.

GA4, tek mülk altında bize kullanıcı özelinde raporlar oluşturma, kullanıcı kimliğini diğer kapsamlara dahil etme imkanı sunar. user_id parametresi tanımlı bir mülk adıdır, bu nedenle doğrudan erişilememektedir. Ancak, raporlarda bu değeri taşıyan farklı bir parametre (örneğin, yukarıdaki kod parçacığında da görüldüğü gibi; crm_id) kullanılabilir ve bu sayede ilgili parametre özel bir boyut olarak raporlara dahil edilebilir. Elbette, özel boyutun Kullanıcı (User) kapsamında (scope) olması gerekir10.

GA4 - Kullanıcı Raporları

Kullanıcı Raporları

Google Analytics özel metrik ve boyutları çeşitli kapsamlar bağlamında ele alır ve bu ilişkili raporlarda kullanma imkanı sunar. GA4 kapsamları etkinlik (event scope) ve kullanıcı (user scope) olarak işler11.

Özel boyutlarda; Etkinlik kapsamı, ilişkili etkinlik her tetiklendiğinde iletilir. Kullanıcı kapsamı, kullanıcılara ait statik veya nadiren değişen belirli özelliklerin (saç rengi, meslek, vb.) iletilmesinde kullanılır.

Özel metriklerin hepsi etkinlik kapsamında ele alınır.

Son olarak, mülk başına 50 özel boyut ve 50 özel metrik oluşturulabilir. Kullanıcı kapsamında ise, benzersiz şekilde adlandırılmış 25 özel boyut kullanılabilir. Belirli özel boyutlar, demografik grup bilgileriyle birleştirildiğinde raporlamada kullanılamaz11 12.

Tekrar yukarıdaki crm_id içeren kod parçacığına ve bu parametreye nasıl erişebileceğimize adım adım bakalım.

Öncelikle, daha önce de bahsi geçtiği üzere özel boyut oluşturmamız gerekmekte.

Configure > Custom definitions > Create custom dimensions[/dbi] adımlarını izleyerek ilgili işlemi gerçekleştirebiliriz. Var olan bir metrik veya boyutu (user_id gibi ön tanımlı değerler de dahil) tekrar kullanamazsınız13 14.

GA4 - Özel Boyut ve Kullanıcı Kimliği

Bu işlemin ardından, ilgili verileri raporlarda kullanabilmek için 24 saat kadar beklemek gerekmekte. Ancak, elbette işlemleri doğrulamak için DebugView'dan faydalanabilirsiniz15.

GA4 - Kullanıcı Özelliği

İlgili veriler rapor ekranlarında kullanıcı özelliği (user property) bölümünde listelenecektir.

Instance ID (IID)

Instance ID, uygulama (Android, iOS, Web, vb.) özelinde oluşturulan bir tanımlayıcıdır. Uygulama çevrimiçi olduğunda uygulamaya bir tanımlayıcı verilir. Bu kimlik cihazda depolanan özel anahtar (private key) ve Instance ID hizmetine kayıtlı ortak anahtar (public key) ile bir ortak/özel anahtar (public/private key) çifti tarafından desteklenir16 17 18.

GA4 - Kullanıcı Özelliği

GA4 kullanıcı keşif raporunda kullanıcıları App-Instance ID boyutu ile görüntüleme imkanı verir. Aslında bu ID tanımı kullanıcıdan ziyade ilişkili cihazı tanımlamaktadır. Bir ölçüde, istemciyi (tarayıcı, vb.) tanımlayan Client ID gibi de düşünülebilir. User ID tanımları da yine bu alan içerisinde listelenir.

Instance ID, kullanıcı keşif (user explorer) raporlarında App-instance ID adı altında, sütunlar bölümüne otomatik olarak eklenmiş bir şekilde sunulur. Eğer user_id değeri iletilmiş ise, ilgili kullanıcılar bu değerlerle iletilir. Bu özel boyut sadece bu rapor altında kullanılabilir ve farklı boyutlarla indirgenemez. Ancak, özel raporlarda crm_id gibi kullanıcı özelliği olarak iletilen boyutları kullanabiliriz 19.

Ayrıca, ilgili değere BigQuery üzerinden user_pseudo_id ile de ulaşılabilir. Aşağıdaki sorgu ile ilgili ID değerine sahip kullanıcı ve etkinlikler görüntülenebilir.

SELECT
  `event_date`,
  `event_name`,
  `user_id`,
  `user_pseudo_id`,
  `geo`.`city`
FROM `r-test-308919`.`analytics_248892279`.`events_20211222`
WHERE user_pseudo_id='378106322.1640172887'

Yukarıdaki örnek SQL sorgu sonucu şu şekildedir:

Row event_date event_name user_id user_pseudo_id city
1 20211222 first_visit D-95ce 378106322.1640172887 Istanbul
2 20211222 session_start D-95ce 378106322.1640172887 Istanbul
3 20211222 page_view D-95ce 378106322.1640172887 Istanbul

Özel Boyut Olarak Kullanıcı Kimliği

Instance ID bölümünde de bahsi geçtiği üzere, rapor özelleştirmelerinde kullanıcı kapsamı içerisinde kullanıcı özelliklerini kullanabilmek için özel boyutlardan faydalanırız.

GA4 - User ID

Bu özel boyutları farklı boyutları dahil ederek indirgeyebiliriz.