Shopify - GA4 / GTM İçin İçerik Gruplama

GA4 Mülklerinde İçerik Gruplama başlıklı yazıda Global Site Tag ve Google Tag Manager ile Google Analytics 4 mülklerine içerik gruplama bilgisinin nasıl iletilebileceğine değinmiştim. İlgili örneklendirme işleminde kullanılan Shopify mağaza şablon yapısına uygun olarak, Shopify sayfalarının GA4 content_group boyut kullanımına uygun olarak iletilebilmesi için bir snippet hazırladım.

AA

Shopify template nesnesi aracılığı ile bize görüntülenen sayfanın temanın templates dizini içerisinde hangi şablon tipi ile ilişkili olduğu bilgisini verir. Bu sayede sayfa içi ve sayfa ile ilgili davranışları kontrol edebilir ve yeniden biçimlendirebiliriz.

Sayfa Sayfa Yolu Dizin İçerik Grubu
Home / Home
Contact /pages/contact /pages Pages/Contact
Search /search Pages/Search
Blog /blogs Blogs
Blog Category /blogs/category /blogs Blogs/Category
Collections /collections /collections Collections
Singular Collection /collections/collection /collections Collections/Collection
Products /products /collections Collections
Singular Product /product /products Collections/Collection/Product
Singular Product with Variant /product /products Collections/Collection/Product/Variant

GA4 raporlarında görüntülenen sayfaları gruplar altında toplayarak sayfa ve içerik tipleri bağlamında raporlar ve analizler gerçekleştirebilmekteyiz. Shopify İçerik Gruplama snippet'i bu bilgileri kullanarak içerikleri belirli bir dizin mantığında GA4 mülküne iletir. İletilen grup bilgisi İçerik Grubu sütunundaki gibidir.

<script>
  dataLayer.push({
    'content_group': '{{- contentGroupInfo -}}'
  });
</script>

Sayfa grup bilgileri contentGroupInfo değeri content_group'a aktarılır ve dataLayer olarak erişilebilir hale getirilir.

İlgili veriler için aşağıdaki kod parçacığını theme.liquid içerisine eklemek veya kod organizasyonunun daha derli toplu olması için snippet olarak eklenerek çağrılması yeterli olacaktır.