Pazarlama Otomasyonu ve İzleme İşlemleri

Servisler arası entegrasyonlarda ve kullanıcı etkinliklerinin izlenmesi süreçlerinde çeşitli uyumsuzluklar ve/veya veride kayıplar yaşanabilmekte. Kaybın minimize edil(e)bilmesi için servislerin birbirleri ile uyumu, alan adları arasındaki geçişler, çerez yönetimi, UTM ve diğer URL parametrelerinin yönetimi gibi süreç içerisinde tüm adımlar dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

AA

Oluşturuluna tasarımın karmaşıklığına bağlı olarak, her aşamada bazı kayıplar göz ardı edilebilir. Ancak, kayıpların sürekliliği, kayıplar arasında bir örüntü olup olmadığı, zamana bağlı olarak değişimi sürekli göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yazı bağlamında, entegrasyon süreçlerine dair fikir vermesi adına, dahil olduğum bir sürecin parçalarından ve bu parçalar içerisinde yer alan çeşitli servislerden bahsedeceğim.

Öncelikle kaynak (source) konusuna kısaca değinmek istiyorum. Daha önce Typeform - HubSpot Entegrasyonu ve Kaynak Belirleme başlıklı yazıda Typeform -> Zapier -> HubSpot entegrasyon sürecinde kaynakların nasıl yönetilebileceğine değinmiştim.

graph LR A[Google] B[Facebook] C[Blog] D[Instagram] E[Typeform] F[Zapier] G[HubSpot] A --> |Ads| E A --> |Organic| C B --> |Ads| E B --> |Posts| E D --> |Ads| E D --> |Bio| E D --> |Story| E C --> |Posts| E E --> |Lead| F F --> G

Bu yapı içerisinde Zapier üzerinden aktarılan kayıtlar Direct olarak işaretlenmekteydi. Typeform UTM ve hidden fields kullanımı ile birlikte kaynağın doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamıştık. Daha sonra bu süreci dinamik URL parametreleri aracılığı ile daha da kapsamlı hale getirdik1.

ad_id={{ad.id}}
adset_id={{adset.id}}
campaign_id={{campaign.id}}
ad_name={{ad.name}}
adset_name={{adset.name}}
campaign_name={{campaign.name}}
placement={{placement}}
site_source_name={{site_source_name}}

Elbette bu entegrasyonun çözümlenmesi görece daha kolaydı. Google Analytics goal (hedef) ve diğer dönüşüm tanımlarını GTM aracılığı ile web sayfası üzerinden gerçekleştirdiğimiz için çok düşük bir oranda kayıp yaşanmakta. Birazdan bölümler halinde değineceğim entegrasyon bütününde ise veri akışını kontrol etmek için harici uygulamalardan faydalanıldı.

Kullanılan Servisler

Aşağıda süreç içerisinde kullanılan servislerden bazılarını listeledim. Diğer servisler ile ilgili daha önce yazılar yayınladığım için ayrıca açıklama gereği görmedim.

ClickFunnels

ClickFunnels, girişimciler için bir web sitesi ve satış hunisi (gunnel) oluşturma ve test etme servisi olarak ifade edilebilir. Ürün ve/veya hizmetlerin hızlı bir şekilde sunulması süreçlerinde sıklıkla kullanılan servislerden biri olan ClickFunnels sunduğu entegrasyonlarla da pazalama sürecinin kolay bir şekilde yönetilebilmesini sağlamakta.

Servis aracılığı ile kullanılabilecek özellikleri kısaca özetlemek gerekirse;

 • Varış sayfaları
 • Satış sayfaları (upsell, downsell imkanı)
 • Webinar sayfaları (3. taraf uygulamalarla entegre edilebilir bir şekilde)
 • A/B testi
 • E-posta ve SMS
 • Hazır şablonlar
 • Otomasyon
 • Alışveriş sepeti ve ödeme işlemleri
 • Talep formları
 • Analitik (satış, görüntüleme, vb.)
 • Kişi veritabanı (listeleme ve segmente edilebilir)
 • Kişiselleştirme & kişiselleştirilebilir alan kullanımı

Ancak, arayüz seçenekleri ve performans anlamında rakiplerinin gerisinde kaldığını düşünüyorum. Buna ek olarak, yukarıda da belirttiğim üzere, funnel işleyişinde de bazı sorunların söz konusu olduğunu gözlemledim.

Alternatiflerden bazıları; groovefunnels, thrivecart, simvoly, getresponse, landingi, kartra, cartflows, builderall, convertri.

ActiveCampaign

ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmeler için eposta pazarlaması, CRM, SMS pazarlaması gibi özellikler sunan bir bulut yazılım platformudur. Müşteri deneyimi otomasyonu platformu olarak ifade ettikleri süreç e-posta pazarlama, pazarlama otomasyonu, satış otomasyonu ve CRM ilişkilerini içerir. Özellikle otomasyonlar aracılığı ile ele alınabilir e-posta pazarlama sürecinde sundukları dinamik içerik, segmentasyon, mesajlaşma özellikleri müşteri temasını oldukça efketif hale getirmektedir.

Diğer yandan, kapsamlı raporlama, a/b testi, entegre edilebilir formlar, site izleme, CRM entegrasyonu, otomasyonlar için hedef oluşturma gibi özelliklerle gönderimler daha spesifik tanımlar çerçevesinde ele alınabilmektedir. Bu özellikler pazarlama, satış ve hizmet başlıkları altında yönetilebilmektedir.

Hyros

Reklam, web sitesi ve ödeme yöntemleri entegrasyonları, URL parametre ve pixel izleme yöntemleri aracılığı ile kaynak-kullanıcı ilişkisini takip eden ve müşteri yolculuğunu takip etmeyi sağlayan bir izleme ve AI optimizasyon aracı olaak ifade edilebilir. Segmetrics alternatifi olarak değerlendirilebilir.

Entegrasyon Süreci

Yukarıda bahsi geçen servisler arasındaki etkileşimi kabaca şu şekilde görselleştirebiliriz:

graph TD A[Facebook] B[ClickFunnels] C[Google] D[Youtube] E[ActiveCampaign] F[Instagram] G[Blog] H[Other] A ==> |Ads| B A ==> |Posts| B C ==> |Ads| B C --> D A ==o F C --> |Organic| G F ==> |Story| B F ==> |Bio| B F ==> |Ads| B D ==> |Video| B E ==> |Newsleter| B H ==> B G ==> B subgraph s1 [URL Parameters] A & C & D & E & F & G & H end subgraph s2 [Tracking] B end

Görüldüğü üzere, çok farklı kaynaklardan kullanıcılar ClickFunnels aracılığı ile oluşurulan funnel'e ulaşmakta. Tüm bu yapıda özellikle UTM ve servisler bağlamında sunulan URL parametreleri kullanılmak durumunda. Genelde dinamik olarak değer alması sağlanan bu süreçte elbete kimi zaman bit.ly gibi servisler de kullanılabilmekte. Bu durumda elbette URL oluşturma sürecinin de yinelenmesi (ekleme/düzenleme) gerekmekte2.

ClickFunnels içerisinde ise kampanya temelinde pek çok split test yer almakta. Bu noktada bir açıklama eklemek istiyorum.

graph LR A[Campaign] B[Landing Page: 1] C[Landing Page: 2] D[Bridge Page: bp-1] E[Bridge Page: bp-2] F[Order Form: of-1] G[Order Form: of-2] H[Up-sell 1] I[Up-sell 2] J[Order Completed] A --> B & C F & G --> J subgraph s11 [ST - 1] B & C end subgraph st2 [ST - 2] B-->|%50|D & E C-->|%50|E & D end subgraph st3 [ST - 3] D-->|%50|F & G E-->|%50|G & F end F & G --> H H --> I I --> J

ClickFunnels ile bir sayfa oluşturduğunuzda izleme kodunu tüm sayfalar ya da ilgili sayfada çalışacak şekilde tanımlayabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, ClickFunnels de yine kendi istatistiklerini sunmakta. Yapılan karşılaştırmalarda ClickFunnels'in istatistiklerinin genel olarak doğruyu yansıtmadığını gördük. Ek olarak, bir kullanıcı ilgili bir sayfaya ulaştığında CTA tanımları bir form aracılığı ile sonraki sayfa ile iletişime geçmekteler. Formun gönderilmesi (butonun tıklanması) ile gelen response doğrultusunda sayfa yönlendirilme işlemi gerçekleşmekte. Yaptığımız değerlendirmelerde gelen yanıtın kimi zaman farklı funnel akışları ve/veya pasif test sayfalarını da içeriğini gördük. Eğer özelleştirilmiş alanlar kullanıyorsanız sayfalar arasındaki ilişkiyi Google Analytics sayfa boyutları ile gözlemlemenizi öneririm. Özellikle, Landing Page ve Exit Page funnel akışı, Previous Page, ve Next Page ise sayfalar arasındaki ilişkiyi daha net gözlemleyebilmenizi sağlayacaktır.

ClickFunnels içerisinde video içerikler için Vidalytics kullanılmakta. Bu sayede, videoların izlenme süreçleri ve dönüşümleri hem Vidalytics hem de CTA ilişkisine bağlı olarak Google Analytics ile takip ve segmente edilmekte. Diğer yandan, videolar özelinde izlenme oranları (GTM entegrasyonu ile) ve satın alma işlemleri karşılaştırılarak Zapier aracılığı ile (tag özelliği ile) kullanıcıların durumları uygun ActiveCampaign kitlelerine dahil edilmekte.

Ek olarak, gönderiler elbete özelleştirilmiş alanlar ve tetikleyici ile ilişkili özel mesajlarla birlikte gönderilmekte ve akış sürekli test edilmekte.

Şimdi süreci biraz daha genel bir şekilde görelim.

flowchart LR 0[ClickFunnels] A[Vidalytics] B[ActiveCampaign] C[Zapier] D[Google Analytics] E[Facebook Analyics] F[Hotjar] F[Bitly] F[Hyros] G[Campaigns] T1[T1] T2[T2] 0 --> A 0 --> B A --> B 0 --> C A --> C 0 --o D & E 0 -.-o F C --> B A --> D B --> G G --> 0 G -.-o F B --> |%50| T1 & T2 T1 & T2 --o F subgraph tracking [Tracking] 0 & A & B & C & D & E & F & T1 & T2 end subgraph report [Reports] G end

Grafikte de görüldüğü üzere kampanyalar ve ClickFunnels arasındaki tüm sürec Hyros aracılığı ile izlemekte3. Bu izleme işlemi sayfalar özelinde tanımlanan izleme kodu, URL'ler özelinde tanımlanan parametreler ve reklam platformlarının entegrasyonu aracılığı ile gerçekleştirilmekte.

fbc_id={{adset.id}}&h_ad_id={{ad.id}}
{lpurl}?gc_id={campaignid}&h_ad_id={creative}

Yukarıda örnek olarak gösterilen pazarlama otomasyonu sürecini farklı bağlamlarda örneklendirmeye ve farklı servislerden bahsetmeye devam edeceğim.